HOTĂRÂRE nr. 42 din 18 mai 2022privind propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare - COM(2021) 773
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022
  În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
  Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/258 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 10 mai 2022, Camera Deputaților:1. susține propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare;2. atrage atenția că învățarea nonformală, informală și autodidactă prezintă atractivitate pentru adulți și se pretează pentru o gamă largă de activități educative fără a necesita înregistrarea în conturi personale;3. subliniază că libertatea de circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană depinde și de capacitatea acestora de a identifica și a urma cursuri de scurtă durată, capacitate care se dobândește cu mai mare ușurință în perioada școlară, ceea ce are ca premisă existența unui interes comun al Uniunii și al statelor membre în sprijinirea dobândirii acestei capacități;4. recomandă elaborarea de orientări convenite de comun acord cu statele membre pentru ca procedura de utilizare a conturilor de învățare să reflecte și particularitățile zonelor rurale defavorizate sau îndepărtate;5. recomandă elaborarea unui cadru administrativ specific înregistrării în conturile personale de învățare necesar persoanelor cu dizabilități;6. susține accesibilitatea universală a persoanelor la conturile de formare, indiferent de statutul acestora pe piața muncii, precum și facilitarea discuțiilor de către Comisia Europeană privind transferabilitatea drepturilor la formare individuală între statele membre, în aplicarea principiului conform căruia, odată conferite, drepturile la formare aparțin persoanelor și, prin urmare, facilitează libertatea de mișcare a lucrătorilor în Uniunea Europeană;7. recomandă ca noul cadru de susținere pentru facilitarea utilizării oportunităților de învățare să includă și cursurile care nu sunt în conturile de învățare pentru a sprijini un mediu de învățare cât mai flexibil și cu cât mai multe oportunități;8. recomandă analizarea impactului sistemului conturilor personale de învățare asupra funcționării pieței și a riscurilor de distorsionare a pieței serviciilor de învățare și formare;9. recomandă continuarea eforturilor de creștere a capitalului uman al Uniunii Europene în domeniul științelor educației și de a persevera în susținerea inovării activităților didactice și metodice; 10. subliniază că registrul național public al ofertelor recunoscute și de calitate în materie de formare, de orientare profesională și de validare nu ar trebui să se constituie într-o piedică birocratică suplimentară sau să devină o modalitate de restrângere a libertății de a oferi cursuri în conformitate cu cerințele pieței și cu oportunitățile progresului tehnic;11. subliniază importanța unei campanii de informare pentru a ajunge la toți potențialii beneficiari care vor avea nevoie și de îndrumare adecvată.

  Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 18 mai 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU

  București, 18 mai 2022.
  Nr. 42.
  -----