NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 11 decembrie 2006 (*actualizată*)
privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comertul intracomunitar cu ovine şi caprine
(actualizată până la data de 23 februarie 2010*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 56 bis din 24 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010.

  Articolul 1

  Prezenta norma sanitara veterinara stabileste condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementeaza comertul intracomunitar cu animale din speciile ovine şi caprine.


  Articolul 2

  (1) Definiţiile descrise la art. 2 din Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003 ce transpune în legislatia naţionala Directiva Consiliului 90/425/CEE şi la art. 2 din Norma sanitara veterinara privind protectia animalelor în timpul transportului, aprobata prin Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 29 noiembrie 2005, ce transpune în legislatia naţionala Directiva Consiliului 91/628/CEE, trebuie să se aplice în măsura în care sunt aplicabile.
  (2) În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică urmatoarele definitii:
  a) ovine sau caprine pentru taiere - animalele din speciile ovine şi caprine destinate a fi transportate fie direct, fie printr-un centru de colectare aprobat oficial la un abator pentru a fi taiate;
  b) ovine sau caprine pentru reproductie - ovine şi caprine, altele decat cele menţionate la lit. a) şi c), destinate a fi transportate către locul de destinatie fie direct, fie trecand printr-un centru de colectare autorizat, pentru reproductie şi productie;
  c) ovine sau caprine pentru ingrasare - ovine şi caprine destinate a fi transportate către locul de destinatie fie direct, fie trecand printr-un centru de colectare autorizat, altele decat cete menţionate la lit. a) şi b), pentru a fi ingrasate pentru taiere ulterioară;
  d) exploatatie oficial libera de bruceloza ovina sau caprina - exploatatie de ovine şi caprine care indeplineste condiţiile prevăzute de Cap. I din anexa nr. 1;
  e) exploatatie libera de bruceloza ovina şi caprina - exploatatie de ovine şi caprine care indeplineste condiţiile prevăzute de Cap. II din anexa nr. 1;
  f) boala notificabila obligatoriu - boala mentionata în secţiunea 1 din anexa nr. 2;
  g) medic veterinar oficial - medic veterinar de stat desemnat de Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor;
  h) exploatatie de origine - orice exploatatie în care sunt prezente permanent ovine şi caprine, asa cum este mentionat de prezenta norma sanitara veterinara şi în care sunt pastrate registre ce demonstreaza prezenta animalelor ce pot fi controlate de autorităţile competente;
  i) centru de colectare - centre de colectare şi piete, unde sunt grupate, sub supravegherea medicului veterinar oficial, ovinele şi caprinele ce provin din diferite exploatatii în vederea constituirii loturilor de animale destinate miscarii pe teritoriul României.
  j) centru de colectare aprobat - spatiile în care sunt grupate ovine sau caprine ce provin din diferite exploatatii în vederea constituirii loturilor de animale destinate comerţului intra comunitar;
  k) comerciant - orice persoană fizica sau juridica ce cumpara şi vinde fie direct, fie indirect animale în scopuri comerciale, care obtine un venit din comercializarea acestor animale şi care într-o perioadă de maximum 29 de zile de la achizitionarea animalelor, le revinde sau le transfera din spatiile initiale în alte spatii sau direct către un abator în afara proprietăţii acestuia;
  l) spatii autorizate ale comerciantului - spatii exploatate de un comerciant, asa cum este definit la lit. k), şi autorizate de autorităţile competente, în care sunt grupate ovine sau caprine ce provin din diferite exploatatii în vederea constituirii loturilor de animale destinate comerţului intracomunitar;
  m) transportator - orice persoană fizica sau juridica mentionata la art. 5 din norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005.
  n) regiune - parte a teritoriului României care este supusă inspecţiei autorităţilor competente şi include ca forma administrativa judeţul.


  Articolul 3

  (1) Ovinele şi caprinele pentru taiere pot fi destinate comerţului, numai dacă acestea indeplinesc condiţiile prevăzute de art. 4, 5, 6 şi 7.
  (2) Ovinele şi caprinele pentru ingrasare pot fi destinate comerţului numai dacă acestea indeplinesc condiţiile stabilite la art. 4, 5, 6 şi 8, fără a aduce atingere garantiilor suplimentare ce pot fi solicitate în conformitate cu procedura comunitara.
  (3) Ovinele şi caprinele pentru reproductie pot fi destinate comerţului, numai dacă acestea indeplinesc condiţiile stabilite la art. 4, 5, 6, 8 şi 9, fără a aduce atingere garantiilor suplimentare care pot fi solicitate în conformitate cu procedura comunitara.
  (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2) şi (3) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă a României ca stat membru de destinatie poate acorda derogari generale sau limitate pentru miscarea ovinelor şi caprinelor pentru reproductie şi ingrasare destinate exclusiv pentru pastorit temporar lângă frontierele interne ale Comunităţii Europene. Dacă Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor aplica o astfel de derogare trebuie să informeze Comisia Europeana despre conţinutul derogarilor acordate.
  (5) Ovinele şi caprinele la care se face referire în prezenta norma sanitara veterinara nu trebuie în nici un moment, între plecarea din exploatatie şi sosirea la destinatie, să între în contact cu animale biongulate, altele decat animalele ce au acelasi status de sănătate.


  Articolul 4

  (1) Ovinele şi caprinele trebuie:
  a) să fie identificate şi înregistrate în conformitate cu legislatia comunitara;
  b) sa faca obiectul unei inspecţii efectuate de către un medic veterinar oficial în cursul a 24 de ore anterioare descarcarii animalelor şi sa nu prezinte nici un semn clinic de boala;
  c) sa nu provina dintr-o exploatatie şi nici sa nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploatatie care face obiectul unei restrictii din motive de sănătate a animalelor; după taierea şi/sau distrugerea ultimului animal ce sufera sau este susceptibil de una din bolile descrise mai jos, durata restrictiei trebuie să fie de cel puţin:
  (i) 42 de zile, în cazul brucelozei,
  (îi) 30 de zile, în cazul rabiei,
  (iii) 15 zile, în cazul antraxului;
  d) sa nu provina dintr-o exploatatie şi nici sa nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploatatie situata intr-o zona care din motive de sănătate este supusă unei interdictii sau restrictii ce afectează speciile în cauza în conformitate cu legislatia comunitara şi/sau cu legislatia naţionala;
  e) sa nu fie supuse restrictiilor de sănătate privind febra aftoasa în conformitate cu legislatia comunitara şi nici sa nu fi fost vaccinate împotriva febrei aftoase.
  (2) Nu sunt destinate comerţului urmatoarele animale:
  a) ovinele şi caprinele care sunt taiate în baza unui program naţional pentru eradicarea bolilor care nu sunt menţionate în anexa nr. 3 din norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul ministrului, agriculturii, alimentatiei şi pădurilor nr. 580/2002 sau în Cap. I al anexei nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara.
  b) ovinele şi caprinele care nu pot fi comercializate pe propriul teritoriu din motive de sănătate sau sănătate animala justificate de art. 30 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) C 325, 24.12.2002, p. 33.
  (3) Ovinele şi caprinele trebuie:
  a) sa fi fost fatate şi crescute de la fatare în Comunitatea Europeana, sau
  b) sa fi fost importate dintr-o tara terta în conformitate cu legislatia comunitara.


  Articolul 5

  (1) Ovinele şi caprinele pentru taiere, reproductie şi ingrasare sunt expediate către alt stat membru al Uniunii Europene numai dacă animalele:
  a) au fost în exploatatia de origine cel puţin 30 de zile sau de la fatare, dacă animalele au o vârsta mai mica de 30 de zile;
  b) nu provin dintr-o exploatatie în care ovinele şi caprinele au fost introduse în decurs de 21 de zile anterioare expedierii;
  c) nu provin dintr-o exploatatie în care animalele biongulate importate dintr-o tara terta au fost introduse în decurs de 30 de zile anterioare expedierii.
  (2) Prin derogare de la alin. (1) lit. b) şi c), Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza expedierea de ovine şi caprine către alt stat membru, dacă animalele menţionate la alin. (1) lit. b) şi c) au fost izolate complet de celelalte animale prezente în exploatatie.


  Articolul 6

  (1) Condiţiile stabilite la alin. (2)-(6) sunt aplicate comerţului intracomunitar cu ovine şi caprine.
  (2) Animalele nu trebuie să fie în afara exploatatiei de origine mai mult de 6 zile înainte de a obtine ultimul certificat pentru comert pentru expediere către destinaţia finala în alt stat membru, asa cum s-a specificat în certificatul de sănătate.
  (3) Fără a se aduce atingere art. 15 alin. (1) în cazul transportului maritim, limita de timp de 6 zile trebuie să fie prelungita de durata calatoriei maritime.
  (4) După parasirea exploatatiei de origine, animalele trebuie să fie expediate direct către destinatie în alt stat membru.
  (5) Prin derogare de la alin. (4), după ce parasesc exploatatia de origine şi inaintea sosirii la destinatie în alt stat membru, ovinele şi caprinele pot trece printr-un singur centru de colectare aprobat situat în statul membru de origine.
  (6) În cazul ovinelor şi caprinelor pentru taiere, centrul de colectare aprobat poate fi substituit de spatii autorizate ale comerciantului situate în statul membru de origine.
  (7) Animalele pentru taiere care au fost duse într-un abator la sosirea în România ca stat membru de destinatie, trebuie să fie taiate acolo cat mai curand posibil, în cel puţin 72 de ore de la sosire.
  (8) Fără a se aduce atingere art. 3 alin. (5) animalele care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, între momentul parasirii exploatatiei de origine şi momentul sosirii acestora la destinatie, nu compromit în nici un moment statusul de sănătate al ovinelor şi caprinelor cu care intră în contact şi care nu sunt destinate comerţului intracomunitar.


