ORDIN nr. 2 din 3 ianuarie 2022pentru abrogarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 ianuarie 2022
  În temeiul:– prevederilor art. 19 alin. (7^1) și (7^2) și ale art. 40 alin. (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,
  președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 20 septembrie 2021, se abrogă.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  Constantin Ilie Aprodu

  București, 3 ianuarie 2022.
  Nr. 2.
  ----