ORDIN Nr. 559 din 14 noiembrie 1996
privind completarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr.599/14.11.1996
 • COMISIA NAŢIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 2.112/19.11.1996
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 4 decembrie 1996  Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,
  emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă completarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul nr. 138/1.949/1995 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie cuprinse în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Preşedintele Comisiei
  Naţionale pentru Statistica,
  Alexandru Radocea


  Anexa 1
  LISTA
  ocupatiilor care urmează a fi incluse în Clasificarea ocupatiilor din România (C.O.R.)
  1. Art director pag. 127 - cod 245210
  2. Operator poliesteri armati pag. 271 - cod 815209
  cu fibra de sticlă
  3. Consilier de proprietate pag. 119 - cod 241918
  industriala autorizat
  4. Pedagog de recuperare pag. 180 - cod 333003
  5. Librar-şef pag. 84 - cod 122945
  6. Şef atelier decorator pag. 84 - cod 122946
  7. Gardian feroviar pag. 215 - cod 516905
  8. Pedagog social pag. 191 - cod 346002
  9. Modificarea denumirii grupei
  de baza 5133 din "Ingrijitoare la
  domiciliu" în "Personal specializat
  pentru îngrijire şi supraveghere la
  domiciliu" pag. 211.
  ----------------