LEGE nr. 181 din 30 iunie 2021pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 1 iulie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Articolul 10 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice pot acorda, pentru realizarea unor proiecte în domeniul culturii scrise, burse de studiu, burse de creație, precum și granturi de studii și călătorie, în țară și în străinătate.(2) Drepturile patrimoniale cu privire la operele create în cadrul burselor de creație finanțate potrivit prezentei legi sunt ale autorului beneficiar al bursei.(3) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice, singure sau în parteneriat cu organizații nonguvernamentale cu profil cultural sau cu societăți, pot organiza programe de rezidențe de creație în domeniul culturii scrise.(4) Bursele de creație pot acoperi: cazarea, utilitățile pentru spațiul de cazare, precum și un onorariu, acordat lunar sau pentru întreaga perioadă a rezidenței.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 30 iunie 2021.
  Nr. 181.
  ----