ORDIN nr. 1.597 din 11 decembrie 2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007
  Având în vedere:
  - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004;
  - prevederile art. 146 din titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 534/2005 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare și transplant;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.076/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,
  ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se numesc membrii comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății Publice, Agenția Națională de Transplant, precum și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul
  sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  București, 11 decembrie 2006.
  Nr. 1.597.

  Anexa

  MEMBRII
  comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

  Articolul 1

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Institutul Clinic Fundeni București are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) dr. Rucsandra Manu;
  b) dr. Daniela Anghel;
  c) conf. dr. Cristian Gheorghe;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Mănel Stoicescu;
  b) dr. Alina Stuparu;
  c) prof. dr. Mircea Diculescu.


  Articolul 2

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal ClujNapoca are următoarea componență:– membri titulari:
  a) dr. Bogdan Stancu;
  b) psiholog Iulia Iosep;
  c) dr. Gheorghiță Iacob;
  – membri suplinitori:
  a) dr. Dan Perju-Dumbravă ;
  b) psiholog Aurica Monica Cristea;
  c) dr. Constantin Pintilei.

  (la 04-06-2018, Articolul 2 din Anexa a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 704 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )


  Articolul 3

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) prof. dr. Doru Bordoș;
  b) psiholog Rodica Popa;
  c) prof. dr. Rodica Avram;
  - membrii suplinitori:
  a) prof. dr. Viorel Șerban;
  b) dr. Simona Tămășan;
  c) dr. Mihai Grecu.


  Articolul 4

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Clinic "C.I. Parhon" Iași are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) șef lucrări dr. Cristina Gavrilovici;
  b) asist. univ. dr. Șerban Turliuc;
  c) dr. Carmen Volovăț;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Liviu Oprea;
  b) șef lucrări dr. Cristinel Ștefănescu;
  c) prof. dr. Gabriel Ungureanu.


  Articolul 5

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) prof. dr. Constantin Tica;
  b) prof. dr. Carol Friedmann;
  c) conf. dr. Ion Tiberiu Tofolean;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Georgeta Dascăl;
  b) asist. univ. dr. Diana Bandrabur;
  c) conf. dr. Adrian Creangă.


  Articolul 6

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" București are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) dr. Liana Pleș;
  b) psiholog Genoveva Teleki;
  c) dr. Mirela Ranga;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Sorin Păun;
  b) dr. Adriana Constantin;
  c) dr. Sorin Lucian Puia.


  Articolul 7

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Județean Ilfov "Sfinții Împărați Constantin și Elena" are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) dr. Dan Blendea;
  b) psiholog Alina Minea;
  c) conf. dr. Horia Bălan;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Minerva Ghinescu;
  b) dr. Anca Danciu;
  c) dr. Teodor Bucur.


  Articolul 8

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Centrul Medical Hit-Med - S.R.L. Craiova are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) dr. Valentin Bugeac;
  b) dr. Anca Chiriță;
  c) dr. Cristian Georgescu;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Adrian Săftoiu;
  b) psiholog Carmen Rotaru;
  c) dr. Mihaela Vasile.


  Articolul 9

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în M.G. - Centrul Internațional de Reproducere Umană Asistată Timișoara are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) prof. dr. Doru Bordoș;
  b) psiholog Adina Berar;
  c) dr. Cornelia Oană;
  - membrii suplinitori:
  a) conf. dr. Doru Anastasiu;
  b) dr. Mariana Luca;
  c) dr. Marius Craina.


  Articolul 10

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) conf. dr. Radu Vieru;
  b) dr. Sempronia Maria Filipoi;
  c) prof. dr. Marius Bojiță;
  - membrii suplinitori:
  a) șef lucrări dr. Adrian Avram;
  b) psiholog Dana Ioana Rabagala;
  c) prof. dr. Grigore Băciuț.


  Articolul 11

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înființată în Societatea Comercială Centrul Medical «Med New Life» - S.R.L. București, are următoarea componență:
  - membri titulari:
  a) dr. Marius Lițu
  b) psiholog Nicoleta Florentina Vascan
  c) dr. Marie Jeanne Gărdescu
  - membri suplinitori:
  a) dr. Gabriel Mihail Raicu
  b) psiholog Mihaela Preda
  c) prof. dr. Petrache Vârtej.
  -----------
  Art. 11 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.493 din 15 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010.


  Articolul 12

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înființată în Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. - Centrul de fertilitate Sibiu, are următoarea componență:
  - membri titulari:
  a) dr. Meșteru Valeriu;
  b) psiholog Bologa Lia;
  c) dr. Morar Silviu;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Pumnea Pia Manuela;
  b) psiholog Calvun Elena;
  c) dr. Dura Horațiu.
  -----------
  Art. 12 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 939 din 18 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.


  Articolul 12^1

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. Sibiu, pentru punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare in vitro, situat în municipiul București, str. Mircea Eliade nr. 18, sectorul 1, are următoarea componență:
  - membri titulari:
  a) dr. Claudia Nica;
  b) psiholog Alina Pătru;
  c) dr. Marius Lițu;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Cristian Rădulescu;
  b) psiholog Felicia Briceag;
  c) dr. Emanuil Stoicescu.
  -----------
  Art. 12^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.168 din 10 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014.


