DECRET nr. 213 din 1 septembrie 1987
privind reorganizarea Centralei industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 35 din 1 septembrie 1987  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Pe data de 1 septembrie 1987, Centrala industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare, se reorganizează prin preluarea activităţii Centralei industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Cluj-Napoca, care se desfiinţează.


  Articolul 2

  Centrala industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1*) şi are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Centralei industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti şi numărul maxim de posturi de inginer, economist, chimist, fizician, principal I şi II, sînt cele prevăzute în anexa nr. 3*).


  Articolul 4

  Pe data de 1 septembrie 1987, întreprinderile prevăzute în anexa nr. 4 se comaseaza prin absorbţie la întreprinderile prevăzute în aceeaşi anexa, care îşi păstrează gradele de organizare aprobate.
  Obiectul de activitate al unor întreprinderi se completează potrivit anexei nr. 5.


  Articolul 5

  Gradul de organizare al unor subunitati de producţie din întreprinderile care fac obiectul prezentului decret este cel prevăzut în anexa nr. 6*).


  Articolul 6

  Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat la data de 31 august 1987, împreună cu indicatorii economico-financiari şi cu contractele încheiate, trec de la Centrala industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Cluj-Napoca la Centrala industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti şi, respectiv, de la întreprinderile care se comaseaza la întreprinderile la care se comaseaza.
  Personalul muncitor care trece de la o unitate la alta, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, se considera transferat în interesul serviciului.


  Articolul 7

  Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul Cnnsiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.


  Articolul 8

  Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986, nu se aplică, în anul 1987, posturilor în care urmează să fie redistribuit personalul rămas disponibil, precum şi posturilor din unităţile la care şi de la care se transfera personalul, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.


  Articolul 9

  Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor sînt autorizate sa introducă în indicatorii economici şi financiari, aprobaţi pe anul 1987, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret, cu respectarea prevederilor aprobate prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi din bugetul de stat pe acest an pe ansamblul Ministerului Industriei Uşoare. În acest scop, Ministerul Industriei Uşoare va face propuneri corespunzătoare în termen de 45 de zile de la aprobarea prezentului decret.


  Articolul 10

  - Articolul 1 litera c) şi alineatul 3, precum şi anexele nr. 2 j), 2 k), 3 j), 3 k) şi 4 punctele 10 şi 11 la Decretul Consiliului de Stat nr. 241/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Uşoare se abroga.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul decret.
  __________
  *)Anexele 1, 3, 6 se comunică instituţiilor interesate.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România


  Anexa 2
  UNITĂŢILE
  din subordinea Centralei industriei pielariei,
  cauciucului şi incaltamintei Bucureşti
  1. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Dîmboviţa", Bucureşti*)
  2. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Pionierul", Bucureşti
  3. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Flacara roşie", Bucureşti
  4. Întreprinderea de cauciuc (U.C.R.) Bucureşti
  5. Întreprinderea de piele sintetică Bucureşti
  6. Întreprinderea de bunuri de consum din cauciuc Jilava, Bucureşti
  7. Întreprinderea de nasturi şi mase plastice Bucureşti
  8. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Progresul", Bucureşti
  9. Întreprinderea Tabacaria minerala Jilava
  10. Întreprinderea Tabacaria minerala Corabia
  11. Întreprinderea Tabacaria "Bucovat", Craiova
  12. Întreprinderea de piele "Poporul", Ploiesti
  13. Întreprinderea de încălţăminte Pitesti
  14. Întreprinderea de piele şi încălţăminte Rimnicu Vilcea
  15. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Partizanul", Bacau
  16. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Timpuri noi", Braşov
  17. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Straduinta", Suceava
  18. Întreprinderea de talpa şi încălţăminte din cauciuc Dragasani
  19. Întreprinderea de încălţăminte Husi
  20. Combinatul de piele şi încălţăminte "Clujana", Cluj-Napoca
  21. Întreprinderea de încălţăminte "Banatul", Timişoara
  22. Întreprinderea de încălţăminte "Modern", Timişoara
  23. Întreprinderea română de piele Timişoara
  24. Întreprinderea de încălţăminte Jimbolia
  25. Întreprinderea de calapoade Lugoj
  26. Întreprinderea pentru materiale sportive Reghin
  27. Întreprinderea de încălţăminte "Ardeleana", Alba Iulia
  28.Întreprinderea de piele şi încălţăminte "8 Mai", Medias
  29. Întreprinderea de piele şi încălţăminte Agnita
  30. Întreprinderea de încălţăminte şi calapoade "Libertatea", Arad
  31. Întreprinderea de încălţăminte "Solidaritatea", Oradea
  32. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Crisul", Oradea
  33. Întreprinderea de piele "Drum nou", Satu Mare
  34. Întreprinderea de piele, încălţăminte şi marochinarie "13 Decembrie", Sibiu
  35. Întreprinderea de piele şi marochinarie "Caprioara", Sebes
  36. Întreprinderea de încălţăminte "Arta", Oradea
  37. Întreprinderea de blanarie "Vidra", Orastie
  38. Întreprinderea de piele şi manusi Timişoara
  39. Întreprinderea de blanarie "1 Mai", Oradea
  40. Întreprinderea de piele şi manusi Tirgu Mures
  41. Întreprinderea de nasturi Jimbolia
  42. Întreprinderea de mase plastice "Dermatina", Timişoara
  43. Întreprinderea de mase plastice şi încălţăminte "Victoria", Timişoara
  44. Întreprinderea de spume poliuretanice Timişoara
  45. Întreprinderea de paruri Sighetu Marmatiei
  46. Întreprinderea de încălţăminte "Bihoreana", Marghita
  47. Fabrica de încălţăminte Hunedoara*)
  48. Fabrica de încălţăminte Tirgu Frumos*)
  49. Fabrica de încălţăminte Cîmpulung Moldovenesc*)
  50. Institutul de cercetări pielarie şi încălţăminte Bucureşti
  51. Centrul de calcul*)
  52. Casa de moda**)
  __________ Notă *) Unitate fără personalitate juridică. Notă **) Secţie de producţie.
  Structura organizatorică a întreprinderii pe care este constituită centrala se completează cu funcţia de director adjunct comercial, cu compartimentele: depozite materii prime-materiale şi depozite produse finite-expediţie.


  Anexa 4
  ÎNTREPRINDERILE
  care se comaseaza
  1. Întreprinderea de blanarie "Republica", Bucu- Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Flacara roresti sie", Bucureşti
  2. Întreprinderea de încălţăminte "Carmen", Bucu- Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Progresul", resti Bucureşti
  3. Întreprinderea de cauciuc "Tehnica noua, Bucu- Întreprinderea de bunuri de consum din cauciuc resti Jilava
  4.Întreprinderea de pensule Cluj-Napoca Combinatul de piele şi încălţăminte "Clujana", Cluj-Napoca
  5. Întreprinderea "Pretim", Timişoara Întreprinderea de cauciuc şi mase plastice "Dermatina", Timişoara


  Anexa 5
  LISTA
  întreprinderilor la care se completează obiectul
  de activitate
  1. Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Flacara roşie", Bucureşti Confecţii din blana
  2. Întreprinderea de cauciuc şi mase plastice "Dermatina", Timişoara Piese prefabricate pentru încălţăminte
  3. Combinatul de piele şi încălţăminte "Clujana", Cluj-Napoca Articole din par
  ────────────