DECRET Nr. 204 din 3 iulie 1976
privind interpretarea general obligatorie a legilor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 63 din 5 iulie 1976
  Articolul 1

  Interpretarea general obligatorie a legilor şi decretelor în vigoare se face, potrivit Constituţiei, de către Marea Adunare Naţionala sau de către Consiliul de Stat.


  Articolul 2

  Consiliul de Miniştri, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale nu pot adopta hotărîri, ordine, instrucţiuni sau orice alte acte prin care se dau interpretări general obligatorii legilor şi decretelor.


  Articolul 3

  În cazul în care ministerele şi celelalte organe centrale sau locale constata ca unele dispoziţii din legi sau decrete sînt susceptibile de a fi înţelese în mod diferit, vor sesiza de îndată Consiliul de Miniştri, în vederea iniţierii unor proiecte de legi sau de decrete de interpretare.


  Articolul 4

  Actele prin care se dau interpretări cu caracter general, cu încălcarea prevederilor prezentului decret, sînt nule de drept.


  Articolul 5

  Încălcarea prevederilor prezentului decret atrage răspunderea disciplinară şi materială, după caz.
  ----------------------