CERINȚE MINIME din 30 august 2006de securitate și sănătate pentru navele de pescuit noi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006 Notă
  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 30 august 2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 772 din 12 septembrie 2006.

  Observatie preliminară
  Obligațiile stabilite în prezenta anexa se aplică de fiecare data când caracteristicile locului de muncă sau de activitate, circumstanțele sau existenta unui risc la bordul unei nave de pescuit noi necesita acest lucru.1. Navigabilitate și stabilitate1.1. Nava trebuie să fie păstrată într-o buna stare de navigabilitate și dotată cu echipamente corespunzătoare destinației și utilizării sale.1.2. Informațiile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie să fie disponibile la bord și să fie accesibile personalului de cart.1.3. Toate navele în stare intactă trebuie să-și păstreze stabilitatea în condițiile de exploatare prevăzute.1.4. Comandantul este obligat sa ia măsurile necesare pentru a menține nava în stare de stabilitate intactă.1.5. Instrucțiunile cu privire la stabilitatea navei trebuie respectate cu rigurozitate.2. Instalații mecanice și electrice2.1. Instalatia electrica trebuie să fie proiectata și realizată astfel încât sa nu reprezinte un pericol și să asigure:
  a) protecția echipajului și a navei împotriva riscurilor electrice;
  b) buna funcționare, fără a se recurge la o sursa de energie de avarie, a tuturor echipamentelor necesare pentru a menține nava în condiții normale de exploatare și de locuire;
  c) funcționarea, în situații de urgenta, a aparatelor electrice esențiale pentru securitate.
  2.2. Trebuie prevăzută o sursa de energie electrica de avarie. Cu excepția navelor deschise, aceasta sursa trebuie situata în afară sălii mașinilor și, în toate cazurile, trebuie să fie concepută astfel încât să asigure, în caz de incendiu sau de defectiune a instalației electrice principale, funcționarea simultană pe o perioadă de cel puțin 3 ore a:
  a) sistemului de comunicații intern, a detectoarelor de incendiu și a semnalelor necesare în caz de urgenta;
  b) luminilor de navigație și a iluminatului de avarie;
  c) sistemului de radiocomunicatie;
  d) pompei de incendiu de avarie, dacă nava este echipata cu aceasta.
  2.3. Când sursa de energie electrica de avarie este un acumulator și când sursa de energie electrica principala este defecta, acumulatorul trebuie să fie conectat în mod automat la tabloul de distribuție a energiei electrice de avarie și trebuie să asigure alimentarea neîntreruptă pe o perioadă de 3 ore a sistemelor prevăzute la prima, a doua și a treia liniuța din paragraful al doilea.2.4. Tabloul principal de distribuție a electricitatii și tabloul de avarie trebuie, în măsura în care este posibil, să fie instalate astfel încât sa nu poată fi expuse simultan la apa sau la foc.2.5. Tablourile trebuie prevăzute cu indicații clare; tablourile cu sigurante și portsigurantele trebuie controlate periodic pentru a se asigura ca sunt corect calibrate.2.6. Încăperile în care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie să fie ventilate corespunzător.2.7. Instalațiile electronice de navigație trebuie să fie menținute în stare de funcționare și testate frecvent.2.8. Toate echipamentele de ridicat trebuie să fie testate și examinate periodic.2.9. Toate piesele echipamentelor de tracțiune, de ridicat și ale altor echipamente de acest tip trebuie să fie bine întreținute și verificate periodic.2.10. Când exista la bord instalații de răcire și sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie să fie bine întreținute și verificate periodic.2.11. Cuptoarele și aparatele casnice care utilizează gaze grele nu trebuie să fie utilizate decât în încăperi bine ventilate, iar orice acumulare periculoasa de gaze trebuie să fie evitata cu grija.2.12. Buteliile metalice care conțin gaze inflamabile și alte gaze periculoase trebuie să fie marcate clar, precizându-li-se conținutul, și să fie așezate pe punti deschise.2.13. Toate supapele, regulatoarele de presiune și conductele acestor butelii trebuie să fie protejate împotriva deteriorării.
