ORDIN nr. 1.033 din 14 iunie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
(actualizat până la data de 11 decembrie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ---------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 180 din 23 februarie 2012; ORDINUL nr. 1.264 din 10 decembrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 6.859/2011,
  având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
  Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Rezerva Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Rezerva, este destinată asigurării intervenţiilor medicale în situaţii în care se realizează un cumul neobişnuit de cazuri şi situaţii de urgenţă colectivă cu impact asupra sănătăţii publice.
  (2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice.


  Articolul 4

  Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul "Bunuri şi servicii", având ca sursă de finanţare veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 5

  Produsele şi bunurile cuprinse în Rezervă se achiziţionează, în condiţiile legii, din sumele prevăzute cu această destinaţie.


  Articolul 6

  Pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor şi bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de prestări de servicii, în condiţiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locaţiilor de depozitare, inclusiv în situaţii de calamitate sau de urgenţă, precum şi amplasarea unităţilor depozitare după criterii teritoriale.


  Articolul 7

  (1) Produsele şi bunurile din Rezervă existente în unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, cu completările ulterioare, se scot cu titlu gratuit şi se utilizează pentru completarea necesarului curent de consum al unităţilor respective.
  (2) Produsele şi bunurile din Rezervă care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervă şi se transmit unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completarea necesarului curent de consum.
  (3) Cantităţile produselor prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completările ulterioare.


  Articolul 10

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 14 iunie 2011.
  Nr. 1.033.


