ORDIN nr. 270 din 22 februarie 2005 (*actualizat*)
privind aprobarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii
(actualizat până la data de 22 iunie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 908 din 15 iunie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Comisia de recunoaştere a organismelor desemnate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, constituită în cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în baza Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  La data publicării prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 289/2003 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 9 aprilie 2003, se abrogă.
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Bucureşti, 22 februarie 2005.
  Nr. 270.


  Anexă

  PROCEDURA 22/02/2005