ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002 (*actualizata*)
privind Directia Naţionala Anticoruptie********)
(actualizata până la data de 16 martie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • *****) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispozitii generale

  Dispozitii generale

  Articolul 1

  (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se infiinteaza Directia Naţionala Anticoruptie, ca structura cu personalitate juridica, în cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, prin reorganizarea Parchetului Naţional Anticoruptie.
  -------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006.
  (2) Directia Naţionala Anticoruptie are sediul în municipiul Bucureşti şi îşi exercită atribuţiile pe intregul teritoriu al României prin procurori specializati în combaterea corupţiei.
  --------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  Alin. (3) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.
  (3^1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie conduce Directia Naţionala Anticoruptie prin intermediul procurorului sef al acestei direcţii. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie solutioneaza conflictele de competenţa aparute între Directia Naţionala Anticoruptie şi celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public.
  Alin. (3^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006.
  Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.


  Articolul 2

  Directia Naţionala Anticoruptie este independenta în raport cu instantele judecătorești şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relatiile cu celelalte autorităţi publice, exercitandu-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectarii acesteia.
  --------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".


  Articolul 3

  (1) Atribuţiile Directiei Naţionale Anticoruptie sunt urmatoarele:
  ------------
  Partea introductiva a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  a) efectuarea urmaririi penale, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penala, în Legea nr. 78/2000
  pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie şi în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000
  care sunt, potrivit art. 13, în competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie;
  ------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penala, efectuate din dispozitiile procurorului de către ofiterii de politie judiciara aflati sub autoritatea exclusiva a procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie;
  ------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  c) conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic ale urmaririi penale, efectuate de specialisti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, numiti în cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie;
  ------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  c^1) sesizarea instanţelor judecătorești pentru luarea masurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000
  , cu modificările ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, în competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie;
  ------------
  Litera c^1) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  c^2) participarea, în condiţiile legii, la sedintele de judecată;
  ------------
  Litera c^2) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusa de pct. 2 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.
  c^3) exercitarea cailor de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condiţiile prevăzute de lege;
  ------------
  Litera c^3) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusa de pct. 2 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.
  d) studierea cauzelor care genereaza şi a condiţiilor care favorizeaza corupţia, elaborarea şi prezentarea propunerilor în vederea eliminarii acestora, precum şi pentru perfectionarea legislaţiei penale;
  e) elaborarea raportului anual privind activitatea Directiei Naţionale Anticoruptie şi prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului următor, iar ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Directiei Naţionale Anticoruptie;
  ------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  f) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de corupţie.
  g) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.
  ------------
  Litera g) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusa de pct. 3 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.
  (2) Directia Naţionala Anticoruptie exercita drepturile şi indeplineste oblibaţiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infractiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa sa.
  ------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie emite ordine.
  ------------
  Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Capitolul II

  Organizarea şi functionarea Directiei Naţionale Anticoruptie
  ------------
  Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------

  Articolul 4

  (1) Directia Naţionala Anticoruptie este condusa de un procuror sef care este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. Procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie este ajutat de 2 procurori şefi adjuncţi, asimilati adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.
  ------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (2) În activitatea sa procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie este ajutat de 2 consilieri, asimilati consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie*).
  ------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (3) Procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie este ordonator principal de credite.
  ------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (4) Procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie este ordonator secundar de credite. Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Directiei Naţionale Anticoruptie se asigura de la bugetul de stat, fondurile destinate Directiei Naţionale Anticoruptie fiind evidentiate distinct în bugetul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. Anual se constituie un depozit în valoare de cel puţin 2 milioane lei (RON) pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante de corupţie, la dispoziţia procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie. Aceasta suma este prevăzută la titlul «Cheltuieli materiale şi servicii» în bugetul Directiei Naţionale Anticoruptie, iar modul sau de gestionare şi de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului sef al acestei direcţii.
  ------------
  Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006.
  ------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.