  Articolul 7

  (1) Prin derogare de la art. 5 alin. (1) lit. a) ovinele şi caprinele pentru taiere pot fi destinate comerţului după ce acestea au stat permanent în exploatatia de origine cel puţin 21 de zile.
  (2) Prin derogare de la art. 5 alin. (1) lit. b) şi fără a se aduce atingere alin. (1) şi art. 6 alin. (2), ovinele şi caprinele pentru taiere pot fi expediate dintr-o exploatatie de origine în care ovinele sau caprinele au fost introduse în decurs de 21 de zile anterioare expedierii, dacă acestea sunt transportate direct către un abator în alt stat membru pentru taiere imediata fără sa treaca printr-un centru de colectare sau punct de oprire stabilit în conformitate cu norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005.
  (3) Prin derogare de la art. 6 alin. (4) şi (5) şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 6 alin. (2), ovinele şi caprinele pentru taiere, după parasirea exploatatiei de origine, pot trece printr-un centru de colectare suplimentar în urmatoarele condiţii alternative:
  a) animalele, înainte de trecerea prin centrul de colectare aprobat mentionat la art. 6 alin. (5) care este situat în statul membru de origine, respecta urmatoarele condiţii:
  (i) după parasirea exploatatiei de origine animalele trec printr-un singur centru de colectare aprobat sub supraveghere veterinara oficiala care admite în acelasi timp numai animalele care au cel puţin acelasi status de sănătate;
  (îi) fără a se aduce atingere legislaţiei comunitare privind identificarea ovinelor şi caprinelor, animalele sunt individual identificate cel mai tarziu la centrul de colectare aprobat, astfel încât să se permita în fiecare caz urmarirea exploatatiei de origine;
  (iii) de la centrul de colectare aprobat, animalele insotite de un document veterinar oficial sunt transportate către centrul de colectare autorizat mentionat la art. 6 alin. (5) în vederea eliberarii unui certificat şi expedierii direct către un abator din statul membru de destinatie; sau
  b) după expediere, animalele din statul membru de origine pot tranzita un centru de colectare aprobat înainte de a fi expediate către un abator din statul membru de destinatie în urmatoarele condiţii:
  (i) centrul de colectare aprobat este situat în România ca stat membru de destinatie de unde animalele trebuie să fie transportate, sub responsabilitatea medicului veterinar oficial, direct către un abator, pentru a fi taiate în 5 zile de la sosirea în centrul de colectare aprobat; sau
  (îi) centrul de colectare aprobat este situat în România ca stat membru de tranzit, de unde animalele sunt expediate direct către un abator din statul membru de destinatie indicat în certificatul de sănătate a animalelor emis în conformitate cu art. 15 alin. (6).


  Articolul 8

  Fără a se aduce atingere garantiilor suplimentare ce pot fi solicitate în conformitate cu art. 10 şi 11, ovinele şi caprinele pentru reproductie şi ingrasare trebuie să indeplineasca, în plus faţă de condiţiile menţionate la art. 4, pentru a fi introduse intr-o exploatatie de ovine sau caprine oficial libera de bruceloza sau intr-o exploatatie de ovine sau caprine libera de bruceloza, cerinţele Cap. I lit. D sau ale Cap. II lit. D din anexa nr. 1.


  Articolul 9

  Fără a se aduce atingere garantiilor suplimentare solicitate în conformitate cu art. 10 şi 11, animalele pentru reproductie trebuie să indeplineasca în plus, urmatoarele condiţii:
  a) acestea trebuie să fi fost provenite dintr-o exploatatie şi sa fi fost în contact numai cu animale dintr-o astfel de exploatatie:
  (i) în care urmatoarele boli nu au fost diagnosticate clinic:
  1. cu 6 luni înainte, agalaxia contagioasa a oilor (Mycoplasma agalactiae) sau agalaxia contagioasa a caprelor (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp mycoides "Large Colony");
  2. cu 12 luni înainte, paratuberculoza, limfadenita cazeoasa;
  3. cu 3 ani înainte, adenomatoza pulmonara, Maedi Visna sau artrita/encefalita virala caprina. Totusi, această perioadă trebuie să fie redusa la 12 luni, dacă animalele infectate cu Maedi Visna sau artrita/encefalita virala caprina au fost taiate şi animalele care au ramas au reactionat negativ la doua teste recunoscute conform procedurii comunitare;
  (îi) care furnizeaza, pentru una sau mai multe din bolile menţionate, garantii de sănătate care sunt echivalente pentru boala/bolile în cauza, fără a se aduce atingere respectarii condiţiilor prevăzute pentru alte boli, în cadrul unui program aprobat în conformitate cu art. 10 şi 11;
  (iii) în care nu a fost adus în atenţia medicului veterinar oficial responsabil cu eliberarea certificatului de sănătate nici un fapt ce sugereaza ca cerinţele de la pct. (i) nu au fost indeplinite;
  (iv) a caror proprietari declara că nu au avut cunoştinţa de un astfel de fapt şi care, în plus, au declarat în scris ca animalul sau animalele destinate comerţului intra comunitar respecta cerinţele prevăzute la pct. (i);
  b) în ceea ce priveste epididimita contagioasa (B. ovis), berbecii necastrati pentru reproductie trebuie:
  (i) sa provina dintr-o exploatatie în care nu a fost diagnosticat nici un caz de epididimita contagioasa (B. ovis) în cursul ultimelor 12 luni;
  (îi) sa fi fost tinuti în permanenta în acea exploatatie timp de 60 de zile înainte de expediere;
  (iii) în intervalul de 30 de zile înainte de expediere, sa fi fost supuşi cu rezultate negative unei testari serologice efectuate în conformitate cu anexa nr. 4 sau sa indeplineasca garantii de sănătate echivalente recunoscute în baza procedurii comunitare;
  c) certificatul corespunzător modelului III din anexa nr. 5 stipuleaza ca aceste cerinţe au fost indeplinite.


  Articolul 10

  (1) Atunci când România are, pentru intreg teritoriul sau sau pentru o parte a acestuia, un program naţional obligatoriu sau voluntar de control sau un program naţional de monitorizare pentru una din bolile contagioase sau infectioase menţionate la secţiunea 2 din anexa nr. 2, poate să trimita programul mentionat Comisiei Europene indicand în special:
  a) distributia bolii în România;
  b) motivele elaborarii programului, luandu-se în considerare importanţa bolii şi beneficiile probabile ale programului în relaţie cu costurile acestuia;
  c) zona geografica în care va fi implementat programul;
  d) diferitele categorii de status care sunt acordate exploatatiilor, standardele care trebuie să fie atinse de fiecare categorie şi procedurile de testare ce vor fi utilizate;
  e) procedurile de monitorizare a programului;
  f) actiunile ce trebuie să fie intreprinse dacă, din orice motiv, o exploatatie îşi pierde statusul de sănătate;
  g) masurile ce trebuie să fie luate, dacă rezultatele testelor efectuate în conformitate cu prevederile programului sunt pozitive.
  (2) Programul aprobat conform procedurii comunitare beneficiaza de finantarea comunitara prevăzută de art. 24 al Deciziei Consiliului 90/424/CEE cu privire la cheltuielile în domeniul veterinar, pentru bolile şi în condiţiile prevăzute de aceasta decizie.


  Articolul 11

  (1) Dacă Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor considera ca teritoriul României sau o parte a acestuia este liber de bolile menţionate în secţiunea 2 din anexa nr. 2, la care sunt susceptibile ovinele şi caprinele, prezinta Comisiei Europene documentaţia de sustinere corespunzătoare, mentionand în special:
  a) natura bolii şi istoricul aparitiei în teritoriul sau;
  b) rezultatele testelor de supraveghere, bazate pe investigatii serologice, microbiologice, anatomopatologice sau epidemiologice şi pe faptul ca boala trebuie să fie notificata prin lege autorităţilor competente;
  c) perioada pentru care a fost efectuata supravegherea;
  d) după caz, perioada în care vaccinarea împotriva acestei boli a fost interzisa şi zona geografica la care se referă aceasta interzicere;
  e) masurile pentru verificarea absentei acestei boli.
  (2) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să notifice Comisiei Europene orice schimbare în documentaţia de sustinere specificata la alin. (1), care se referă la boala.


  Articolul 12

  (1) Pentru a fi aprobate de autoritatea competentă, centrele de colectare trebuie cel puţin:
  a) să fie sub controlul unui medic veterinar oficial care trebuie să se asigure ca sunt respectate în special prevederile art. 3 alin. (5).
  b) să fie localizate intr-o zona care nu este supusă unei interdictii sau restrictiilor în conformitate cu legislatia comunitara şi/sau cu legislatia naţionala;
  c) să fie curatate şi dezinfectate înainte de utilizare, asa cum a solicitat medicul veterinar oficial;
  d) sa dispună, ţinând cont de capacitatea centrului de colectare, de:
  (i) un spatiu destinat exclusiv acestui scop, atunci când este utilizat un astfel de centru de colectare;
  (îi) spatii corespunzătoare pentru încărcare, descarcare şi un adapost adecvat la un standard corespunzător pentru animale pentru adaparea şi hranirea acestora şi pentru administrarea oricărui tratament necesar; aceste spatii trebuie să fie usor de curatat şi dezinfectat;
  (iii) spatii pentru inspecţie corespunzătoare;
  (iv) spatii pentru izolare corespunzătoare;
  (v) echipament corespunzător pentru curatarea şi dezinfectia camerelor şi camioanelor;
  (vi) o suprafaţa de depozitare corespunzătoare pentru furaje, gunoi şi balegar;
  (vii) un sistem corespunzător pentru colectarea apelor reziduale;
  (viii) un birou pentru medicul veterinar oficial.
  e) sa admita numai animale care sunt identificate în conformitate cu legislatia comunitara şi să respecte condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de prezenta norma sanitara veterinara pentru categoria respectiva de animale. În acest scop, când animalele sunt admise, proprietarul sau persoana responsabila de centru trebuie să se asigure ca acestea sunt insotite de documente de sănătate sau certificate corespunzătoare pentru specia şi categoriile implicate.
  f) să fie supuse inspecţiei în mod regulat de autoritatea competentă pentru a se asigura ca cerinţele pentru aprobare continua să fie indeplinite.
  (2) Proprietarul sau persoana responsabila de centrul de colectare trebuie să fie solicitata în baza documentelor de însoţire pentru animale, a numerelor de identificare sau a marcilor animalelor, sa inscrie într-un registru sau intr-o baza de date şi sa pastreze pentru o perioadă de minimum 3 ani urmatoarele informaţii:
  (i) numele proprietarului, originea, data intrarii şi iesirii, numărul de identificare a ovinelor şi caprinelor sau numărul de înregistrare al exploatatiei de origine a animalelor ce intră în centru, după caz, numărul de autorizare sau numărul de înregistrare al centrului de colectare prin care animalele au trecut anterior intrarii în centru şi destinaţia respectiva a acestora.
  (îi) numărul de înregistrare al transportatorului şi numărul de inmatriculare al camionului care livreaza sau colecteaza animale din centru.
  (3) Autoritatea competentă atribuie un număr de autorizaţie fiecărui centru de colectare autorizat. Autorizaţiile pot fi limitate la una sau mai multe specii reglementate de prezenta normă sanitară veterinară, la animalele pentru reproducţie sau pentru îngrăşare ori la animalele pentru tăiere. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi menţine actualizată o listă a centrelor de colectare autorizate şi a numerelor de autorizare unice ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului.
  ------------
  Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.
  (4) Autoritatea competenţa poate suspenda sau retrage aprobarea în caz de nerespectare a prezentului articol, a altor prevederi corespunzătoare prezentei norme sanitare veterinare sau a altor norme sanitare veterinare ce transpun legislatia comunitara referitoare la restrictii de sănătate. Aprobarea poate fi restabilita când autoritatea competentă constata ca centrul de colectare respecta în totalitate prevederile corespunzătoare ale prezentei norme sanitare veterinare.
  (5) Atunci când sunt functionale, centrele de colectare aprobate trebuie să dispună de un numar suficient de medici veterinari autorizati pentru a efectua toate sarcinile care le revin.


