ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 14 februarie 2007
pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 22 februarie 2007  Având în vedere că ne confruntăm cu o situaţie fără precedent, generată de faptul că inflaţia la mărfurile alimentare a scăzut într-un ritm accelerat în semestrul al II-lea al anului 2006 faţă de semestrul I al aceluiaşi an, indicii preţurilor de consum la mărfurile alimentare înregistrând reduceri semnificative, factori în raport cu care se calculează valoarea nominală a unui tichet de masă,
  ţinând cont că, în aceste condiţii, valoarea nominală a unui tichet de masă ce ar urma să între în vigoare la 1 martie 2007 ar fi mai mică decât cea valabilă în prezent şi aflată în circulaţie, fapt ce ar putea genera atât instabilitate pe piaţa forţei de muncă, cât şi tensiuni sociale,
  având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) În cazul în care din aplicarea prevederilor alin. (2) rezultă o valoare nominală indexată a unui tichet de masă mai mică decât ultima valoare nominală indexată, pentru perioadele următoare valoarea nominală a tichetului de masă rămâne nemodificată."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 14 februarie 2007.
  Nr. 5.
  ------