  Articolul 5

  (1) Directia Naţionala Anticoruptie este organizata în sectii conduse de procurori şefi secţie, ajutati de procurori şefi adjuncţi secţie. Sectiile se infiinteaza şi se desfiinteaza prin ordin al procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
  ------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (2) În cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie se pot înfiinţa servicii teritoriale, servicii, birouri şi alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului sef al acestei direcţii.
  ------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (3) Sediul serviciilor teritoriale şi circumscripţia acestora se stabilesc de procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie, de regula, în localităţile în care îşi au sediul parchetele de pe lângă curtile de apel şi în raport cu circumscripţia acestora.
  ------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (4^1) În cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie va functiona un birou de informare şi relatii publice care va asigura legătură cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masa, în vederea garantarii transparentei activităţii de urmărire penala, în condiţiile stabilite de lege.
  ------------
  Alin. (4^1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (4^2) Conducatorul biroului, care indeplineste şi functia de purtator de cuvant, poate fi un procuror desemnat de procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie ori un jurnalist, incadrat ca specialist, numit pe bază de concurs sau de examen.
  ------------
  Alin. (4^2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (4) Serviciile teritoriale, serviciile şi birourile sunt conduse de procurori-şefi.
  (5) Ofiterii şi agentii de politie judiciara îşi desfăşoară activitatea în cadrul sectiilor, serviciilor sau al altor compartimente de activitate, fiind repartizati prin ordin al procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie.
  ------------
  Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.
  ------------


  Articolul 6

  Directia Naţionala Anticoruptie se încadrează cu procurori, ofiteri şi agenti de politie judiciara, specialisti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum şi personal economic şi administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de functiuni, aprobat potrivit legii.
  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  ------------


  Articolul 10

  (1) În scopul efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a infracţiunilor de corupţie, în cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie funcţionează ofiteri de politie, constituind politia judiciara a Directiei Naţionale Anticoruptie.
  ------------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (2) Ofiterii şi agentii de politie judiciara prevăzuţi la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie, sub autoritatea exclusiva a procurorului sef al acestei direcţii.
  ------------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (3) Ofiterii şi agentii de politie judiciara pot efectua numai acele acte de cercetare penala dispuse de procurorii Directiei Naţionale Anticoruptie. Ofiterii şi agentii de politie judiciara îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control al procurorului.
  ------------
  Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (4) Dispozitiile procurorilor din Directia Naţionala Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiterii de politie judiciara prevăzuţi la alin. (1). Actele intocmite de ofiterii de politie judiciara din dispoziţia scrisa a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.
  ------------
  Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (5) Detasarea ofiterilor şi a agentilor de politie judiciara în cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie se face, la propunerea nominala a procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, iar numirea acestora în functii se face prin ordin al procurorului sef al acestei direcţii.
  ------------
  Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (6) Ofiterii şi agentii de politie judiciara sunt detasati în interesul serviciului pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii detaşării în functie, cu acordul acestora.
  ------------
  Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.
  (6^1) Detasarea ofiterilor şi a agentilor de politie judiciara în cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie inceteaza inaintea implinirii perioadei prevăzute la alin. (6) prin revocarea din functie dispusa prin ordin motivat al procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie.
  ------------
  Alin. (6^1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (7) Ofiterii şi agentii de politie judiciara nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o insarcinare.
  ------------
  Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.
  (8) Ofiterii şi agentii de politie judiciara, pe perioada numirii în cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie, au drepturile şi oblibaţiile prevăzute de lege pentru ofiterii de politie şi agentii de politie, cu excepţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul administraţiei şi internelor privind drepturile şi raspunderile ce revin ofiterilor şi agentilor de politie judiciara se exercită de procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie. Atribuţiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiterii şi agentii de politie judiciara se exercită de ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie.
  ------------
  Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  --------------
  Alin. (9) al art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.
  --------------


  Articolul 11

  (1) În cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie sunt numiti, prin ordin al procurorului sef al acestei direcţii, cu avizul ministerelor de resort, specialisti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penala.
  ------------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (2) Specialistii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de functionar public şi îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor din Directia Naţionala Anticoruptie. Specialistii au drepturile şi oblibaţiile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici, cu excepţiile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă. De asemenea, specialistii beneficiaza, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  ------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (3) Constatarea tehnico-stiintifica efectuata din dispoziţia scrisa a procurorului de specialistii prevăzuţi la alin. (1) constituie mijloc de proba, în condiţiile legii.
  --------------
  Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. X din Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  (4) Constatarile tehnico-stiintifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alti specialisti sau experti din institutii publice sau private române sau straine, organizate potrivit legii, precum şi de specialisti sau experti individuali autorizati sau recunoscuti, potrivit legii.
  --------------
  Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. X din Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  -------------
  Art. 11 [initial cu alin. (1)-(3)] a fost modificat de pct. 8 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.
  --------------


