ORDIN nr. 2.282/156/2021privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.282 din 22 octombrie 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 156 din 25 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 25 octombrie 2021
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică nr. CAZ 2.564/2021 din cadrul Ministerului Sănătății și al Direcției generale management urgențe medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 1.746.445/2021,
  având în vedere:– dispozițiile art. 9 din anexa la Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARSCoV-2;
  (la 04-11-2021, sintagma: dispozițiile art. 8 din anexa la Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91/2021 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 2.282 din 22 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 04 noiembrie 2021 )
  – prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății, interimar, și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1) următoarele categorii de persoane:
  a) copiii cu vârstă mai mică de 5 ani;
  b) persoanele care la locul de muncă sunt singure în birou;
  c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
  d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
  e) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.


  Articolul 2

  Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode


  ANEXĂ

  INSTRUCȚIUNI GENERALE
  privind măsurile de igienă
  I. Portul măștii1. Obligații la nivelul angajatorului/conducătorului instituției:
  a) angajatorul dispune măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
  b) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă face instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM).
  2. Utilizarea corectă a măștilor:
  a) măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun;
  b) înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
  c) masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat;
  d) masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun);
  e) după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor;
  f) nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale;
  g) în cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în orice circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).
  II. Triajul la intrarea într-o incintă a instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor
  A. Pentru personalul angajat:1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
  a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
  b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);
  c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
  d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă persoana:(i) se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea;(ii) nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecțiune.
  3. Persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate (șefii de structură) au responsabilitatea de a dispune triajul observațional al angajaților din subordinea directă.

  B. Medicul de medicina muncii:
  a) are obligația monitorizării stării de sănătate a angajaților;
  b) face instruirea angajaților în ceea ce privește SSM (securitatea și sănătatea în muncă).

  C. Pentru alte persoane decât personalul angajat:
  a) intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă;
  b) în cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se realizează în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție;
  c) dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.

  D. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
  a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3°C);
  b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).
  În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
  Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.
  Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.

  ----