HOTĂRÂRE nr. 25 din 27 aprilie 2005
privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 aprilie 2005  În temeiul prevederilor art. 85 din Constituţia României, republicată, şi al art. 36 şi 37 din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  La propunerea primului-ministru se aprobă desfiinţarea funcţiei de ministru delegat pentru coordonarea autorităţilor de control prevăzută la poz. 22 din Lista Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.265 din 29 decembrie 2004.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui României.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 27 aprilie 2005, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DANIELA POPA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 27 aprilie 2005.
  Nr. 25.
  -----------