HOTĂRÂRE nr. 1.447 din 28 noiembrie 2007 (*actualizată*)
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
(actualizată până la data de 20 august 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 506 din 16 mai 2012; HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 673 din 19 august 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, în cuprinsul actului normativ, sintagma "Agenţia Naţională pentru Sport" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret".
  Conform pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "persoane cu handicap" se înlocuieşte cu sintagma "persoane cu dizabilităţi".
  Conform pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013, în tot cuprinsul hotărârii, termenul "indemnizaţie" se înlocuieşte cu sintagma "indemnizaţie sportivă".
  Aceste înlocuiri s-au efectuat direct în textul prezentei forme actualizate.
  Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele financiare pentru activitatea sportivă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 12 mai 2003, precum şi alte dispoziţii contrare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Marian Marius Dorin
  p. Preşedintele Agenţiei
  Naţionale pentru Sport,
  Valentin Vasilescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 28 noiembrie 2007.
  Nr. 1.447.

  Anexă

  NORMA 28/11/2007