  Anexa 1

  NORMA 14/06/2011


  Anexa 2

  NOMENCLATORUL
  de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante,
  insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
  *Font 8*
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea produselor sau a Unitatea de măsură,
  crt. grupelor de produse forma farmaceutică, Cantitatea
                                                          concentraţia, ambalajul necesară
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   Medicamente
                                           Antibiotice şi chimioterapice
   1. AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g 3.000
   2. BENZYLPENICILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i. 9.000
   3. CIPROFLOXACINUM (DCI) compr. film. 500 mg 15.000
   4. CIPROFLOXACINUM (DCI) sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml 1.200
   5. DOXYCYCLINUM (DCI) cps. 100 mg 9.000
   6. ERYTHROMYCYNUM (DCI) compr. 200 mg 15.000
   7. ERYTHROMYCYNUM (DCI) pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml 900
   8. RIFAMPICINUM (DCI) cps. 150 mg 3.000
   9. OXACILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 500 mg 6.000
  10. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 500.000 U.I. 9.000
  11. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 1.000.000 u.i. 9.000
  12. TETRACICLINUM (DCI) cps. 250 mg 6.000
  13. FURAZOLIDONUM (DCI) compr. 100 mg 24.000
  14. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM compr. 480 mg 9.000
  15. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml 900
  16. SULFAMETOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml 1.800
                                       Antiparazitare, antimalarice, antivirale
  17. METRONIDAZOLUM (DCI) drag. 250 mg 1.500
  18. MEFLOQUINUM (DCI) compr. 250 mg 600
  19. OSELTAMIVIRUM (DCI) cps. 75 mg 6.000
  20. OSELTAMIVIRUM (DCI) pulb. pentru susp. orală 1.800
  21. ZANAMIVIRUM (DCI) pulb. unidoză de inhalat 5 mg flac. X
                                                        7 blistere tip Rotadisk x 4 doze +
                                                        dispozitiv de administrare Diskhaler
                                                        12 mg/ml flac. 100 ml 900
                                                   Glucocorticoizi
  22. DEXAMETHASONUM (DCI) sol. inj. 4 mg/ml fiole 1 ml 65.000
  23. DEXAMETHASONUM (DCI) compr. 0,5 mg 45.000
  24. DEXAMETHASONUM (DCI) compr. 2 mg 300
  25. DEXAMETHASONUM (DCI) compr. 4 mg 2.200
  26. DEXAMETHASONUM (DCI) compr. 16 mg 250
  27. DEXAMETHASONUM (DCI) sol. inj. 8 mg/2 ml fiole 2 ml 250.000
  28. HYDROCORTISONUM (DCI) hemisuccinat, pulbere pt. sol. 51.000
                                                        inj. flac. 100 mg
  29. METHYLPREDNISOLONUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 15.000
                                          Anestezice generale i.v., hipnotice
  30. THIOPENTALUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 6.000
  31. ETOMIDATUM (DCI) emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml 3.000
  32. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml 6.000
  33. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml 4.500
  34. KETAMINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml 9.000
                                              Analgezice majore
  35. FENTANYLUM (DCI) sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml 6.000
  36. MORPHINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole 5 ml 6.000
  37. TRAMADOLUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml 600
                                              Anestezice locale
  38. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 1% fiole 10 ml 9.000
  39. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 2% fiole 5 ml 3.000
  40. BUPIVACAINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml 3.000
                                          Analgezice şi antipiretice
  41. PARACETAMOLUM (DCI) supoz. 250 mg 3.000
  42. PARACETAMOLUM (DCI) suspensie orală flac. 100 ml 900
                                          Neuroleptice şi psiholeptice
  43. HALOPERIDOLUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
                                                    Sedative
  44. DIAZEPAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 6.000
  45. MIDAZOLAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
  46. DIAZEPAMUM (DCI) compr. 10 mg 3.000
  47. DIAZEPAMUM (DCI) sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi 3.000
                                                        x 1 tub x 2,5 ml plus canulă
                                                 Anticonvulsivante
  48. PHENYTOINUM (DCI) sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml 3.000
                                                 Simpaticomimetice
  49. EPINEPHRINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 45.000
  50. NORADRENALINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml 6.000
                                    Parasimpaticomimetice şi parasimpaticolitice
  51. BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml 3.000
  52. ATROPINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 24.000
  53. NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI) sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml 15.000