  Articolul 13

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) dr. Vasile Bud;
  b) prof. dr. Aurel Nireșteanu;
  c) dr. Lucian Băilă;
  - membrii suplinitori:
  a) conf. dr. Laurențiu Cozlea;
  b) dr. Attila Racz;
  c) dr. Constantin Florea.


  Articolul 14

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială "Med Life" - S.A. București are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) dr. Liana Pleș;
  b) psiholog Mihaela Săhlean;
  c) prof. dr. Dimitrie Pelinescu Onciul;
  - membrii suplinitori:
  a) prof. dr. Decebal Hudiță;
  b) dr. Nicolae Marcu;
  c) dr. Emil Tomescu.


  Articolul 15

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială "SABYC" - S.R.L. are următoarea componență:
  - membrii titulari:
  a) dr. Marius Lițu;
  b) psiholog Mihaela Preda;
  c) conf. dr. Petre Brătilă;
  - membrii suplinitori:
  a) dr. Ingrid Gheorghe;
  b) psiholog Loredana-Claris Raicu;
  c) dr. Martia Vârlan.


  Articolul 16

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată de Societatea Comercială GENESYS FERTILITY CENTER - S.R.L. București are următoarea componență:
  - membri titulari:
  a) dr. Marius Lițu;
  b) psiholog Petrișor Țepurlui;
  c) dr. Mihai Cristian Dumitrașcu;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Emanuil Grigore Stoicescu;
  b) psiholog Mihai Puiu;
  c) dr. Daniela Florentina Lebit.
  -----------
  Art. 16 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.557 din 11 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008.


  Articolul 17

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială EUROMATERNA - S.A. Constanța are următoarea componență:
  - membri titulari:
  a) dr. Raica Dan Mugurel;
  b) psiholog Ghibu Ruxandra;
  c) dr. Dantes Florian;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Asan Rucni;
  b) dr. Panțu Camelia;
  c) dr. Rușa Marius.
  -----------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 7 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015.


  Articolul 18

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială «Policlinica Athena» - S.R.L. are următoarea componență:
  - membri titulari:
  a) prof. dr. Bucuraș Viorel;
  b) dr. Popescu Ioana;
  c) prof. dr. Zosin Ioana;
  - membri suplinitori:
  a) conf. dr. David Dana;
  b) dr. Chahem Nedal;
  c) dr. Cioată Bogdan.
  -----------
  Art. 18 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 7 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015.


  Articolul 19

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înființată în Societatea Comercială Gynatal - S.R.L. Timișoara, are următoarea componență:– membri titulari:
  a) dr. Petrică Răzvan Mihail;
  b) psiholog Dinu Diana;
  c) dr. Mureșan Bogdan;
  – membri suplinitori:
  a) dr. Pantea Ioana Mihaela;
  b) psiholog Misici Dubravka;
  c) șef lucrări dr. Gluhovschi Adrian.

  (la 21-07-2017, Anexa a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 797 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017 )


  Articolul 20

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» Iași are următoarea componență:– membri titulari:
  a) conf. dr. Cristina Gavrilovici;
  b) conf. dr. Șerban Turlic;
  c) șef lucrări dr. Daniel Vasile Timofte;
  – membri suplinitori:
  a) conf. dr. Liviu Oprea;
  b) prof. dr. Cristinel Ștefănescu;
  c) conf. dr. Lidia Ionescu.

  (la 04-06-2018, Anexa a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 704 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )


  Articolul 21

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială «IVF Clinic-SL» - S.R.L. Timișoara are următoarea componență:– membri titulari:
  a) prof. dr. Marius Lucian Craina;
  b) psiholog Adina Burghel;
  c) șef lucrări dr. Izabella Petre;
  – membri suplinitori:
  a) dr. Olivera Nicoleta Iordache;
  b) psiholog Monica Alisa Jurca;
  c) dr. Petrică Răzvan Mihail.

  (la 04-06-2018, Anexa a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 704 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )


  Articolul 22

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul «Sf. Constantin» Brașov are următoarea componență:– membri titulari:
  a) prof. dr. Liliana Rogozea;
  b) psihiatru dr. Titus Szasa;
  c) dr. Mihail Dăncescu;
  – membri suplinitori:
  a) asist. univ. dr. Florin Leașu;
  b) psiholog Anca Fuiorea;
  c) dr. Lucian Oncescu.

  (la 04-06-2018, Anexa a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 707 din 31 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )


  Articolul 23

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Clinic «Colțea» București are următoarea componență:– membri titulari:
  a) conf. dr. Nicoleta Mariana Berbec;
  b) conf. dr. Andrei Niculae;
  c) dr. Mihai Bran;
  – membri suplinitori:
  a) prof. dr. Anca Roxana Lupu;
  b) șef lucrări Cristiana David;
  c) psiholog Roxana Gabriela Popa.

  (la 08-08-2018, Anexa a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 938 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 08 august 2018 )

  -----------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.254 din 7 iulie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 14 iulie 2008, conform art. I din același act normativ.

  ----------