  3. Instalații de radiocomunicatii
  Instalatia de radiocomunicatii trebuie să permită în orice moment stabilirea legăturii cu cel puțin o statie de la uscat, ținându-se seama de condițiile normale de propagare a undelor radioelectrice.
  4. Cai și iesiri de evacuare4.1. Pentru a permite evacuarea de către lucrători a locurilor de muncă și a încăperilor de locuit rapid și în condiții de securitate maxima, căile și ieșirile care pot fi utilizate ca iesiri și cai de evacuare trebuie să fie totdeauna degajate și ușor accesibile și sa conducă pe cat posibil direct la puntea deschisă sau la o zona de securitate și, de aici, ambarcatiunile de salvare.4.2. Numărul, distribuția și dimensiunile căilor și iesirilor care pot fi utilizate ca iesiri și cai de evacuare trebuie adaptate la utilizarea, echipamentul și dimensiunile locurilor de muncă și a încăperilor de locuit și la numărul maxim posibil de persoane prezente. Ieșirile care pot fi utilizate ca iesiri de evacuare și care sunt închise trebuie să poată fi deschise ușor și imediat de orice lucrator sau de echipele de salvare în caz de urgenta.4.3. Etanseitatea la intemperii sau la apa a ușilor de siguranță și a celorlalte iesiri de evacuare trebuie să fie adaptată la amplasamentul și la funcția lor specifică.4.4. Ușile de evacuare și celelalte iesiri de evacuare trebuie să aibă o capacitate de a rezista la foc egala cu cea a pereților despartitori.4.5. Căile și ieșirile de evacuare trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă. Aceste semnalizari trebuie să fie plasate în locuri corespunzătoare și să fie durabile.4.6. Căile, mijloacele de evacuare și ieșirile de siguranță care necesita iluminat trebuie să fie prevăzute cu un iluminat de avarie de intensitate suficienta, în cazul unei întreruperi a alimentarii cu energie electrica.5. Detectarea și stingerea incendiilor5.1. În funcție de dimensiunile și de utilizarea navei, de echipamentele existente, de caracteristicile fizice și chimice ale substanțelor prezente, precum și de numărul maxim posibil de persoane prezente, încăperile de locuit, locurile de muncă închise, inclusiv încăperile de mașini, precum și cala de peste, dacă este necesar, trebuie să fie echipate cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor și, în măsura în care este nevoie, cu detectoare de incendiu și cu sisteme de alarma.5.2. Materialul pentru stingerea incendiului trebuie să se găsească întotdeauna la locul special amenajat pentru aceasta, să fie menținut în stare buna și să poată fi utilizat imediat.5.3. Lucrătorii trebuie să cunoască bine locul materialului de stingere a incendiului, modul de funcționare și de utilizare a acestuia.5.4. Prezenta extinctoarelor și a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului trebuie verificate înainte de plecarea navei.5.5. Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie să fie ușor accesibile și ușor de manipulat și să fie marcate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 971/2006. Aceste marcaje trebuie să fie durabile și aplicate în locuri corespunzătoare.5.6. Sistemele de detectare și de alarmare a incendiului trebuie să fie testate periodic și menținute în stare buna de funcționare.5.7. Exercițiile de stingere a incendiului trebuie să fie efectuate în mod regulat.6. Ventilatia locurilor de muncă închise6.1. În locurile de muncă închise trebuie să se urmărească, ținându-se seama de metodele de muncă și de condițiile fizice speciale de lucru impuse lucrătorilor, ca aceștia sa beneficieze de aer curat în cantitate suficienta.6.2. Dacă se folosește o instalatie de ventilație mecanică, aceasta trebuie menținută în stare corespunzătoare de funcționare.7. Temperatura încăperilor7.1. Temperatura la locul de muncă trebuie să fie adecvată pentru organismul uman în timpul lucrului, ținându-se seama de metodele de lucru folosite, de condițiile fizice impuse lucrătorilor, precum și de condițiile meteorologice existente sau potențiale în regiunea unde operează nava.7.2. Temperatura