ORDIN Nr. 2487 din 29 noiembrie 1996
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 30 decembrie 1996  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  în baza prevederilorart. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996privind finanţele publice şi aleart. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În vederea asigurării finanţării, începând cu anul 1997, a investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului, se aproba:
  a) Normele metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului;
  b) Normele metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice.


  Articolul 2

  Direcţia generală a trezoreriei şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa 1

  NORMA 29/11/1996


  Anexa 2

  NORMA 29/11/1996