  Articolul 13

  (1) Toţi comerciantii trebuie să fie inregistrati şi aprobati şi, în scopul comerţului intracomunitar, trebuie să li se acorde un numar de aprobare de către autoritatea competentă, iar acestia trebuie să respecte cel puţin urmatoarele condiţii:
  a) sa realizeze schimburi comerciale numai cu animale ce au fost identificate şi care provin din exploatatii care sunt conforme cu condiţiile prevăzute de art. 4, 5, 6, 7, 8 şi 9. În acest scop, comerciantul trebuie să se asigure ca animalele sunt corespunzător identificate şi sunt insotite, după caz, de documente de sănătate, în conformitate cu prezenta norma sanitara veterinara;
  b) comerciantul este solicitat, în baza unui document de însoţire a animalului sau a numerelor sau marcilor de identificare a animalelor, sa tina un registru sau o baza de date şi sa pastreze timp de cel puţin 3 ani urmatoarele date:
  (i) numele proprietarului, originea, data achizitionarii, categoriile, numărul de identificare a ovinelor şi caprinelor sau numărul de înregistrare al exploatatiei de origine a animalelor achiziţionate, după caz, numărul de înregistrare sau aprobare al centrului de colectare prin care animalele au trecut anterior achizitionarii precum şi destinaţia acestora;
  (îi) numărul de înregistrare al transportatorului şi/sau numărul de inmatriculare al camionului care livreaza şi colecteaza animale;
  (iii) numele şi adresa cumparatorului şi destinaţia animalului;
  (iv) copiile planului de ruta şi/sau numărul de serie al certificatelor de sănătate, după caz;
  c) atunci când comerciantul detine animale în spatiile proprii trebuie să se asigure ca:
  (i) personalul responsabil de animale primeste o instruire specifică în vederea aplicarii cerințelor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru asigurarea ingrijirii şi bunastarii animalelor;
  (îi) testele şi controalele necesare sunt efectuate în mod regulat pe animale de către medicul veterinar oficial şi ca sunt luate toate masurile necesare pentru a preveni raspandirea de boli.
  (2) Toate spatiile în care comerciantul îşi desfăşoară activitatea trebui să fie înregistrate şi li se acordă un numar de aprobare de către autoritatea competentă şi respecta cel puţin urmatoarele condiţii:
  a) să fie sub controlul medicului veterinar oficial;
  b) să fie localizate intr-o zona care nu este supusă unei interdictii sau restrictiilor în conformitate cu legislatia comunitara sau cu legislatia naţionala;
  c) sa dispună de:
  (i) spatii corespunzătoare cu o capacitate suficienta şi în special, spatii pentru inspecţie şi de izolare, astfel încât toate animalele să poată fi izolate în cazul unui focar de boala contagioasa,
  (îi) spatii corespunzătoare pentru descarcare şi după caz, un adapost adecvat la un standard corespunzător pentru animale, pentru adaparea şi hranirea acestora şi pentru administrarea tratamentului necesar; aceste spatii trebuie să fie usor de curatat şi dezinfectat,
  (iii) o suprafaţa corespunzătoare pentru receptia gunoiului şi balegarului,
  (iv) un sistem corespunzător pentru colectarea apei reziduale.
  d) acestea trebuie să fie curatate şi dezinfectate înainte de utilizare, asa cum se solicita de medicul veterinar oficial.
  (3) Autoritatea competenţa poate suspenda sau retrage aprobarea în caz de nerespectare a prezentului articol, a altor prevederi corespunzătoare prezentei norme sanitare veterinare sau a altor norme sanitare veterinare transpuse în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene referitoare la restrictii de sănătate a animalelor. Aprobarea poate fi restabilita când autoritatea competentă este convinsa ca, în fapt, comerciantul respecta în totalitate prevederile corespunzătoare ale prezentei norme sanitare veterinare.
  (4) Autoritatea competenţa trebuie să efectueze inspecţii în mod regulat pentru a se asigura ca sunt indeplinite cerinţele prezentului articol.
  (5) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi actualizează o listă a comercianţilor autorizaţi şi a spaţiilor înregistrate utilizate de aceştia în legătură cu activitatea lor, precum şi a numerelor de autorizare atribuite comercianţilor respectivi şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului.
  -----------
  Alin. (5) al art. 13 a fost introdus de pct. 3 al art. VII din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.


  Articolul 14

  (1) Transportatorii menţionaţi la art. 5 din norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005 trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii suplimentare:
  a) pentru transportul animalelor, acestia trebuie să utilizeze mijloace de transport care sunt:
  (i) construite intr-o astfel de maniera încât materiile fecale, gunoiul sau furajele sa nu se scurga sau sa nu cada în afara vehiculului;
  (îi) curatate şi dezinfectate imediat utilizand dezinfectanti autorizati oficial de autoritatea competentă, după fiecare transport de animale sau orice produse care ar putea afecta sănătatea animalelor şi după caz, înainte de orice noua încărcare a animalelor;
  b) acestia trebuie să dispună de spatii de dezinfectie şi curatare autorizate de autoritatea competentă pentru depozitarea gunoiului şi balegarului sau sa furnizeze evidente documentare ca aceste operaţiuni sunt efectuate de o parte terta autorizata de autoritatea competentă.
  (2) Transportatorul trebuie să se asigure ca pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul de animale este tinut un registru care trebuie să fie pastrat o perioadă de minimum 3 ani, ce contine cel puţin urmatoarele informaţii:
  (i) locul şi data incarcarii, numele sau numele comercial şi adresa exploatatiei sau a centrului de colectare de unde sunt incarcate animalele;
  (îi) locul şi data livrarii şi numele sau numele comercial şi adresa destinatarului/destinatarilor;
  (iii) specia şi numărul animalelor transportate;
  (iv) data şi locul de dezinfectie;
  (v) detalii privind documentaţia de însoţire, numar, etc.
  (3) Transportorii trebuie să se asigure ca în nici un moment, între parasirea exploatatiei sau centrului de colectare de origine şi sosirea la destinatie a acestora, lotul de animale nu trebuie să vina în contact cu animale cu status de sănătate inferior.
  (4) Transportatorii trebuie să dea o declaratie scrisa, declarand, în special ca:
  (i) trebuie să fie luate toate masurile necesare pentru a se conforma prezentei norme sanitare veterinare, în special cu prevederile stabilite de prezentul articol, raportate la documentaţia corespunzătoare care trebuie să insoteasca animalele;
  (îi) transportul de animale este încredinţat personalului care are aptitudinea, competenţa şi cunoştinţele profesionale necesare.
  (5) Art. 13 din norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005, trebuie să se aplice prin analogie în caz de încălcare a prezentului articol.


  Articolul 15

  (1) Ovinele şi caprinele trebuie să fie insotite în timpul transportului la destinatie de un certificat de sănătate care este în conformitate cu unul din modelele l, II sau III, după caz, prevăzute de anexa nr. 5. Certificatul trebuie să conţină o singura foaie de hartie sau, atunci când este nevoie, mai mult de o pagina şi trebuie să fie intr-o asemenea forma încât doua sau mai multe pagini sa constituie un intreg, să fie indivizibile şi sa conţină un numar de serie. Acesta trebuie să fie întocmit în ziua inspecţiei privind sănătatea animalelor, cel puţin intr-una din limbile oficiale ale tarii de destinatie. Certificatul trebuie să fie valabil 10 zile de la data inspecţiei privind sănătatea animalelor.
  (2) Inspecţia privind sănătatea animalelor pentru emiterea certificatului de sănătate ce include garantii suplimentare pentru un lot de animale, poate fi efectuata în exploatatia de origine sau într-un centru de colectare aprobat sau, în cazul animalelor pentru taiere, în spatiile autorizate ale comerciantului, în acest scop certificatul este întocmit de un medic veterinar oficial după inspecţii, vizite şi controale, asa cum este prevăzut de prezenta norma sanitara veterinara.
  (3) Medicul veterinar oficial, responsabil de centrul de colectare aprobat, trebuie să efectueze toate controalele necesare pe animale, la sosirea acestora.
  (4) Pentru ovinele şi caprinele pentru ingrasare şi reproductie expediate către alt stat membru dintr-un centru de colectare aprobat localizat în România ca stat membru de origine, certificatul de sănătate mentionat la alin. (1) ce este în conformitate cu unul din modelele II sau III, după caz, stabilite la anexa nr. 5, poate fi emis numai în baza controalelor prevăzute la alin. (3) şi în baza unui document oficial ce contine informaţii necesare completate de medicul veterinar oficial responsabil de exploatatia de origine.
  (5) În cazul în care România este stat membru de origine, pentru ovinele şi caprinele destinate taierii expediate către alt stat membru dintr-un centru de colectare aprobat sau din spatiile autorizate ale comerciantilor localizate pe teritoriul României, certificatul de sănătate mentionat la alin. (1) în conformitate cu modelul I stabilit la anexa nr. 5, poate fi emis numai în baza controalelor prevăzute la alin. (3) şi în baza unui document oficial ce contine informaţiile necesare completate de către medicul veterinar oficial responsabil de exploatatia de origine sau de centrul de colectare aprobat, mentionat la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. (i).
  (6) În cazul în care România este stat membru de tranzit, pentru ovinele şi caprinele pentru taiere ce trec printr-un centru de colectare aprobat, în conformitate cu art. 7 alin. (3) lit. b) pct. (îi), medicul veterinar oficial, responsabil de centrul de colectare aprobat, trebuie să acorde o certificare statului membru de destinatie, prin emiterea unui al doilea certificat de sănătate, în conformitate cu modelul I prevăzut de anexa nr. 5, pe care îl completeaza cu informaţiile solicitate din certificatul/certificatele de sănătate original(e) şi ataseaza la acesta o copie certificata. În acest caz, valabilitatea combinata a certificatelor nu trebuie să o depăşească pe cea prevăzută de alin. (1).
  (7) Medicul veterinar care emite un certificat de sănătate pentru comertul intracomunitar în conformitate cu modelele I, II sau III, după caz, prevăzute de anexa nr. 5, trebuie să se asigure ca miscarea este înregistrată în sistemul TRACES în ziua emiterii certificatului.