  Articolul 12

  Functia de procuror, ofiter de politie judiciara sau de specialist în cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie este incompatibila cu orice alta functie publică sau privată, cu excepţia functiilor didactice din învăţământul superior.
  ------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  --------------


  Capitolul III

  Competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie
  ------------
  Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  --------------

  Articolul 13

  (1) Sunt de competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000
  pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, savarsite în una dintre urmatoarele condiţii:
  ------------
  Partea introductiva a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul în lei a 200.000 euro ori o perturbare deosebit de grava a activităţii unei autorităţi publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de corupţie este mai mare decat echivalentul în lei a 10.000 de euro;
  b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbarii aduse unei autorităţi publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de corupţie, sunt comise de către: deputati; senatori; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat şi asimilatii acestora; consilieri ai ministrilor; judecatorii Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie şi ai Curtii Constitutionale; ceilalti judecatori şi procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; preşedintele Consiliului Legislativ şi loctiitorul acestuia; Avocatul Poporului şi adjunctii săi; consilierii prezidentiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidentiale; consilierii de stat ai primului-ministru; membrii şi controlorii financiari ai Curtii de Conturi şi ai camerelor judetene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României; preşedintele şi vicepresedintele Consiliului Concurentei; ofiteri, amirali, generali şi maresali; ofiteri de politie; presedintii şi vicepresedintii consiliilor judetene; primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti; primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti; primarii şi viceprimarii municipiilor; consilierii judeteni; prefectii şi subprefectii; conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale şi persoanele cu functii de control din cadrul acestora, cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivelul oraşelor şi comunelor şi a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora; avocatii; comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal; persoanele care deţin functii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societatilor naţionale, al băncilor şi societatilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, al instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000
  , cu modificările şi completările ulterioare; lichidatorii judiciari; executorii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.
  ------------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.
  (1^1) Infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene sunt de competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie.
  ------------
  Alin. (1^1) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (1^2) Directia Naţionala Anticoruptie este competenţa să efectueze urmarirea penala, dacă s-a cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5, art. 246, 247, 248 şi 248^1 din Codul penal, al infracţiunilor prevăzute la art. 175, 177 şi 178-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
  ------------
  Alin. (1^2) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (2) Procurorii specializati din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie efectueaza în mod obligatoriu urmarirea penala pentru infractiunile prevăzute la alin. (1), (1^1) şi (1^2).
  ------------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (3) Urmarirea penala în cauzele privind infractiunile prevăzute la alin. (1), (1^1) şi (1^2), savarsite de militarii în activitate, se efectueaza de procurori militari din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate.
  ------------
  Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (4) Sunt de competenţa parchetelor de pe lângă instante, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura penala, infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000
  , cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), (1^1) şi (1^2), în competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie.
  ------------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.
  -------------


  Capitolul IV Dispozitii procedurale

  Dispozitii procedurale

  Articolul 14

  (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate sa sesizeze Directia Naţionala Anticoruptie cu privire la orice date sau informaţii din care rezultă ca s-a savarsit una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie.
  ------------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situaţiile prevăzute la alin. (1), sa procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penala.
  (3) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor au obligaţia de a pune la dispoziţie Directiei Naţionale Anticoruptie, de îndată, datele şi informaţiile deţinute în legătură cu savarsirea infracţiunilor privitoare la corupţie.
  ------------
  Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.
  ------------
  Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
  -------------


  Articolul 15

  Dacă în efectuarea urmaririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instantele judecătorești constata ca infractiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie, acestia au obligaţia de a sesiza de îndată procurorii acestei direcţii.
  ------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 15^1

  Directia Naţionala Anticoruptie este autorizata să deţină şi sa foloseasca mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la faptele de corupţie prevăzute în Legea nr. 78/2000
  , cu modificările ulterioare, în condiţiile legii. Orice informatie cu valoare operativa de alta natura se transmite de îndată autorităţilor abilitate prin lege, pentru verificarea şi valorificarea acesteia.
  ------------
  Art. 15^1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 16

  (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului, pot fi dispuse urmatoarele măsuri:
  ------------
  Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora;
  b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor;
  c) accesul la sisteme informationale.
  (2) Masurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) pot fi dispuse de procurorii Directiei Naţionale Anticoruptie, pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice aceste măsuri pot fi prelungite de procuror prin ordonanţa motivata, fiecare prelungire neputand depăşi 30 de zile. Durata maxima a masurilor dispuse este de 4 luni.
  ------------
  Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (3) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dispusa de judecator, potrivit dispoziţiilor art. 91^1 -91^6 din Codul de procedură penala care se aplică în mod corespunzător.
  (4) Procurorii Directiei Naţionale Anticoruptie pot dispune sa li se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
  -------------
  Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.
  -------------


