HOTĂRÂRE nr. 1.291 din 13 noiembrie 2002
privind actualizarea prin indexare a tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducatorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 25 noiembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducatorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Tarifele pentru plata interpreţilor şi traducatorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, prevăzute la art. 7 şi 9 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducatorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, actualizate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 395/1999 şi indexate corespunzător prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar şi Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar, sunt următoarele:
  a) 56.000 lei/ora sau, după caz, pentru fracţiuni de ora, pentru plata interpreţilor pentru limbile minorităţilor naţionale şi limbile străine de circulaţie internationala;
  b) 92.000 lei/ora sau, după caz, pentru fracţiuni de ora, pentru plata interpreţilor prevăzuţi la lit. a), pentru traducerile efectuate simultan la casca;
  c) 41.000 lei/pagina format A4, dactilografiata la doua randuri, pentru traducerile dintr-o limbă a minorităţilor naţionale, precum şi dintr-o limbă de circulaţie internationala în limba română;
  d) 56.000 lei/pagina format A4, dactilografiata la doua randuri, pentru traducerile din limba română în una dintre limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă străină de circulaţie internationala.


  Articolul 2

  Prevederile art. 1 se aplică în limita bugetelor aprobate Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Ministerului de Interne.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 395/1999 privind actualizarea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducatorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 27 mai 1999, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul justiţiei,
  Cristina Tarcea,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 13 noiembrie 2002.
  Nr. 1.291.
  ────────────────