  Articolul 16

  Regulile prevăzute de norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor nr. 580/2002 trebuie să se aplice, în special controalelor la origine, organizarii şi monitorizarii controalelor care sunt efectuate de Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor ca autoritate competentă a României ca stat membru de destinatie, precum şi masurilor de protecţie ce trebuie să fie implementate.


  Articolul 17

  Expertii veterinari ai Comisiei Europene pot, în cooperare cu reprezentantii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, să efectueze inspecţii la faţa locului în România, în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru a se asigura aplicarea uniforma a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să acorde expertilor toata asistenţa necesară în indeplinirea obligaţiilor acestora.


  Articolul 18

  Dacă Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor implementeaza un sistem de control alternativ, ce furnizeaza garantii echivalente cu cele stabilite la art. 8 şi 9 lit. a) şi b), cu referire la miscarile ovinelor şi caprinelor pe teritoriul României, poate acorda derogari de la inspecţiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b) şi de la obligaţia de a elibera un certificat de sănătate prevăzut la art. 15, pe bază de reciprocitate. Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să notifice Comisiei Europene despre aceasta.


  Articolul 19

  Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor informeaza Comisia Europeana cu privire ta actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.


  Articolul 20

  Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta norma sanitara veterinara.


  Anexa 1
  -------
  la norma sanitara veterinara
  ----------------------------

  Capitolul I Exploatatii de ovine sau caprine oficial libere de bruceloza (B. melitensis)

  A. Acordarea statusului
  O exploatatie de ovine sau de caprine oficial libera de bruceloza înseamnă:
  1. o exploatatie în care:
  a) toate animalele care sunt susceptibile la bruceloza (B. melitensis) nu au prezentat nici un semn clinic sau alte semne de bruceloza pentru cel puţin 12 luni;
  b) nu exista ovine sau caprine care au fost vaccinate împotriva brucelozei (B. melitensis), în afară de cele vaccinate înainte cu cel puţin 2 ani cu vaccinul Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat în baza procedurii comunitare;
  c) au fost efectuate doua testari la un interval de 6 luni sau mai mult, cu rezultate negative, în conformitate cu anexa nr. 3, la toate ovinele şi caprinele din exploatatie, cu vârsta de peste 6 luni în momentul testului; şi
  d) urmarind testele la care s-a facut referire la lit. c), exista numai ovine sau caprine fatate în exploatatie sau care provin dintr-o exploatatie oficial libera de bruceloza ori libera de bruceloza în condiţiile prevăzute de lit. D;
  e) după calificare, continua să fie indeplinite cerinţele prevăzute de lit. B;
  2. o exploatatie situata într-un stat membru al Uniunii Europene sau o regiune a acestuia recunoscute oficial ca libere de bruceloza.
  B. Menţinerea statusului
  1. În cazul exploatatiilor de ovine sau de caprine oficial libere de bruceloza (B. melitensis) care nu sunt situate intr-o parte a teritoriului care este recunoscut ca oficial liber de bruceloza şi în care, după calificare, introducerea animalelor este efectuata în conformitate cu cerinţele lit. D, trebuie să fie controlat anual un numar reprezentativ de ovine şi caprine în vârsta de peste 6 luni. Exploatatia îşi poate menţine statusul oficial liber de bruceloza dacă rezultatele testelor sunt negative.
  Pentru fiecare exploatatie numărul reprezentativ de animale ce urmeaza să fie testate trebuie să fie compus din:
  a) toţi masculii necastrati, în vârsta de peste 6 luni;
  b) toate animalele aduse în exploatatie de la testarea anterioara;
  c) 25% din femelele care au atins vârsta de reproductie, de exemplu care sunt mature din punct de vedere sexual) sau sunt în lactatie, cu un minim de 50/exploatatie - excepţie facand exploatatiile în care exista mai puţin de 50 de astfel de femele, caz în care trebuie testate toate femelele.
  2. Pentru o regiune care nu este oficial libera de bruceloza, în care mai mult de 99% din exploatatiile de ovine sau de caprine sunt declarate ca fiind oficial libere de bruceloza (B. melitensis), frecventa controalelor la exploatatiile de ovine sau de caprine oficial libere de bruceloza poate fi extinsa la 3 ani, cu condiţia ca exploatatiile care nu sunt oficial libere de bruceloza să fie supuse controlului oficial sau unui program de eradicare.
  C. Cazurile reale sau suspectate de bruceloza
  1. În cazul în care intr-o exploatatie de ovine sau de caprine oficial libera de bruceloza:
  a) una sau mai multe ovine sau caprine sunt suspecte de bruceloza (B. melitensis), statusul de oficial libera de bruceloza al exploatatiei trebuie să fie retras de către autoritatea competentă. Totusi acest status poate fi suspendat provizoriu, dacă animalul sau animalele este/sunt imediat distrus(e) sau izolat(e) până la confirmarea oficiala a bolii ori anularea oficiala a suspiciunii acestei boli;
  b) dacă bruceloza (B. melitensis) este confirmata, suspendarea provizorie poate fi ridicata de autorităţile competente, numai dacă toate animalele infectate sau toate animalele din speciile susceptibile la infectie sunt taiate şi sunt supuse la doua testari, la un interval de cel puţin 3 luni ori mai mare, efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la toate animalele din exploatatie în vârsta de peste 6 luni, obtinandu-se rezultate negative.
  2. Dacă exploatatia la care se face referire la pct. 1 este intr-o regiune care este recunoscută ca oficial libera de bruceloza (B. melitensis), Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze imediat Comisia Europeana şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.
  3. Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie:
  a) sa dispună taierea tuturor animalelor infectate şi a tuturor animalelor din speciile susceptibile la infectie existente în exploatatia în cauza. Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeana şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre evolutia situaţiei;
  b) sa intreprinda o ancheta epidemiologica, iar efectivele de animale care au relaţie din punct de vedere epidemiologie cu efectivul de animale infectat trebuie să fie supuse testarilor stabilite la pct. 1 lit. b).
  D. Introducerea animalelor intr-o exploatatie de ovine sau de caprine oficial libera de bruceloza (B. melitensis)
  Ovinele sau caprinele pot fi introduse intr-o exploatatie de ovine sau de caprine care este oficial libera de bruceloza numai dacă:
  1. provin dintr-o exploatatie de ovine sau de caprine oficial libera de bruceloza; sau
  2. provin dintr-o exploatatie libera de bruceloza; şi:
  a) sunt identificate individual în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a);
  b) nu au fost niciodata vaccinate împotriva brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc cu mai mult de 2 ani în urma. Totusi femelele cu vârsta mai mare de 2 ani, care au fost vaccinate înainte de vârsta de 7 luni, pot fi, de asemenea, aduse în exploatatie; şi
  c) au fost izolate sub supraveghere oficiala în exploatatia de origine, iar pe durata acestei izolari au fost supuse la doua testari cu rezultate negative, la un interval de cel puţin 6 saptamani, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.
  Tara sau regiune oficial libera de bruceloza
  România sau o regiune a acesteia în înţelesul art. 2 lit. n) poate fi recunoscută ca fiind oficial libera de bruceloza în baza procedurii comunitare.


  Capitolul II Exploatatie de ovine sau caprine libera de bruceloza (B. melitensis)

