ORDIN nr. 1.418 din 11 octombrie 2010
privind aprobarea Procedurii de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate şi a Procedurii de verificare a încadrării în grad de invaliditate
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 19 octombrie 2010  Având în vedere:
  - prevederile art. 6 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;
  - Hotărârea Guvernului nr. 400/2001 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate;
  - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Procedura de verificare a încadrării în grad de invaliditate, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Directorul general al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, precum şi directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  Bucureşti, 11 octombrie 2010.
  Nr. 1.418.


  Anexa 1

  PROCEDURA 11/10/2010


  Anexa 2

  PROCEDURA 11/10/2010