HOTĂRÂRE nr. 127 din 17 februarie 2010
privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, situate în judeţul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor menţionate la art. 1 se va face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora, în condiţiile legii.


  Articolul 3

  După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 17 februarie 2010.
  Nr. 127.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
  Adresa imo- bilului Persoana ju- ridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice Valoarea contabilă Număr de înre- gistrare al imobilului depus la M.F.P.
  Municipiul Bacău, str. Cons- tantin Muşat nr. 4, judeţul Bacău (nr. Carte Funciară 38101) Ministerul Administra- ţiei şi În- ternelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău 1. Pavilion 45-50-19 "solar": Suprafaţa constru- ită = 144,00 mý Suprafaţa desfă- şurată = 144,00 mý 2. Pavilion 45-50-21 "pătul": Suprafaţa constru- ită = 21,00 mý; Suprafaţa desfă- şurată = 21,00 mý 4.666,95 2.803,10 101.061 parţial

  --------