  A. Acordarea statusului
  Este considerata ca fiind libera de bruceloza (B. melitensis) o exploatatie de ovine sau de caprine:
  1. în care:
  a) toate animalele susceptibile la bruceloza (B. melitensis) nu au prezentat semne clinice sau alte semne de bruceloza de cel puţin 12 luni;
  b) toate sau unele ovine ori caprine au fost vaccinate cu vaccin Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat în baza procedurii comunitare. Animalele vaccinate trebuie să fi fost vaccinate înainte de vârsta de 7 luni;
  c) au fost efectuate doua testari la un interval de 6 luni sau mai mare, în conformitate cu anexa nr. 3, cu rezultate negative, pentru toate ovinele şi caprinele vaccinate din exploatatie, care au vârsta mai mare de 18 luni în momentul testarii;
  d) au fost efectuate doua testari, la un interval de 6 luni sau mai mare, cu rezultate negative, în conformitate cu anexa nr. 3, pentru toate ovinele şi caprinele vaccinate din exploatatie, care au vârsta mai mare de 6 luni în momentul testarii;
  e) în urma efectuării testarilor la care se face referire la lit. c) sau d) toate ovinele şi caprinele din exploatatie au fost fie fatate în acel loc, fie au provenit dintr-o exploatatie libera de bruceloza, conform condiţiilor prevăzute de lit. D;
  2. în care cerinţele stabilite conform lit. B continua ulterior să fie indeplinite, o dată ce exploatatia a fost calificata ca fiind libera de bruceloza.
  B. Menţinerea statusului
  Trebuie efectuata o testare anuală la un numar reprezentativ de ovine şi caprine din fiecare exploatatie. Exploatatia îşi poate menţine statusul numai dacă rezultatele testelor sunt negative.
  Numărul reprezentativ de animale ce urmeaza să fie testat, pentru fiecare exploatatie, trebuie să includa:
  a) toţi masculii necastrati, în vârsta de peste 6 luni, care nu au fost vaccinati;
  b) toţi masculii necastrati, în vârsta de peste 18 luni, care au fost vaccinati;
  c) toate animalele aduse în exploatatie de la ultimul test;
  d) 25% din femelele care sunt de vârsta reproductiva, mature din punct de vedere sexual, sau sunt în lactatie, cu un minim de 50/exploatatie - cu excepţia exploatatiilor în care exista mai puţin de 50 de astfel de femele, caz în care toate aceste femele trebuie să fie testate.
  C. Cazuri suspecte sau reale de bruceloza
  1. Unei exploatatii de ovine sau de caprine i se poate retrage statutul de libera de bruceloza dacă aceasta contine una sau mai multe ovine ori caprine care sunt suspecte de bruceloza (B. melitensis). Totusi, acest statut poate fi suspendat provizoriu dacă animalul sau animalele este/sunt distrus/distruse sau izolat/izolate imediat, până la confirmarea oficiala a bolii sau anularea oficiala a suspiciunii bolii respective.
  2. Dacă bruceloza (B. melitensis) este confirmata, se poate ridica suspendarea provizorie numai dacă toate animalele infectate sau toate animalele din speciile susceptibile la infectie sunt taiate şi dacă sunt efectuate doua testari, la un interval de 3 luni sau mai mare, în conformitate cu anexa nr. 3, iar în ambele cazuri rezultatele au fost negative, pentru:
  a) toate animalele vaccinate, în vârsta de peste 18 luni;
  b) toate animalele nevaccinate, în vârsta de peste 6 luni;
  D. Introducerea animalelor intr-o exploatatie de ovine sau de caprine libera de bruceloza (B. melitensis)
  Numai urmatoarele animale pot fi introduse intr-o exploatatie de ovine sau de caprine care este libera de bruceloza:
  1. ovinele sau caprinele care provin dintr-o exploatatie de ovine sau de caprine care este libera sau oficial libera de bruceloza (B. melitensis);
  2. până la data la care se stabileste acest status pentru exploatatiile în cauza, în conformitate cu planurile de eradicare adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 90/242/CE ce introduce o măsura financiară comunitara pentru eradicarea brucelozei la ovine şi caprine, ovinele sau caprinele din exploatatii altele decat cele la care se face referire la pct. 1, cu condiţia ca acestea sa indeplineasca urmatoarele cerinţe:
  a) să fie identificate individual în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a);
  b) să fie originare dintr-o exploatatie în care toate animale aparţinând speciilor care sunt susceptibile la bruceloza (B. melitensis) sa nu fi prezentat nici un semn clinic sau alte semne de bruceloza de cel puţin 12 luni:
  c) sa nu fi fost vaccinate în ultimii 2 ani;
  d) sa fi fost tinute sub supraveghere oficiala în exploatatia de origine şi pe perioada respectiva sa fi fost supuse, cu rezultate negative, la doua testari, în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitara veterinara, la un interval de cel puţin 6 saptamani; sau
  e) sa fi fost vaccinate cu vaccin Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat în conformitate cu procedura comunitara, inaintea varstei de 7 luni şi nu cu mai puţin de 15 zile înainte de intrarea în exploatatia de destinatie.
  E. Schimbarea statusului
  O exploatatie de ovine sau de caprine libera de bruceloza (B. melitensis) poate fi calificata drept un efectiv oficial liber de bruceloza după o perioadă minima de 2 ani dacă:
  a) nu contine nici un animal care a fost vaccinat împotriva brucelozei (B. melitensis) în cel puţin ultimii 2 ani;
  b) au fost indeplinite pe întreaga perioadă condiţiile stabilite la lit. D pct. 2;
  c) o testare efectuata conform anexei nr. 3 are, pentru fiecare caz dat, un rezultat negativ, pentru toate animalele cu vârsta mai mare de 6 luni, la sfârşitul celui de-al doilea an.


  Anexa 2
  -------
  la norma sanitara veterinara
  ----------------------------
  Lista de boli

  Secţiunea 1*) - Febra aftoasa

  - Bruceloza (B. melitensis)
  - Epididimita contagioasa (B. ovis)
  - Antrax
  - Rabie


  Secţiunea 2 - Agalaxia contagioasa

  - Paratuberculoza
  - Limfadenita cazeoasa
  - Adenomatoza pulmonara
  - Maedi Visna
  - Artrita/encefalita virala caprina
  ----
  *1) boli declarabile obligatoriu.


  Anexa 3
  -------
  la norma sanitara veterinara
  ----------------------------
  Teste pentru depistarea brucelozei (B. melitensis)
  Pentru calificarea exploatatiilor ca indemne de bruceloza, testarea brucelozei (B. melitensis) se efectueaza prin testul cu roz bengal sau prin reactia de fixare a complementului, descrise de anexa Deciziei Consiliului 90/242/CEE sau prin alte metode recunoscute în conformitate cu procedura comunitara. Reactia de fixare a complementului este utilizata pentru testarea individuala a animalelor.
  Dacă în situaţia depistarii prin testul cu roz bengal se dovedeste ca mai mult de 5% din animalele exploatatiei prezinta reactie pozitiva, se efectueaza o testare suplimentara prin reactia de fixare a complementului pentru fiecare animal din exploatatie.
  Pentru reactia de fixare a complementului este considerat ser pozitiv cel care contine cel puţin 20 de unităţi ICFT/ml.
  Antigenele utilizate trebuie să fie aprobate de laboratorul naţional şi standardizate în raport cu cel de-al doilea ser standard international anti Brucella abortus.


  Anexa 4
  -------
  la norma sanitara veterinara
  ----------------------------
  Testul oficial pentru depistarea epididimitei contagioase (Brucella ovis)
  Reactia de fixare a complementului
  Antigenul specific utilizat trebuie să fie aprobat de laboratorul naţional şi standardizat în raport cu serul standard international anti Brucella ovis.
  Serul de lucru trebuie să fie standardizat în raport cu serul standard international anti Brucella ovis, preparat de Laboratorul central veterinar, Weybridge, Surrey, Regatul Unit al Marii Britanii.
  Este considerat pozitiv serul care contine cel puţin 50 U.I./ml.


