ORDONANŢA nr. 103 din 31 august 2000
pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 3 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. P pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, se modifica după cum urmează:
  1. Litera e) a articolului 3 se abroga.
  2. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul 2

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Ştefan Pete,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ---------------