  Articolul 18

  Pentru buna desfăşurare a urmaririi penale procurorii Directiei Naţionale Anticoruptie pot dispune măsuri specifice de protecţie a martorilor, a expertilor şi a victimelor, potrivit legii.
  -------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 19

  Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie, iar în timpul urmaririi penale denunta şi faciliteaza identificarea şi tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.
  -------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 20

  (1) După începerea urmaririi penale secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorilor Directiei Naţionale Anticoruptie. Datele şi informaţiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisa a acestuia.
  -------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (2) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la instanţa de judecată.
  (3) Verificarea conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora se realizează numai la cererea procurorului din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie care efectueaza urmarirea penala.
  -------------
  Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 21

  Persoanele care efectueaza urmarirea penala, specialistii prevăzuţi la art. 11, precum şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligati să respecte secretul profesional cu privire la datele şi informaţiile obtinute în aceasta calitate.


  Articolul 22

  (1) În cazul infracţiunilor atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie se aplică dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.
  -------------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (2) Dacă bunurile care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) nu se gasesc, se confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobandite în locul acestora.
  (3) Pentru a garanta aducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor se pot lua masurile asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penala. Acestea se aduc la indeplinire de îndată de persoanele anume desemnate din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie.
  -------------
  Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 22^1

  Rechizitoriile intocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Directiei Naţionale Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-şefi ai acestor servicii, cele intocmite de către procurorii-şefi ai serviciilor teritoriale, precum şi cele intocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Directiei Naţionale Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-şefi ai sectiilor. Când rechizitoriile sunt intocmite de procurorii-şefi ai sectiilor Directiei Naţionale Anticoruptie, confirmarea se face de către procurorul sef al acestei direcţii.
  -------------
  Art. 22^1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 23

  Persoanele arestate preventiv în cauzele care sunt de competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie sunt deţinute în locuri anume stabilite în cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie, incadrate cu personal detasat de la Administratia Naţionala a Penitenciarelor, sau, după caz, în sectiile de arest preventiv ale penitenciarelor ori în arestul Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  -------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 24

  Dispozitiile din Codul de procedură penala, dispozitiile procedurale din Legea nr. 78/2000
  pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie şi din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicată, se aplică în mod corespunzător şi în cauzele de competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie.
  -------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Capitolul V Cooperare internationala

  Cooperare internationala

  Articolul 25

  În vederea consultării reciproce în cazul infracţiunilor de competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie şi a schimbului de date şi informaţii cu privire la investigarea şi urmarirea acestor infractiuni se constituie un birou de legătură cu institutii similare din alte state.
  -------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Capitolul VI Dispozitii finale

  Dispozitii finale

  Articolul 27

  (1) Directia Naţionala Anticoruptie funcţionează cu urmatorul numar maxim de posturi:
  -------------
  Partea introductiva a alin. (1) al art. 27 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  a) 130 de posturi de procurori;
  b) 170 de posturi de ofiteri şi agenti de politie judiciara;
  c) 45 de posturi de specialisti;
  d) 85 de posturi de personal auxiliar de specialitate;
  e) 80 de posturi de personal economic şi administrativ.
  (2) Numărul maxim de posturi al Directiei Naţionale Anticoruptie poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  ------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.
  -------------