  Anexa 5
  -------
  la norma sanitara veterinara
  ----------------------------
  *Font 7*
   Model I
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1. Expeditor (numele şi adresa completa) │ │
  │ .......................................................│ CERTIFICAT DE SĂNĂTATE*1) PENTRU COMERTUL │
  │ .......................................................│ INTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE CU │
  │ .......................................................│ OVINE ŞI CAPRINE PENTRU TAIERE │
  │ .......................................................│ │
  │ .......................................................│ Nr. ORIGINAL │
  │ .......................................................│ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2. Destinatar (numele şi adresa completa) │Numărul/Numerele certificatului/certificatelor de sănătate │
  │ .......................................................│original(e) ...........................................*2) │
  │ .......................................................│Eliberat în statul/statele membru/membre de origine │
  │ .......................................................│...........................................................│
  │ .......................................................│la data de │
  │ .......................................................│...........................................................│
  │ .......................................................├───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ .......................................................│3. Origine │
  │ .......................................................│3.1. STATUL/STATELE MEMBRU/MEMBRE DE ORIGINE*4) │
  │ .......................................................│ ......................................................│
  │ .......................................................│ ......................................................│
  │ .......................................................│3.2. STATUL MEMBRU DE TRANZIT*2) *4) │
  │ .......................................................│ ......................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │5. Locul de încărcare ....................................│4. Autoritatea competenţa │
  │ .......................................................│4.1. Minister .............................................│
  │ .......................................................│4.2. Departament ..........................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │6. Mijloace de transport*3) │7. Unitatea/Unitatile de origine │
  │6.1. Tip.. ...............................................│7.1. Numele şi adresa exploatatiei de origine*4) │
  │6.2. Identificare ........................................│ ......................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ......................................................│
  │8. Destinaţia animalelor │ ......................................................│
  │8.1. Stat membru al UE: ..................................│ ......................................................│
  │8.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al: │ ......................................................│
  │8.2.1. abatorului*4) │ ......................................................│
  │8.2.2. centrului de colectare autorizat*4) │7.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al centrului│
  │8.2.3. al centrului de colectare autorizat din statul │ de colectare aprobat*4) sau al spatiilor autorizate │
  │ membru de tranzit*4) *6) │ ale comerciantului*4) *5) │
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │9. Numar de animale ......................................│ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. Identificarea animalelor │
  │10.1. Specia/Speciile de animale ............................ rasa ...................................................│
  │10.2. Identificarea individuala a animalelor incluse în acest transport │
  │ │
  │ ────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────- │
  │ Identificare individuala oficiala*7)│Vârsta (luni) şi sex (masc. fem. castrat)│ Numar de animale │
  │ ────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────── │
  │ ────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────- │
  │ ────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────── │
  │ ────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────── │
  │ ────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────── │
  │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11. Originea animalelor │
  │ Animalele au fost fie: │
  │ a) fatate şi crescute de la fatare pe teritoriul Comunităţii Europene*4) │
  │sau │
  │ b) importate dintr-o tara terta ce indeplineste condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de Decizia Comisiei │
  │ 93/198/CEE în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/EEC*4) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12. Informaţii despre starea de sănătate │
  │ Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific ca animalele descrise mai sus indeplinesc urmatoarele cerinţe: │
  │12.1. au fost inspectate astazi (cu 24 de ore înainte de încărcare) şi nu au prezentat nici un semn clinic de boala; │
  │12.2. nu sunt animale care trebuie să fie distruse în baza unui program de eradicare a unei boli contagioase sau │
  │ infectioase; │
  │12.3. nu au fost achiziţionate dintr-o exploatatie care este supusă unei restrictii din motive de sănătate a │
  │ animalelor şi nici nu au venit în contact cu animale dintr-o astfel de exploatatie. Prin aceasta │
  │ înţelegandu-se ca: │
  │12.3.1. astfel de restrictii sunt legate de aparitia unui focar al uneia din urmatoarele boli la care animalele sunt │
  │ receptive: │
  │ - bruceloza │
  │ - rabia │
  │ - antraxul │
  │12.3.2. după taierea şi/sau distrugerea ultimului animal ce sufera sau este susceptibil de una din bolile descrise mai│
  │ sus, durata restrictiei trebuie să fie de cel puţin: │
  │ - 42 de zile în cazul brucelozei; │
  │ - 30 de zile în cazul rabiei; │
  │ - 15 zile în cazul antraxului; │
  │12.3.3. acestea nu provin dintr-o exploatatie şi nici nu au fost în contact cu animalele dintr-o exploatatie │
  │ dintr-o zona de protecţie ce a fost instituita conform legislaţiei comunitare şi din care este interzisa │
  │ ieşirea animalelor; │
  │12.3.4. nu fac obiectul masurilor cu privire la sănătatea animalelor conform legislaţiei comunitare referitoare la │
  │ febra aftoasa şi nici nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase; │
  │12.4. În baza declaraţiei scrise facute de deţinătorul de animale sau în baza unei examinari a registrului │
  │ exploatatiei şi documentelor de miscare tinute în conformitate cu Regulamentul Nr. 21/2004/CE, în special │
  │ Secţiunile B şi C din anexa la acest regulament: │
  │12.4.1. au fost achiziţionate dintr-o exploatatie în care au stat pentru o perioadă de cel puţin 21 zile fără │
  │ intrerupere înainte de încărcare sau când animalele care au avut o vârsta mai mica de 21 zile au stat de la │
  │ fatare numai în exploatatia de origine şi în care nu a fost introdus nici un animal biongulat importat │
  │ dintr-o tara terta într-o perioadă de 30 zile înainte de livrare, cu excepţia cazului în care aceste animale │
  │ au fost introduse în conformitate cu art. 4a(2) din Directiva 91/68/CEE; │
  │12.4.2. fie acestea: │
  │ (i) au fost obtinute dintr-o exploatatie în care nu a fost introdus nici un animal din speciile ovine şi │
  │ caprine, cu excepţia acelor animale care au fost introduse în conformitate cu art. 4a(2) din Directiva │
  │ 91/68/CEE, în timpul ultimelor 21 zile de la expedierea din exploatatie*4), sau │
  │ (îi) urmeaza să fie transportate direct de la o singura exploatatie la abatorul de destinatie*4) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13.1. Animalele au fost transportate, utilizand mijloace de transport şi containere ce au fost anterior curatate şi │
  │ dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial, astfel încât să se asigure o protecţie eficienta a statusului│
  │ de sănătate a animalelor. │
  │13.2. În baza documentatiei oficiale ce insoteste animalele, transportul pentru care este valabil acest certificat de │
  │ sănătate a inceput calatoria în ziua de ................................ (se insereaza data)*8) *9). │
  │13.3. În momentul inspecţiei animalele au fost corespunzătoare pentru a fi transportate în cadrul calatoriei │
  │ respective în conformitate cu prevederile Directivei 91/628/CEE*10) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14. Acest certificat: │
  │ (i) este valabil 10 zile de la data inspecţiei efectuate în exploatatia de origine sau la centrul de colectare │
  │ autorizat sau în spatiile autorizate special amenajate ale comerciantului din statul membru de origine*4), │
  │ sau │
  │ (îi) expira în conformitate cu art. 9(5) din Directiva 91/68/CEE în data de ........... (se insereaza data)*2) *4)│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14.1. Stampila şi semnatura oficiala │14.2. Întocmit la: │
  │ │ .....................................................│
  │ │ (se insereaza locul de inspecţie) │
  │ ┌────────────────────┐ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │14.3. Întocmit la data de: │
  │ │ │ │ .....................................................│
  │ │ Stampila │ │ (se insereaza data inspecţiei) │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │14.4. Semnatura medicului veterinar oficial │
  │ └────────────────────┘ │ .....................................................│
  │ │ .....................................................│
  │ │ (se insereaza numele şi functia cu majuscule) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
   Note indicative
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ *1) Certificatele de sănătate pot fi intocmite numai pentru animalele care sunt transportate cu acelasi vagon de cale│
  │ ferata, camion, avion sau vapor, care provin din aceeasi exploatatie/centru de colectare şi care sunt expediate │
  │ către acelasi destinatar. │
  │ *2) Se completeaza în cazul transportului grupat într-un centru de colectare aprobat localizat în statul membru de │
  │ tranzit. │
  │ *3) Prevede numărul de înregistrare în cazul vagoanelor de cale ferata şi al camioanelor, numărul de zbor în cazul │
  │ avionului şi numele în cazul vapoarelor şi navelor. │
  │ *4) Se sterge atunci când nu este aplicabil │
  │ *5) Numai pentru destinatie 8.2.1. │
  │ *6) Numai în relaţie cu 12.4.2 pct. (i) │
  │ *7) Numărul statului şi locatia. │
  │ *8) În cazul în care animalele dintr-un transport sunt grupate într-un centru de colectare şi acesta cuprinde animale│
  │ ce au fost incarcate la date diferite, data la care calatoria începe pentru intreg transportul este considerata a│
  │ fi cea mai recenta data la care ultima parte a lotului a parasit exploatatia de origine. │
  │ *9) Se completeaza în cazul în care animalele dintr-un transport sunt grupate într-un centru de colectare aprobat sau│
  │ în spatiile autorizate ale comerciantului. │
  │*10) Aceasta declaratie nu îi scuteste pe transportatori de oblibaţiile acestora, în conformitate cu prevederile │
  │ legislaţiei comunitare în vigoare, în special cu referire la buna condiţie fizica a animalelor care urmeaza sa │
  │ fie transportate. │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Model II ─
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1. Expeditor (numele şi adresa completa) │ CERTIFICAT DE SĂNĂTATE*1) PENTRU COMERTUL │
  │ .......................................................│ INTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE CU │
  │ .......................................................│ OVINE ŞI CAPRINE PENTRU INGRASARE │
  │ .......................................................│ │
  │ .......................................................│ Nr. ORIGINAL │
  │ .......................................................├───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ .......................................................│3. STAT MEMBRU ............................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2. Destinatar (numele şi adresa completa) │4. Autoritate competenţa │
  │ .......................................................│4.1. Minister .............................................│
  │ .......................................................│ ......................................................│
  │ .......................................................│ │
  │ .......................................................│4.2. Departament ..........................................│
  │ .......................................................│ ......................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │5. Locul incarcarii ......................................│ │