în încăperile de locuit, grupuri sanitare, cantine și încăperile de prim ajutor trebuie, dacă aceste încăperi exista, sa răspundă destinației specifice a acestor încăperi.8. Iluminat natural și artificial al locurilor de muncă8.1. Locurile de muncă trebuie, în măsura în care este posibil, sa dispună de lumina naturala suficienta și să fie prevăzute cu dispozitive care să permită un iluminat artificial corespunzător operațiilor specifice pescuitului, fără a pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor sau alte nave.8.2. Instalațiile de iluminat ale încăperilor de lucru, scarilor și căilor de trecere trebuie să fie astfel amplasate încât tipul de iluminat prevăzut sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători, iar pentru navigația navei sa nu constituie un pericol.8.3. Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în special expusi la riscuri de accidentare, în caz de întrerupere a alimentarii cu energie electrica a iluminatului artificial, trebuie să fie prevăzute cu un iluminat de avarie de o intensitate corespunzătoare.8.4. Luminile de avarie trebuie menținute în stare buna de funcționare și testate periodic.9. Pardoseli, pereți și tavane9.1. Locurile accesibile lucrătorilor trebuie să nu fie alunecoase, ci antiderapante sau să fie prevăzute cu dispozitive împotriva caderii și, în măsura în care este posibil, sa nu aibă obstacole.9.2. Locurile de muncă în care se găsesc posturi de lucru trebuie să fie suficient izolate din punct de vedere fonic și termic, ținându-se seama de sarcinile și activitatea fizica a lucrătorilor.9.3. Suprafețele pardoselilor, pereților și tavanelor trebuie să poată fi curatate și renovate pentru a crea condiții de igiena corespunzătoare.10. Uși10.1. Ușile trebuie întotdeauna să poată fi deschise din interior, fără echipament special. Când locurile de muncă sunt ocupate, ușile trebuie să poată fi deschise de ambele părți.10.2. Ușile, în special ușile culisante, dacă acestea sunt necesare, trebuie să funcționeze cat mai sigur pentru lucrători, în special pe vreme rea sau pe furtuna pe mare.11. Cai de circulație - zone de pericol11.1. Căile de trecere, tambuchiurile, părțile exterioare ale puntilor și, în general, toate căile de circulație trebuie prevăzute cu balustrade, cu saula "țin-te bine" și atarnator de gruie sau cu alte mijloace care să asigure securitatea lucrătorilor în timpul activităților care se executa la bord.11.2. Dacă exista riscul caderii unui lucrator în deschiderea puntii sau de pe o punte pe alta, trebuie asigurata o protecție adecvată acolo unde este posibil. Când aceasta protecție este asigurata cu balustrade, înălțimea acestora va fi de cel puțin un metru.11.3. Accesul la instalațiile de pe punte în vederea utilizării sau întreținerii instalațiilor trebuie să garanteze securitatea lucrătorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protecție similare, cu o înălțime corespunzătoare pentru a împiedica căderea.11.4. Parapetii și alte mijloace de protecție împotriva caderii peste bord trebuie să fie menținute în stare buna. În parapeti trebuie prevăzute saborduri de furtuna sau alte dispozitive similare pentru scurgerea rapida a apei.11.5. La navele de pescuit prevăzute cu rampa în pupa, partea superioară trebuie să aibă o usa sau un alt mijloc care să împiedice accesul și care să fie de aceeași înălțime cu parapetul sau cu alte mijloace adiacente pentru a proteja lucrătorii împotriva riscurilor de a cădea pe rampa. Aceasta usa sau orice alt dispozitiv trebuie să fie ușor de deschis și de închis, de preferinta prin comanda la distanta, și nu trebuie deschisă decât pentru întinderea și strângerea plasei.12. Amenajarea posturilor de lucru12.1. Zonele de lucru trebuie degajate și, în măsura în care este posibil, ferite de apele marii și trebuie să ofere o protecție adecvată împotriva caderii lucrătorilor pe vas sau peste bord. Zonele de prelucrare a peștelui trebuie să fie suficient de spatioase, atât ca înălțime, cat și ca suprafața.12.2. Când