ORDIN nr. 2.908/C din 4 octombrie 2013 (*actualizat*)
privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament
(actualizat până la data de 11 februarie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • ----------
  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,
  în baza art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările ulterioare, şi a art. 6 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 94/C/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 27 ianuarie 2009.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul justiţiei,

  Ovidiu Puţura,

  secretar de stat

  Bucureşti, 4 octombrie 2013.
  Nr. 2.908/C.

  Anexă

  REGULAMENT 04/10/2013