  │ .......................................................│ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │6. Mijloace de transport*2) │7. Unitate/Unităţi de origine │
  │6.1. Tip .................................................│7.1. Numele şi adresa exploatatiei*4): │
  │6.2. Identificare ........................................│ ......................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ......................................................│
  │8. Destinaţia animalelor │ ......................................................│
  │8.1. Stat Membru al UE ...................................│ ......................................................│
  │8.2.1. Numele şi adresa exploatatiei*4) │ ......................................................│
  │8.2.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare a │7.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al │
  │ centrului de colectare autorizat din statul │ centrului de colectare aprobat în statul membru de │
  │ membru de origine*4) │ origine*4): ..........................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │9. Numar de animale ..................................................................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. Identificarea animalelor │
  │10.1. Specia/Speciile de animale ............................... rasa ................................................│
  │10.2. Identificare individuala a animalelor induse în acest transport │
  │ │
  │ ──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────── │
  │ Identificare individuala oficiala*3) │ Vârsta (luni) şi sex (masc. fem. castrat) │ Numar de animale │
  │ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │
  │ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │
  │ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │
  │ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │
  │ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │
  ├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
  │11. Originea animalelor │
  │ Animalele au fost fie: │
  │ a) fatate şi crescute de la fatare pe teritoriul Comunităţii Europene*4) │
  │ sau │
  │ b) importate dintr─o tara terta ce indeplineste condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de Decizia Comisiei │
  │ 93/198/CEE în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/EEC*4) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12. Informaţii despre starea de sănătate │
  │ Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific ca animalele descrise mai sus indeplinesc urmatoarele cerinţe: │
  │12.1. au fost inspectate astazi (cu 24 de ore inaintea incarcarii) şi nu au prezentat nici un semn clinic de boala; │
  │12.2. nu sunt animale ce trebuie să fie distruse în baza unui program de eradicare a unei boli contagioase sau │
  │ infectioase; │
  │12.3. nu au fost achiziţionate dintr─o exploatatie ce este supusă restrictiilor din motive de sănătate a animalelor │
  │ şi nici nu au venit în contact cu animale dintr─o astfel de exploatatie. Prin aceasta înţelegandu─se ca: │
  │12.3.1. astfel de restrictii sunt legate de aparitia unui focar al uneia din urmatoarele boli la care sunt │
  │ susceptibile animalele: │
  │ ─ bruceloza, │
  │ ─ rabie, │
  │ ─ antrax; │
  │12.3.2. după taierea şi/sau distrugerea ultimului animal care sufera sau este susceptibil de una din bolile descrise │
  │ mai sus, durata restrictiei trebuie să fie de cel puţin: │
  │ ─ 42 de zile în cazul brucelozei; │
  │ ─ 30 de zile în cazul rabiei; │
  │ ─ 15 zile în cazul antraxului; │
  │12.3.3. acestea nu provin dintr─o exploatatie şi nici nu au fost în contact cu animalele dintr─o exploatatie dintr─o │
  │ zona de protecţie ce a fost instituita conform legislaţiei comunitare şi din care este interzisa ieşirea │
  │ animalelor; │
  │12.3.4. nu fac obiectul masurilor cu privire la sănătatea animalelor conform legislaţiei comunitare referitoare la │
  │ febra aftoasa şi nici nu au fost vaccinate împotriva acestei boli; │
  │12.4. În baza declaraţiei scrise facute de deţinătorul de animale sau în baza unei examinari a registrului │
  │ exploatatiei şi a documentelor de miscare tinute în conformitate cu Regulamentul Nr. 21/2004/CE, în special │
  │ Secţiunile B şi C din anexa la acest regulament, acestea au ramas intr─o singura exploatatie de origine pentru │
  │ o perioadă de cel puţin 30 zile înainte de încărcare sau de la fatare în exploatatia de origine, când animalele │
  │ au mai puţin de 30 zile şi nici un animal din speciile ovine şi caprine nu a fost introdus în exploatatia de │
  │ origine în timpul ultimelor 21 zile anterior incarcarii şi nici un animal biongulat importat dintr─o tara terta │
  │ nu a fost introdus în exploatatia de origine intr─o perioadă de 30 zile anterior expedierii din exploatatia de │
  │ origine, cu excepţia animalelor ce au fost introduse în conformitate cu art. 4a(2) din Directiva 91/68/CEE; │
  │12.5. Acestea sunt conforme cu garantiile suplimentare prevăzute la art. 7 sau 8 din Directiva 91/68/CEE şi stabilite │
  │ pentru statul membru de destinatie sau parte a teritoriului acestuia ...........................................│
  │ [se insereaza statul membru sau părţi ale acestuia] în Decizia Comisiei ......../........CE*4). │
  │12.6. Sunt conforme cu cel puţin una din urmatoarele condiţii prevăzute la pct. 12.6.1, 12.6.2 sau 12.6.3 şi de │
  │ aceea sunt calificate pentru a fi admise intr─o exploatatie de ovine sau caprine care este oficial libera de │
  │ bruceloza (B. melitensis)*4) │
  │12.6.1. exploatatia de origine este situata în statul membru sau parte a teritoriului acestuia .................... │
  │ [se insereaza numele statului membru sau a părţii teritoriului acestuia] care este recunoscut ca fiind │
  │ oficial liber de bruceloza în conformitate cu Decizia Comisiei ...../....CE*4) sau │
  │12.6.2. provin dintr─o exploatatie oficial libera de bruceloza (B. melitensis)*4); sau │
  │12.6.3. provin dintr─o exploatatie libera de bruceloza (B. melitensis)*4) şi │
  │ (i) sunt identificate individual, │
  │ (îi) nu au fost niciodata vaccinate împotriva brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc │
  │ cu mai mult de 2 ani înainte sau sunt femele în vârsta de peste 2 ani care au fost vaccinate inaintea │
  │ varstei de 7 luni, │
  │ (iii) au fost izolate sub supraveghere oficiala în exploatatia de origine şi în cursul acestei izolari au │
  │ fost supuse, cu rezultate negative, la doua testari pentru depistarea brucelozei la un interval de │
  │ cel puţin 6 saptamani, conform anexei C la Directiva 91/68/CEE*4) │
  │12.7. respecta cel puţin una din urmatoarele condiţii prevăzute la pct. 12.7.1, 12.7.2 sau 12.7.3 şi de aceea │
  │ sunt calificate pentru a fi admise intr─o exploatatie de ovine sau caprine care este libera de bruceloza │
  │ (B. melitensis)*4) │
  │12.7.1. provin dintr─o exploatatie oficial libera de bruceloza (B. melitensis)*4); sau │
  │12.7.2. provin dintr─o exploatatie libera de bruceloza (B. melitensis)*4) sau │
  │12.7.3. până la data calificarii în baza planurilor de eradicare aprobate în conformitate cu Decizia 90/242/CEE │
  │ acestea sunt originare dintr─o exploatatie, alta decat cea la care se referă pct. 12.7.1 şi 12.7.2 şi │
  │ indeplinesc urmatoarele condiţii: │
  │ (i) sunt identificate individual, │
  │ (îi) provin dintr─o exploatatie în care toate animalele din speciile susceptibile la bruceloza │
  │ (B. melitensis) nu au prezentat semne clinice sau alte simptome de bruceloza de cel puţin 12 luni, │
  │ (iii) fie: │
  │ ─ nu au fost vaccinate împotriva brucelozei (B. melitensis) în ultimii 2 ani, şi │
  │ ─ au fost izolate sub supraveghere veterinara în exploatatia de origine şi în cursul acestei perioade au │
  │ fost supuse, cu rezultate negative, la doua testari pentru depistarea brucelozei la un interval de cel │
  │ puţin 6 saptamani, conform anexei C la Directiva 91/68/CE*4), │
  │ sau │
  │ ─ au fost vaccinate cu vaccinul Rsv. 1 inaintea varstei de 7 luni, dar nu mai tarziu de 15 zile înainte de │
  │ introducerea acestora în exploatatia de destinatie*4) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13.1. Animalele au fost transportate, utilizand mijloace de transport şi containere ce au fost anterior curatate şi │
  │ dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial, astfel încât să se asigure o protecţie eficienta a statusului│
  │ de sănătate a animalelor. │
  │13.2. În baza documentatiei oficiale ce insoteste animalele, transportul pentru care este valabil acest certificat de │
  │ sănătate a inceput calatoria în ziua de ..................... (se insereaza data)*5) │
  │13.3. În momentul inspecţiei animalele au avut o stare fizica corespunzătoare pentru a fi transportate în cadrul │
  │ calatoriei prevăzute în conformitate cu prevederile Directivei 91/628/CEE*6) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14. Acest certificat este valabil 10 zile de la data inspecţiei │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14.1. Stampila şi semnatura oficiala │14.2. Întocmit la: │
  │ │ .....................................................│
  │ │ (se insereaza locul de inspecţie) │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │14.3. Întocmit la data de: │
  │ ┌──────────────┐ │ .....................................................│
  │ │ │ │ (se insereaza data inspecţiei) │
  │ │ Stampila │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │14.4. Semnatura medicului veterinar oficial │
  │ └──────────────┘ │ .....................................................│
  │ │ .....................................................│
  │ │ (se insereaza numele şi functia cu majuscule) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
   Note indicative
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │*1) Certificatele de sănătate pot fi intocmite numai pentru animalele care urmeaza să fie transportate cu acelasi │
  │ vagon de cale ferata, camion, avion sau vapor, care provin din aceeasi exploatatie/centru de colectare şi care │
  │ urmeaza să fie expediate către acelasi destinatar. │
  │*2) Se indica numărul de înregistrare în cazul vagoanelor de cale ferata şi camioanelor, numărul de zbor în cazul │
  │ avionului şi numele în cazul vapoarelor şi navelor. │
  │*3) Numărul statului şi locatia. │
  │*4) Se sterge când nu este aplicabil. │
  │*5) În cazul în care animalele dintr─un transport sunt grupate intr─un centru de colectare şi acesta cuprinde animale │
  │ ce au fost incarcate la date diferite, data la care calatoria începe pentru intreg transportul este considerata a │
  │ fi cea mai recenta, data la care ultima parte a lotului a parasit exploatatia de origine. │
  │*6) Aceasta declaratie nu îi scuteste pe transportatori de oblibaţiile acestora, în conformitate cu prevederile │
  │ legislaţiei comunitare în vigoare, în special cu referire la condiţia fizica buna a animalelor ce urmeaza sa │
  │ fie transportate. │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Model III
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1. Expeditor (numele şi adresa completa) │ CERTIFICAT DE SĂNĂTATE*1) │
  │ .......................................................│ pentru*1) comertul între statele membre ale Uniunii │
  │ .......................................................│ Europene cu ovine şi caprine pentru reproductie │
  │ .......................................................│ │
  │ .......................................................│ Nr. ORIGINAL │
  │ .......................................................├───────────────────────────────────────────────────────────│
  │ .......................................................│3. STAT MEMBRU ............................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────│
  │2. Destinatar (numele şi adresa completa) │4. Autoritate competenţa │
  │ .......................................................│4.1. Minister .............................................│
  │ .......................................................│ ......................................................│
  │ .......................................................│ │
  │ .......................................................│4.2. Departament ..........................................│
  │ .......................................................│ ......................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │5. Locul incarcarii ......................................│ │
  │ .......................................................│ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────│
  │6. Mijloace de transport*2) │7. Unitate/Unităţi de origine │
  │6.1. Tip .................................................│7.1. Numele şi adresa exploatatiei*4): │