motoarele sunt controlate din compartimentul motoarelor, controlul trebuie făcut dintr-o zona separată, izolata fonic și termic de compartimentul motoarelor și accesibila fără a-l traversa. Puntea de comanda este considerată zona care satisface cerințele prevăzute la primul paragraf.12.3. Comenzile echipamentelor de tracțiune trebuie instalate într-o zona suficient de mare pentru a permite operatorilor sa lucreze comod. În plus, echipamentele de tracțiune trebuie prevăzute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenta, inclusiv dispozitive de oprire de urgenta.12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tracțiune trebuie să aibă în câmpul vizual atât echipamentele, cat și oamenii la lucru. Când echipamentele de tracțiune sunt comandate de pe punte, operatorul trebuie să aibă, de asemenea, o vedere clara a oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzătoare.12.5. Un sistem de comunicații fiabil trebuie utilizat între puntea de comanda și puntea de lucru.12.6. Trebuie întotdeauna dat dovada de vigilenta, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al marii agitate în timpul pescuitului sau al altor lucrări efectuate pe punte.12.7. Contactul cu franghiile, odgoanele și piesele mobile ale echipamentelor trebuie să fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protecție.12.8. Trebuie să fie instalate sisteme de control al maselor în deplasare și în special al plaselor de pescuit:
  a) dispozitive de blocaj al panourilor divergențe;
  b) dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.
  13. Încăperi de locuit13.1. Localizarea, structura, izolarea fonica și termica și amplasamentul spațiilor și încăperilor de locuit ale lucrătorilor, dacă exista, precum și mijloacele de acces la acestea trebuie să fie de asa natura încât să asigure o protecție adecvată împotriva intemperiilor și a marii, vibratiilor, zgomotului și mirosurilor neplacute care pot emana din alte încăperi și pot deranja lucrătorii în timpul odihnei.13.2. Când conceptia, dimensiunile și/sau specificul navei permit acest lucru, încăperile de locuit ale lucrătorilor trebuie amplasate astfel încât sa minimalizeze efectele miscarilor și acceleratiilor.13.3. Trebuie să se ia pe cat posibil măsuri de protecție a nefumatorilor împotriva disconfortului creat de fumul de tigara.13.4. Încăperile de locuit ale lucrătorilor trebuie să fie corect aerisite pentru a garanta un aport permanent de aer proaspăt și a împiedica condensul.
  În încăperile de locuit trebuie prevăzut un iluminat corespunzător care să implice:
  a) un iluminat general normal adecvat;
  b) un iluminat general atenuat, pentru a nu deranja lucrătorii care se odihnesc;
  c) un iluminat individual în fiecare cabina sau încăpere de locuit.
  13.5. Bucataria și sala de mese, acolo unde exista, trebuie să aibă dimensiuni adecvate, să fie bine iluminate, aerisite și ușor de curatat. Trebuie prevăzute frigidere și alte mijloace de conservare a alimentelor la temperatura joasa.
  14. Echipamente sanitare14.1. Pe navele cu încăperi de locuit, dusurile alimentate cu apa curenta calda și rece, lavabourile și grupurile sanitare trebuie să fie convenabil echipate și instalate, iar încăperile respective, bine aerisite.14.2. Fiecare lucrator trebuie să aibă la dispoziție un spațiu în care să își aseze îmbrăcămintea.15. Prim ajutor
  Toate navele trebuie să dispună de materiale de prim ajutor în conformitate cu prevederile legislației naționale care transpun anexa II a Directivei 92/29/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru îmbunătățirea asistenței medicale la bordul navelor.
  16. Scări și pasarele de îmbarcare
  Trebuie sa existe o scara, o pasarela de îmbarcare sau un alt dispozitiv similar care să asigure accesul corespunzător la bord.
  17. Zgomot
  Trebuie luate toate măsurile tehnice adecvate pentru ca nivelul sonor de la locurile de muncă și în încăperile de locuit să fie redus pe cat posibil, ținându-se seama de dimensiunea navei.

  -----