RECTIFICARE nr. 1.566 din 22 decembrie 2008
la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.566/2008
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 20 ianuarie 2009    La Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.566/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 29 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):
    - la articolul I punctul 3, subpunctul 8.7.15, în loc de: "8.7.15. Prevederile subpct. 8.7.3 şi 8.7.4 nu se aplică autovehiculelor din categoriile N1, N2 şi mc..." se va citi: "8.7.15. Prevederile subpct. 8.7.3 şi 8.7.4 nu se aplică autovehiculelor din categoriile N1, N2 şi M2...".
    ------