  │6.2. Identificare ........................................│ ......................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ......................................................│
  │8. Destinaţia animalelor │ ......................................................│
  │8.1. Stat Membru al UE ...................................│ ......................................................│
  │8.2.1. Numele şi adresa exploatatiei*4) │ ......................................................│
  │8.2.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare a │7.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al │
  │ centrului de colectare autorizat din statul │ centrului de colectare aprobat*4) │
  │ membru de origine*4) │ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  │ ...................................................│ ......................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │9. Numar de animale ..................................................................................................│
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. Identificarea animalelor │
  │10.1. Specia/Speciile de animale ............................... rasa ................................................│
  │10.2. Identificare individuala a animalelor incluse în acest transport │
  │ │
  │ ──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────── │
  │ Identificare individuala oficiala*3) │ Vârsta (luni) şi sex (masc. fem. castrat) │ Numar de animale │
  │ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │
  │ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │
  │ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │
  │ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │
  │ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │
  ├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
  │11. Originea animalelor │
  │ Animalele au fost fie: │
  │ a) fatate şi crescute de la fatare pe teritoriul Comunităţii Europene*4) │
  │ fie │
  │ b) importate dintr─o tara terta ce indeplineste condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de Decizia │
  │ 79/542/CEE în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/EEC*4) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12. Informaţii despre starea de sănătate │
  │ Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific ca animalele descrise mai sus intrunesc urmatoarele cerinţe: │
  │12.1. au fost inspectate astazi (cu 24 de ore înainte de încărcare) şi nu au prezentat nici un semn clinic de boala; │
  │12.2. nu sunt animale ce urmeaza să fie distruse intr─un program de eradicare a unei boli contagioase sau infectioase;│
  │12.3. nu au fost achiziţionate dintr─o exploatatie ce este supusă restrictiilor din motive de sănătate a animalelor şi│
  │ nici nu au venit în contact cu animale dintr─o astfel de exploatatie. Prin aceasta înţelegandu─se ca: │
  │12.3.1. astfel de restrictii sunt legate de aparitia uneia din urmatoarele boli la care animalele sunt receptive: │
  │ ─ bruceloza, │
  │ ─ rabie, │
  │ ─ antrax; │
  │12.3.2. după taierea şi/sau distrugerea ultimului animal ce sufera sau este susceptibil de una din bolile descrise │
  │ mai sus, durata restrictiei trebuie să fie de cel puţin; │
  │ ─ 42 de zile în cazul brucelozei; │
  │ ─ 30 de zile în cazul rabiei; │
  │ ─ 15 zile în cazul antraxului; │
  │12.3.3. acestea nu provin dintr─o exploatatie şi nici nu au fost în contact cu animalele dintr─o exploatatie │
  │ dintr─o zona de protecţie ce a fost instituita conform legislaţiei comunitare şi din care este interzisa │
  │ ieşirea animalelor; │
  │12.3.4. nu fac obiectul masurilor cu privire la sănătatea animalelor conform legislaţiei comunitare referitoare la │
  │ febra aftoasa şi nici nu au fost vaccinate împotriva acestei boli; │
  │12.4. în baza declaraţiei scrise facute de deţinătorul de animale sau în baza unei examinari a registrului │
  │ exploatatiei şi a documentelor de miscare tinute în conformitate cu Regulamentul Nr. 21/2004/CE, în special │
  │ Secţiunile B şi C din anexa la acest regulament, au ramas intr─o singura exploatatie de origine pentru o │
  │ perioada de cel puţin 30 zile înainte de încărcare sau de la fatare în exploatatia de origine, atunci când │
  │ animalele au mai puţin de 30 zile şi nici un animal din speciile ovine şi caprine nu a fost introdus în │
  │ exploatatia de origine în timpul ultimelor 21 zile anterior incarcarii şi nici un animat biongulat importat │
  │ dintr─o tara terta nu a fost introdus în exploatatia de origine intr─o perioadă de 30 zile anterioare │
  │ expedierii din exploatatia de origine, cu excepţia animalelor ce au fost introduse în conformitate cu art. │
  │ 4a(2) din Directiva 91/68/CEE; │
  │12.5. acestea sunt conforme cu garantiile suplimentare prevăzute de art. 7 şi 8 din Directiva 91/68/CEE şi stabilite │
  │ pentru tara de destinatie sau parte a teritoriului acesteia ...................... [se insereaza numele statului│
  │ membru sau a părţii teritoriului acestuia] în Decizia Comisiei ............./..........CE*4) │
  │12.6. respecta cel puţin una din urmatoarele condiţii de la pct. 12.6.1, 12.6.2 sau 12.6.3 şi de aceea sunt │
  │ calificate pentru a fi admise intr─o exploatatie de ovine sau caprine care este oficial libera de bruceloza │
  │ (B. melitensis)*4) │
  │12.6.1. exploatatia de origine este situata intr─un stat membru sau o parte a teritoriului acestuia ..................│
  │ (se insereaza numele statului membru sau a părţii teritoriului acestuia) care este recunoscută ca fiind │
  │ oficial libera de bruceloza (B. melitensis) în conformitate cu Decizia Comisiei ..../...../CE*4), sau │
  │12.6.2. provin dintr─o exploatatie oficial libera de bruceloza (B. melitensis)*4); sau │
  │12.6.3. provin dintr─o exploatatie libera de bruceloza (B. melitensis) şi: │
  │ (i) sunt identificate individual, şi │
  │ (îi) nu au fost niciodata vaccinate contra brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc cu │
  │ mai mult de 2 ani înainte sau sunt femele în vârsta de peste 2 ani care au fost vaccinate inaintea │
  │ varstei de 7 luni, şi │
  │ (iii) au fost izolate sub supraveghere oficiala în exploatatia de origine şi în cursul acestei izolari au fost│
  │ supuse, cu rezultate negative, la doua testari pentru bruceloza la un interval de cel puţin 6 saptamani,│
  │ conform anexei C la Directiva 91/68/CE*4) │
  │12.7. respecta cel puţin una din urmatoarele condiţii prevăzute la pct. 12.7.1, 12.7.2 sau 12.7.3 şi de aceea │
  │ sunt calificate pentru a fi admise intr─o exploatatie de ovine sau caprine care este libera de bruceloza │
  │ (B. melitensis)*4) │
  │12.7.1. provin dintr─o exploatatie oficial libera de bruceloza (B. melitensis)*4); sau │
  │12.7.2. provin dintr─o exploatatie libera de bruceloza (B. melitensis)*4) şi │
  │12.7.3. până la data calificarii în baza planurilor de eradicare aprobate în conformitate cu Decizia 90/242/CEE sunt │
  │ originare dintr─o exploatatie, alta decat cea la care se face referire la pct. 12.7.1 şi 12.7.2 şi │
  │ indeplinesc urmatoarele condiţii: │
  │ (i) sunt identificate individual, şi │
  │ (îi) provin dintr─o exploatatie în care toate animalele din speciile receptive la bruceloza (B. melitensis) │
  │ nu au prezentat de cel puţin 12 luni semne clinice sau alte simptome de bruceloza │
  │ (iii) fie: │
  │ ─ nu au fost vaccinate împotriva brucelozei (B. melitensis) în ultimii 2 ani şi │
  │ ─ au fost izolate sub supraveghere veterinara în exploatatia de origine şi în cursul acestei izolari au fost │
  │ supuse, cu rezultate negative, la doua testari pentru bruceloza la un interval de cel puţin 6 saptamani, │
  │ conform anexei C la Directiva 91/68/CE*4), │
  │ sau │
  │ ─ au fost vaccinate cu vaccinul Rev. 1 inaintea varstei de 7 luni şi │
  │ ─ nu au fost vaccinate cu 15 zile inaintea datei de emitere a acestui certificat*4) │
  │12.8. în ceea ce priveste epididimita contagioasa a berbecilor (B. ovis), în cazul berbecilor de reproductie │
  │ necastrati, acestia trebuie: │
  │ (i) sa provina dintr─o exploatatie în care nu a fost înregistrat nici un caz de epididimita contagioasa a │
  │ berbecilor (B. ovis) în ultimele 12 luni şi │
  │ (îi) sa fi fost tinuti permanent în acea exploatatie cu 60 de zile înainte de expediere şi │
  │ (iii) sa fi fost supuşi, cu 30 de zile înainte de expediere, unui test pentru depistarea epididimitei │
  │ contagioase a berbecilor (B. ovis), cu rezultat negativ, în conformitate cu anexa D la Directiva 91/68/CE;│
  │12.9. după cele mai bune cunoştinţe ale subsemnatului şi conform declaraţiei scrise a proprietarului nu au fost │
  │ achiziţionate dintr─o exploatatie sau nu au venit în contact cu animalele dintr─o exploatatie în care au fost │
  │ detectate clinic urmatoarele boli: │
  │ (i) în ultimele 6 luni, agalaxia contagioasa a oilor (Mycoplasma agalactiae) şi agalaxia contagioasa a │
  │ caprelor (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp mycoides large colony), │
  │ (îi) în ultimele 12 luni, paratuberculoza sau limfadenita cazeoasa; │
  │ (iii) în ultimii trei ani, adenomatoza pulmonara, maedi/visna sau artrita/encefalita virala caprina. Totusi │
  │ acest interval limita este redus la 12 luni, dacă animalele afectate de maedi/visna sau de │
  │ artrita/encefalita virala caprina au fost taiate, iar animalele care au ramas au reactionat negativ la │
  │ doua testari. │
  │12.10. în ceea ce priveste scrapia, animalele indeplinesc cerinţele prevăzute la lit. a), Partea I, Cap. A din anexa │
  │ VIII la Regulamentul Nr. 999/2001/CE. │
  │12.10.1. dacă sunt destinate unui stat membru care beneficiaza pentru intreg teritoriul sau sau pentru o parte a │
  │ teritoriului acestuia de prevederile stabilite la lit. b) sau c) Partea I cap. A din anexa VIII la │
  │ Regulamentul (CE) nr. 999/2001, acestea respecta garantiile suplimentare stabilite de statul membru de │
  │ destinatie sau de o parte a teritoriului acestuia ..................... (se insereaza statul membru sau parte│
  │ a teritoriului acestuia) în Regulamentul Comisiei Nr. ..../...../*4) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13.1. Animalele au fost transportate, utilizand mijloace de transport şi containere ce au fost anterior curatate şi │
  │ dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial, astfel încât să se asigure o protecţie eficienta a statusului│
  │ de sănătate a animalelor. │
  │13.2. În baza documentatiei oficiale ce insoteste animalele, transportul pentru care este valabil acest certificat de │
  │ sănătate a inceput calatoria în ziua de ....................... (se insereaza data)*5) │
  │13.3. În momentul inspecţiei animalele au avut o stare fizica corespunzătoare pentru a fi transportate în cadrul │
  │ calatoriei prevăzute în conformitate cu prevederile Directivei 91/628/CEE*6) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14. Acest certificat este valabil 10 zile de la data inspecţiei │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14.1. Stampila şi semnatura oficiala │14.2. Întocmit la: │
  │ │ .....................................................│
  │ │ (se insereaza locul de inspecţie) │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │14.3. Întocmit la data de: │
  │ ┌──────────────┐ │ .....................................................│
  │ │ │ │ (se insereaza data inspecţiei) │
  │ │ Stampila │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │14.4. Semnatura medicului veterinar oficial │
  │ └──────────────┘ │ .....................................................│
  │ │ .....................................................│
  │ │ (se insereaza numele şi functia cu majuscule) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
   Note indicative
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │*1) Certificatele de sănătate pot fi intocmite numai pentru animalele care sunt transportate cu acelasi vagon de cale │
  │ ferata, camion, avion sau vapor, care provin din aceeasi exploatatie/centru de colectare şi care urmeaza să fie │
  │ expediate către acelasi destinatar. │
  │*2) Se indica numărul de înregistrare în cazul vagoanelor de cale ferata şi camioanelor, numărul zborului în cazul │
  │ avionului şi numele în cazul vapoarelor şi navelor. │
  │*3) Numărul statului şi locatia. │
  │*4) Se sterge când nu este aplicabil. │
  │*5) În cazul în care animalele dintr─un transport sunt grupate intr─un centru de colectare şi acesta cuprinde animale │
  │ ce au fost incarcate la date diferite, data la care calatoria începe pentru intreg transportul este considerata a │
  │ fi cea mai recenta data la care ultima parte a lotului a parasit exploatatia de origine. │
  │*6) Aceasta declaratie nu îi scuteste pe transportatori de oblibaţiile acestora, în conformitate cu prevederile │
  │ legislaţiei comunitare în vigoare, în special cu referire la starea fizica corespunzătoare a animalelor ce │
  │ urmeaza să fie transportate. │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ------