ORDIN nr. 634 din 28 decembrie 1998
privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 634 din 28 decembrie 1998
 • COMISIA NAŢIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 2.689 din 30 decembrie 1998
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999  Ministrul muncii şi protecţiei sociale şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general, prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România,
  emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă completarea Clasificarii ocupatiilor din România, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995*), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie, cuprinse în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.
  ----------------- Notă *) Ordinul nr. 138/1.949/1995 a mai fost modificat prin Ordinul nr. 559/2.112/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 4 decembrie 1996, şi prin Ordinul nr. 893/2.527c/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  pentru Statistica,
  Victor Dinculescu


  Anexa 1
  LISTA
  ocupatiilor care urmează a fi introduse în Clasificarea ocupatiilor din România
    1.Fiziochinetoterapeutpag.111, cod222906
    2.Tehnician CATVpag.163, cod313208
    3.Referent comerţ exteriorpag.184, cod341902
    4.Asistent medical consiliere HIV/SIDApag.174, cod322105
    5.Lucrător socialpag.191, cod346003
    6.Laborant operator centrale termicepag.156, cod311113
    7.Contabil financiar bancarpag.198, cod412206
    8.Salvator montanpag.214, cod514906
    9.Ghid sportivpag.209, cod511308
    10.Ghid supraveghetorpag.209, cod511309
    11.Menajerăpag.212, cod513902
    12.Confecţioner jaluzelepag.248, cod733125
    13.Zidar restauratorpag.228, cod712206
    14.Dulgher restauratorpag.229, cod712402
    15.Tâmplar restauratorpag.255, cod742219
    16.Restaurator şarpante şi structuri din lemnpag.255, cod742220
    17.Mozaicar restauratorpag.230, cod713205
    18.Restaurator piatrăpag.227, cod711305
    19.Ipsosar restaurator ornamente din ipsospag.230, cod713303
    20.Tinichigiu restauratorpag.235, cod721309
    21.Armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice)pag.268, cod813920
    22.Operator centrală termicăpag.274, cod816115
    23.Preşedinte organizaţie sindicalăpag.73, cod114204
    24.Vicepreşedinte organizaţie sindicalăpag.73, cod114205
    25.Secretar organizaţie sindicalăpag.73, cod114206
    26.Consultant bugetarpag.118, cod241112
    27.Contabil bugetarpag.187, cod343306
    28.Consultant în domeniul forţei de muncăpag.119, cod241209
    29.Analist piaţa munciipag.119, cod241210
    30.Agent ocuparepag.185, cod342305
    31.Dulgher (exclusiv restaurator)pag.229, cod712401
    32.Mozaicar (exclusiv restaurator)pag.230, cod713203
    33.Ipsosar (exclusiv restaurator)pag.230, cod713301


  Se completează descrierea grupei de baza 5113 "Ghizi", pagina 209, după cum urmează: "Ghizii însoţesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, excursii sau plimbari, le asigura confortul şi oferă explicaţii asupra punctelor de interes turistic; organizează cursuri de iniţiere şi perfecţionare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turişti în timpul sejurului, supraveghează copiii aflaţi în staţiune, organizează activităţi de agrement sau acţiuni turistice pentru turistii români şi străini."
  ------------