HOTĂRÂRE nr. 79 din 31 ianuarie 2000
privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 1 februarie 2000  În temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Începând cu luna ianuarie 2000 nivelul taxei de abonament, pe categorii de plătitori, pentru serviciul efectuat de Societatea Română de Radiodifuziune se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 370/1999 privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 19 mai 1999.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Directorul general
  al Societăţii Române de Radiodifuziune,
  Dragos Seuleanu


  Anexă


              LISTA
  cuprinzând taxele de abonament lunar pentru receptoarele radio
    Nr. crt.Denumirea categoriilor de abonaţiTaxa abonament de lunar (lei)
    1.Persoane fizice deţinătoare de aparate radio20.000 lei/familie
    2.Unităţi de învăţământ superior, centre de activitate cultural-artistică, unităţi sanitare20.000 lei/unitate
    3.Unităţi militare20.000 lei/aparat
    4.Agenţi economici care repară receptoare radio40.000 lei/centru de reparaţii
    5.Agenţi economici care comercializează receptoare radio:  
      - în mediul urban195.000 lei/punct de comercializare
      - în mediul rural52.000 lei/punct de comercializare
    6.Unităţi de alimentaţie publică, săli de spectacole, videoteci, discoteci60.000 lei/aparat
    7.Unităţi hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni, pe perioada de funcţionare45.000 lei/aparat
    8.Instituţii de stat, agenţi economici şi celelalte persoane juridice cu sediul în România, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 2-730.000 lei/aparat
    9.Receptoare radio instalate la bordul mijloacelor de transport ale unităţilor, instituţiilor şi agenţilor economici obligaţi la plata taxei de abonament30.000 lei/aparat
    10.Radiocentrale şi staţii de amplificare1195.000 lei/staţie
    11.Difuzoare radioamplificare la:  
      - persoane juridice5.000 lei/difuzor
      - persoane fizice2.500 lei/familie
    12.Misiuni diplomatice străine şi membrii lor (pe bază de reciprocitate stabilită prin convenţie)scutite
    13.Aziluri de bătrâni, cămine de copii orfani, şcoli, creşe, grădiniţe, salariaţii şi pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de legescutite


  ----------------