ORDIN nr. 1.275 din 11 iulie 2019pentru publicarea schimbului de scrisori de modificare a Memorandumului de înțelegere privind Sprijinul pentru implementarea proiectelor între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg la 3 iunie 2019 și la București la 6 iunie 2019
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 51.165 din 8.07.2019 al Direcției generale programare și coordonare sistem,
  în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (2) și art. 29 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
  în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se publică schimbul de scrisori de modificare a Memorandumului de înțelegere privind Sprijinul pentru implementarea proiectelor între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg la 3 iunie 2019 și la București la 6 iunie 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul fondurilor europene,
  Roxana Mînzatu


  București, 11 iulie 2019.
  Nr. 1.275.

  ANEXĂ

  Ministerul Fondurilor Europene
  Șos. București-Ploiești nr. 1-1B, Victoria Office
  Str. Menuetului nr. 7, sectorul 1, București, România
  În atenția: ministrului fondurilor europene
  Luxemburg, 3 iunie 2019
  PJ/ETD/REGDEV/PASU/2019-003/SH/op
  EIB CORPORATE USE
  Referitor la: Acordul de servicii de asistență tehnică pentru proiecte între BEI și MFE, semnat la 15 iulie 2016 („ASATIP“), în baza Memorandumului de înțelegere referitor la Sprijinul pentru implementarea proiectelor cu finanțare UE în România încheiat între BEI și Guvernul României („Memorandum“) la data de 23 decembrie 2015
  Stimate ministru,

  Dorim să ne exprimăm aprecierea pentru buna colaborare dintre Minister și echipa BEI de asistență tehnică pentru proiecte în implementarea ASATIP.
  Conform prevederilor articolului 6 din Memorandum, termenii și procedurile pentru asistența tehnică pentru proiecte acordată de BEI MFE-ului pot fi actualizate prin amendament scris care să reflecte acordul comun al ambelor părți, inclusiv sub forma unui schimb de scrisori între Guvernul României și BEI.
  Conform discuțiilor recent avute cu serviciile dumneavoastră, am convenit de comun acord să integrăm în ASATIP asistența acordată Ministerului Fondurilor Europene în calitate de autoritate de coordonare pentru CEF (Connecting Europe Facility - Mecanismul pentru Interconectarea Europei). Obiectivul detaliat al asistenței tehnice acordate MFE-ului în calitatea sa de autoritate de coordonare pentru CEF va fi inclus în Actul adițional nr. 3 la ASATIP, care este în prezent în curs de pregătire. Astfel, este necesară actualizarea scopului Memorandumului în mod corespunzător.
  Prin prezentul schimb de scrisori între MFE și BEI, părțile sunt de acord cu modificarea Memorandumului după cum urmează: fiecare referire din Memorandum la „FESI“ va fi interpretată ca făcând referire la „fonduri UE“.
  În acest context vă rugăm să ne transmiteți acordul dumneavoastră pentru a putea semna Actul adițional nr. 3 la ASATIP.
  Confirm și aprob.
  Data: …………
  Cu deosebită considerație,
  BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

  ----