                                                    Curarizante
  54. SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml 9.000
  55. VECURONIUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac. 10 mg 6.000
  56. PANCURONII BROMIDUM (DCI) sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml 15.000
                                                  Antiinflamatoare
  57. ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI) compr. 500 mg 6.000
  58. PARACETAMOLUM (DCI) compr. 500 mg 3.000
                                                    Antiaritmice
  59. AMIODARONUM (DCI) sol. inj. 50 mg./ml fiole 3 ml 1.500
  60. METOPROLOL (DCI) sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml 600
                                                  Antihipertensive
  61. ENALAPRILUM (DCI) sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml 600
                                                   Antianginoase
  62. NITROGLYCERINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
  63. NITROGLYCERINUM (DCI) compr. subling. 0,5 mg 6.000
                                                    Diuretice
  64. FUROSEMIDUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml 9.000
  65. FUROSEMIDUM (DCI) compr. 40 mg 6.000
  66. MANNITOLUM (DCI) sol. perf. 20% flacoane 250 ml 3.000
                                          Anticoagulante şi trombolitice
  67. HEPARINUM (DCI) sol. inj. 5.000 U.I./ml fiole 1 ml 15.000
  68. ACENOCOUMAROLUM (DCI) compr. 2 mg 6.000
  69. ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI) sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute 900
                                         Inhibitori ai secreţiei gastrice
  70. OMEPRAZOLUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg 9.000
  71. OMEPRAZOLUM (DCI) compr. film. gastrorezist. 40 mg 9.000
                                                     Antiemetice
  72. METOCLOPRAMIDUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 9.000
                                                 Bronhodilatatoare
  73. SALBUTAMOLUM (DCI) aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză,
                                                        flac. 10 ml 3.000
  74. AMINOPHYLLINUM (DCI) sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml 300
                                               Substanţe vasoactive
  75. DOPAMINUM (DCI) conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml 15.000
  76. DOBUTAMINUM (DCI) sol. perf. 250 mg/50 ml fiole 50 ml 5.000
                                               Medicamente oncologice
  77. ASPARAGINAZUM (DCI) pulb. liofilizată pentru sol.
                                                        inj./perf. flac. 5.000 U.I. 1.900
  78. ASPARAGINAZUM (DCI) pulb. liofilizată pentru sol.
                                                        inj./perf. flac. 10.000 U.I. 1.000
  79. ASPARAGINAZUM (DCI) pulb. liofilizată pentru sol.
                                                        inj./perf. flac. 3.750 U.I. 50
  80. BLEOMYCINUM SULFAS (DCI) pulb. pentru sol. inj. sticlă 15.000 U.I. 15.000
  81. BUSULFANUM (DCI) compr. film. 2 mg 17.000
  82. CARMUSTINUM (DCI) sol. inj. fiole 100 mg 2.200
  83. CHLORAMBUCILUM (DCI) compr. film. 2 mg 100.000
  84. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf.
                                                        1 mg/ml flac. 10 ml 33.000
  85. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml
                                                        flac. 30 ml 1.000
  86. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml
                                                        flac. 50 ml 55.000
  87. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf. 25 mg/50 ml
                                                        flac. 50 ml 5.000
  88. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf. 50 mg/100 ml
                                                        flac. 100 ml 200
  89. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf. 10 mg/20 ml
                                                        flac. 20 ml 3.600
  90. CYTARABINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml fiole 2 ml 700
  91. CYTARABINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml fiole 5 ml 55.000
  92. CYTARABINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml 6.000
  93. CYTARABINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 10 ml 5.000
  94. CYTARABINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 20 ml 5.000
  95. DACARBAZINUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 200 mg 21.000
  96. DACTINOMICINUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 0,5 mg 2.000
  97. DAUNORUBICINUM (DCI) sol. inj. fiole 20 mg 3.600
  98. ETOPOSIDUM (DCI) pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 5 ml 3.500
  99. ETOPOSIDUM (DCI) pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 10 ml 5.500
  100. ETOPOSIDUM (DCI) compr. 50 mg 6.000
  101. ETOPOSIDUM (DCI) compr. 100 mg 3.500
  102. FLUOROURACILUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf.
                                                        50 mg/ml flac. 5 ml 4.000
  103. FLUOROURACILUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf.
                                                        50 mg/ml flac. 10 ml 75.000
  104. FLUOROURACILUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf.
                                                        50 mg/ml flac. 20 ml 30.000
  105. FLUOROURACILUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf.
                                                        50 mg/ml flac. 100 ml 140.000
  106. FLUOROURACIL (DCI) tub unguent 20
  107. LOMUSTINUM (DCI) compr. 40 mg 10.000
  108. MELPHALANUM (DCI) compr. film. 2 mg 40.000
  109. MERCAPTOPURINUM (DCI) compr. 50 mg 75.000
  110. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 700
  111. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 10 mg fiole 1,5 ml 1.400
  112. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 10 mg fiole 1 ml 9.000
  113. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 10 mg fiole 2 ml 1.700
  114. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 25 mg/ml fiole 2 ml 17.000
  115. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 0,5 ml 500
  116. METHOTREXATUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf.
                                                        100 mg/ml fiole 5 ml 200
  117. METHOTREXATUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml
                                                        tuburi de material plastic x 1 fiolă 10 ml 2.500
  118. METHOTREXATUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml 900
                                                        flac. 50 ml
  119. METHOTREXATUM (DCI) compr. 2,5 mg 30.000
  120. MAGNESII SULFAS (DCI) sol. inj. 10% fiole 10 ml 9.000
  121. MAGNESII SULFAS (DCI) sol. inj. 25% fiole 5 ml 8.500
  122. MAGNESII SULFAS (DCI) sol. inj. 200 mg/10 ml fiole 10 ml 6.000
  123. PROCARBAZINUM (DCI) compr. 50 mg 36.000
  124. TAMOXIFENUM (DCI) compr. 10 mg 1.500
  125. TENIPOSIDUM (DCI) sol. inj. 50 mg/5 ml fiole 5 ml 250
  126. TIOGUANINUM (DCI) compr. 40 mg 30.000
  127. VINBLASTINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 10 ml 14.000
  128. VINBLASTINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml flac. 10 ml 5.000
                                               Antitoxice şi antidoturi
  129. TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI) liof. pt. sol. inj. i.v. flac. 1,2 mg 1.000
  130. DMPS flac. adm. i.v. 100
  131. DIMERCAPROL 5% tub unguent 100
  132. DIMERCAPROL sol. oftalmică flac. colir 100
  133. DIMERCAPROL 10% flac. adm. i.v. 100
  134. PENICILLAMINUM (DCI) compr. film. 250 mg 200
  135. PRALIDOXIME fiole adm. i.v. şi i.m. 500
  136. OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI) fiole adm. i.v. şi i.m. 500
  137. HI-6 fiole adm. i.v. 200
  138. HYDROXOCOBALAMINUM (DCI) pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v. 1.000
  139. DICOBALT - EDTA fiole adm. i.v. 4.000
  140. AMYL NITRITE fiole adm. i.v. 1.000
  141. SODIUM NITRITE 3% fiole adm. i.v. 1.000
  142. 4-DMAP-HCL 5% fiole adm. i.v. 100
  143. Na-THIOSULPHATE fiole adm. i.v. 2.000
  144. NALOXONUM (DCI) sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml adm. i.v.
                                                        şi i.m. 500
  145. NALMEFENE fiole adm. i.v. 500
                    Substanţe cu acţiune asupra echilibrului hidroelectrolitic şi acidobazic
  146. NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI) sol. perf. 8,4% flac. 250 ml 4.500
  147. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. perf. 0,9% flac. 500 ml 30.000
  148. SOLUŢIE RINGER sol. perf. flac. 500 ml 30.000
  149. SOLUŢIE RINGER LACTAT sol. perf. flac. 500 ml 12.000
  150. SOLUŢII COLOIDALE sol. perf. flac. 500 ml 12.000
  151. SĂRURI PENTRU REHIDRATARE pulbere comb. săruri 51.000
       ORALĂ plic 15 g
                                        Insuline umane cu acţiune rapidă
  152. INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01 sol./susp. inj. 100 U.I./ml 900
                                                        flac.10 ml
       sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04
       sau INSULINUM ASPART COD ATC A10AB05
       sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06
                                           Medicamente metabolice
  153. GLUCAGONUM (DCI) pulb. pentru sol. inj. flac.1 mg 10.000
                                    Produse utilizate în dermatologie
  154. COMBINAŢII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%) tub 40 g 1.800
                                        Solvenţi pentru diluţii
  155. APĂ DISTILATĂ sol. inj. fiole 10 ml 18.000
  156. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 0,9% fiole 10 ml 150.000
                                          Produse iodoterapice
  157. KALIUM IODIDUM (DCI) compr. 65 mg 2.500.000
                                           Seruri terapeutice (DCI)
  158. SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51
  159. SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 99
  160. SER ANTIBOTULINIC TIP A sol. inj., fiole 99
  161. SER ANTIBOTULINIC TIP B sol. inj., fiole 99
  162. SER ANTIBOTULINIC TIP E sol. inj., fiole 99
  163. SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. fiole 99
  164. SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51
  165. SER ANTIVIPERINIC sol. inj. fiole 51
  166. SER ANTICĂRBUNOS sol. inj. fiole 18
                                                   Vaccinuri
  167. VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA) susp. inj. doze 9.000
  168. VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT susp. inj. doze 900
  169. VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE
       CELULE DIPLOIDE UMANE liofilizat şi solvent doze 900
  170. VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIAN doze 4.500
  171. VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT) tip adult doze 9.000
  172. VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C pulb. liof./solv. doze 180
  173. VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICAT doze 9.000
                                   Dezinfectante/Antiseptice pentru unităţi sanitare
  174. SĂPUN DEZINFECTANT buc. 9.000
  175. SĂPUN DEZINFECTANT soluţie în ambalaj de 100 ml l 600
  176. DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA
       IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE soluţie
       hidroalcoolică 60% alcool, în ambalaj de
       100 sau 250 ml l 9.000
  177. DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA PIELII
       INTACTE în amb. a 1000 ml l 2.100
  178. DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECŢIA DE NIVEL
       ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICE l 9.000
  179. DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA PREPARAT
       PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE - APARATE
       MEDICALE CRITICE l 900
  180. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICE l sau kg 5.100
  181. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICE l sau kg 5.100
  182. DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI)
       CLORIGENE compr. 1.800.000
  183. DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV
       PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII
       DE CAMPANIE) compr. 600.000
                                                   Insecticide
  184. UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL
       PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI,
       CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE SAU
       CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP "FOG"
       SAU "ULV" l soluţie 9.000
  185. SOLUŢIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂ l soluţie 300
                                                Dispozitive medicale
  186. MĂNUŞI EXAMINARE MĂRIMI M şi l buc. 90.000
  187. MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ŞI 8 buc. 60.000
  188. MĂŞTI CHIRURGICALE buc. 30.000
  189. MĂŞTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEŢESUT buc. 120.000
  190. MĂŞTI FP2 TIP buc. 3.000
  191. CALOTE CHIRURGICALE buc. 30.000
  192. HALATE CHIRURGICALE buc. 30.000
  193. CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE buc. 9.000
  194. INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile
       pentru a se putea efectua 5.000 de
       intervenţii chirurgicale abdominale şi
       2.500 de intervenţii ortopedice
  195. FEŞE - 10/10 cm buc. 15.000
            - 10/15 cm buc. 15.000
            - 10/20 cm buc. 15.000
  196. FEŞE TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC buc. 600.000
  197. TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN
       AMBALAJ INDIVIDUAL buc. 9.000
  198. COMPRESE STERILE - 10/10 cm buc. 30.000
                        - 20/20 cm buc. 30.000
  199. PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL buc. 15.000
  200. TIFON buc. 9.000
  201. MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL
       - ace cu fir buc.
       - ace de 3 mărimi diferite buc.
       - fire neresorbabile buc. 8.100
       - fire resorbabile buc. 900
  202. DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CĂILOR
       AERIENE (împachetate steril, cu excepţia
       laringoscoapelor şi a baloanelor de
       ventilaţie)
      - sonde de intubaţie orotraheală mărimi
      de la Ch 2,5 la Ch 8,5 buc. 9.000
      - fixatoare sonde IOT cu piesă
      intrabucală (adult şi pediatric) buc. 9.000
      - pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4 buc. 3.000
      - sonde de aspiraţie pentru sondele
      IOT mărimi de la Ch 6 la Ch 18 buc. 27.000
      - laringoscop cu 5 lame curbe şi 2
      lame drepte, cu baterii buc. 150
      - pense Magill uz adulţi buc. 150
      - pense Magill uz pediatric buc. 150
      - baloane de ventilaţie adulţi, cu set de
      3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen buc. 300
      - baloane de ventilaţie uz pediatric, cu
      set de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen buc. 150
      - sonde nasogastrice mărimi de la Ch 6
      la Ch 21 buc. 6.000
      - măşti pentru administrare noninvazivă a
      oxigenului adulţi buc. 6.000
      - măşti pentru administrare noninvazivă a
      oxigenului, uz pediatric buc. 2.100
      - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi
      administrare a oxigenului, plus husa de
      transport 5 litri buc. 900
      - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi
      administrare a oxigenului, plus husa de
      transport 10 litri buc. 600
  203. DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI
      - gulere cervicale adulţi cu minimum
      3 mărimi reglabile buc. 1.500
      - gulere cervicale pediatrice, cu minimum
      3 mărimi reglabile buc. 300
      - kit atele vacuum, cu minimum 3 atele
      mărimi diferite, pompă şi kit reparaţie buc. 150
      - saltele vacuum cu pompă şi kit buc. 60
      reparaţie
      - targă lopată cu chingi buc. 60
      - feşe gipsate 10 cm buc. 6.000
      - feşe gipsate 15 cm buc. 9.000
      - feşe gipsate 20 cm buc. 9.000
      - vată hidrofilă pachete 500 g 15.000
      - leucoplast role 5 cm 9.000
  204. PERFUZOARE ŞI TRANSFUZOARE
      - perfuzoare şi transfuzoare buc. 12.000
      - transfuzoare buc. 3.000
  205. SERINGI, VACUTAINERE ŞI DISPOZITIVE PENTRU
       ACCES VENOS CENTRAL ŞI PERIFERIC
      - seringi de insulină de 1 ml buc. 900
      - seringi de 5 ml buc. 30.000
      - seringi de 10 ml buc. 30.000
      - seringi de 20 ml buc. 15.000
      - seringi de 50 ml buc. 3.600
      - robineţi 3 căi buc. 3.600
      - prelungitor pentru seringile de 50 ml
      pentru utilizare cu seringa automată buc. 3.600
      - vacutainere cu kituri de recoltare buc. 9.000
      - canulă de acces venos periferic, cu
      valvă unidirecţională pentru administrarea
      medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G,
      20G, 22G, 24G buc. 30.000
      - cateter pentru acces venos central tip
     Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,
     24G, adulţi buc. 420
      - cateter pentru acces venos central tip
     Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,
     24G, uz pediatric buc. 30
  206. DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR
      - sonde urinare Foley mărime 8CH buc. 300
      - sonde urinare Foley mărime 10CH buc. 300
      - sonde urinare Foley mărime 14CH buc. 3.000
      - sonde urinare Foley mărime 16CH buc. 1.800
      - sonde urinare Foley mărime 18CH buc. 1.800
      - pungi urinare buc. 6.000
  207. KIT DRENAJ TORACIC buc. 900
  208. KIT MICI INTERVENŢII CHIRURGICALE buc. 3.000
  209. KIT PANSAMENTE ARŞI COMPLETE (pansamente de
       dimensiuni diferite şi câte o pătură pentru
       arşi) buc. 60
  210. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE IMPERMEABILĂ,
       MĂRIMI DIFERITE set 300
  211. CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE perechi 300
  212. FOLII IZOTERME buc. 3.000
  213. MATERIALE OSTEOSINTEZĂ buc. 1.800
  214. TRUSE DE INTERVENŢIE PRESPITALICEASCĂ TIP RUCSAC buc. 1.500
                         Materiale curăţenie şi depozitare deşeuri contaminate/necontaminate
  215. CUTII PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE buc. 3.000
  216. SACI GALBENI PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE buc. 3.000
  217. CUTII PENTRU OBIECTE ÎNŢEPĂTOARE/TĂIETOARE buc. 3.000
  218. SACI CADAVRE buc. 6.000
                                              Alte materiale specifice
  219. FORMULARE, FIŞE PACIENT ÎN ETAPA
       PRESPITALICEASCĂ, BRĂŢĂRI DE IDENTIFICARE buc. 15.000
  220. ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 l litri 500
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.264 din 10 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 11 decembrie 2012, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  CANTITĂŢILE DE PRODUSE ŞI BUNURI
  aflate în păstrarea Companiei Naţionale
  "Unifarm" - S.A. Bucureşti care nu sunt cuprinse
  în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri,
  dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi
  alte materiale specifice aprobat prin ordin, care
  se scot din Rezerva Ministerului Sănătăţii cu titlu
  gratuit şi se transmit unor unităţi sanitare cu paturi
  din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completarea
  necesarului curent de consum
  ┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────┐
  │Nr. │ │ │Canti-│
  │crt.│ Denumirea produsului │ U.M. │ tate │
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 1.│Metoprolol │cutii x 100 compr. de 50 mg │ 100│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 2.│Taver │cutii x 50 compr. de 200 mg │ 200│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 3.│Hemosfere microporoase polizaharidice│buc. │ 2.000│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 4.│Cateter cu 1 lumen cod VKS 1820 │ │ │
  │ │18G x 20 CM │buc. │ 90│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 5.│Cateter cu 1 lumen cod VKS 1420 │ │ │
  │ │14G x 20 CM │buc. │ 10│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 6.│Cateter arteră radială cod AKS 2205 │ │ │
  │ │22G x 5 CM │buc. │ 45│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 7.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ │
  │ │1812 18G x 12 CM │buc. │ 80│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 8.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ │
  │ │2005 20G x 5 CM │buc. │ 21│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 9.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ │
  │ │2008 20G x 8 CM │buc. │ 74│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 10.│Rezerve cutter liniar de 55 mm cod │ │ │
  │ │TCR55 │cutii x 12 rezerve │ 4│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 11.│Rezerve cutter liniar de 75 mm cod │ │ │
  │ │TCR75 │cutii x 12 rezerve │ 2│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 12.│Ligaclipuri medium/large cod LT300, │ │ │
  │ │6 clipuri/cartuş │cutii x 18 cartuşe │ 3│
  └────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────┘

  --------