LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 din 12 decembrie 2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 18 decembrie 2014, cu următoarea modificare:
  - Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
  «Art. 2^1. - Cazarea în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică poate fi de următoarele tipuri:
  a) cazare fără mic dejun;
  b) cazare cu mic dejun - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare şi de asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
  c) cazare cu demipensiune - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun şi a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
  d) cazare cu pensiune completă - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun, a prânzului şi a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
  e) cazare cu "all inclusive" - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese şi a oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total.»
  2. La articolul 33, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
  «(8) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism, se aprobă normele metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism, a traseelor pentru turism pedestru, precum şi a altor tipuri de trasee turistice, altele decât cele prevăzute la art. 13.»"

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 23 aprilie 2015.
  Nr. 93.
  -------