  Articolul 28

  (1) Procurorii din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie beneficiaza de toate drepturile stabilite pentru magistraţi în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în alte acte normative, precum şi în prezenta ordonanţă de urgenţă. Acestia sunt salarizati potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 2-11 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002.
  -------------
  Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (2) Specialistii din Directia Naţionala Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Salariul de baza al specialistilor se stabileste potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 29 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002.
  -------------
  Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (3) Ofiterii şi agentii de politie judiciara din Directia Naţionala Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Salariul pentru functia indeplinita de agentul de politie se stabileste potrivit cap. A nr. crt. 32 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, de ofiterul de politie judiciara, potrivit cap. A nr. crt. 29 din anexa nr. 1, de seful de birou, potrivit cap. A nr. crt. 28 din anexa nr. 1 şi de seful de serviciu, potrivit cap. A nr. crt. 27 din anexa nr. 1 la aceeasi ordonanţa de urgenţă.
  -------------
  Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (4) Ofiterii şi agentii de politie judiciara, precum şi specialistii din Directia Naţionala Anticoruptie beneficiaza în mod corespunzător de drepturile prevăzute în art. 17 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  -------------
  Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (5) Personalul prevăzut la alin. (1), judecatorii care compun completele de judecată specializate în infractiunile de corupţie - potrivit art. 29 din Legea nr. 78/2000
  , cu modificările şi completările ulterioare -, procurorii care participa la judecarea acestor cauze, preşedintele, vicepresedintele, presedintii de sectii şi judecatorii Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, adjunctii săi şi procurorii din Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie beneficiaza de un spor de 40% la indemnizatia de încadrare bruta lunara. Personalul din Directia Naţionala Anticoruptie prevăzut la alin. (2) şi (3) beneficiaza de un spor de 30% pentru activitatea specializata de combatere a infracţiunilor de corupţie pe care o desfăşoară.
  -------------
  Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (6) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului economic şi administrativ este cea prevăzută de lege pentru aceleasi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.
  (7) Indemnizatiile de încadrare brute lunare sau salariile de baza brute, precum şi alte drepturi salariale ale personalului prevăzut la alin. (1)-(3) şi (5) se stabilesc de procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie, potrivit legii.
  -------------
  Alin. (7) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  (8) Drepturile banesti şi materiale ale procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, specialistilor, personalului economic şi administrativ, ale cadrelor militare şi ale celorlalte categorii de personal ale Directiei Naţionale Anticoruptie, precum şi ale ofiterilor şi agentilor de politie judiciara se platesc din fondurile acestei direcţii.
  -------------
  Alin. (8) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (9) Modul de acordare a sporurilor la indemnizatiile de încadrare brute lunare prevăzute la alin. (5) se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
  -------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.
  -------------


  Articolul 28^1

  Directia Naţionala Anticoruptie poate acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile de salarizare, cu incadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinatie. Premiile se pot acorda magistratilor şi celorlalte categorii de personal care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmatoare în cadrul aceluiasi an bugetar.
  -------------
  Art. 28^1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 28^2

  Parcul auto, consumul de carburanti şi modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin ordin al procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie.
  -------------
  Art. 28^2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 28^3

  Drepturile personalului Directiei Naţionale Anticoruptie, trimis în strainatate sau invitat pe contul organizaţiilor ori al altor parteneri straini, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al procurorului sef al acestei direcţii, iar cheltuielile necesare pentru deplasarile în strainatate se aproba, în limitele reglementarilor aprobate personalului instituţiilor publice, de către procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie.
  -------------
  Art. 28^3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 29

  Fondurile necesare aplicarii prezentei ordonante de urgenta se asigura din bugetul Ministerului Public aprobat pe anul 2002, care se suplimenteaza prin hotărâre a Guvernului din Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului.


  Articolul 30

  Dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul Directiei Naţionale Anticoruptie, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se prevede altfel.
  -------------
  Art. 30 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 31

  (1) Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri imediate pentru asigurarea sediului Directiei Naţionale Anticoruptie.
  -------------
  Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (2) Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor lua masurile necesare pentru organizarea Directiei Naţionale Anticoruptie.
  -------------
  Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  (3) Directia Naţionala Anticoruptie va începe sa functioneze pe data de 1 septembrie 2002.
  -------------
  Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 32

  (1) Pentru cauzele privind infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000
  , aflate în curs de urmărire penala la data de 1 septembrie 2002, urmarirea penala se efectueaza de către procurorii Directiei Naţionale Anticoruptie. Actele şi lucrarile efectuate până la data de 1 septembrie 2002 rămân valabile.
  (2) Cauzele privind infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000
  , aflate în faţa instanţelor de judecată, trimise, potrivit Codului de procedura penala, organelor de urmărire penala, sunt de competenţa Directiei Naţionale Anticoruptie.
  -------------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Directia Naţionala Anticoruptie".
  -------------


  Articolul 33

  Procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie va adopta, prin ordin, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta.
  -------------
  Art. 33 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin inlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef al Directiei Naţionale Anticoruptie".


  Articolul 34

  Pe data de 1 septembrie 2002 dispozitiile art. 28 şi ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul muncii şi solidaritatii sociale,
  Marian Sarbu
  -------