HOTĂRÂRE nr. 14 din 12 decembrie 2002
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 16 decembrie 2002  În temeiul art. 41 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, se modifica după cum urmează:
  - La anexa nr. IX "Comisia pentru munca şi protecţie socială", domnul senator Bindea Liviu-Doru - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist) - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Filipescu Cornel - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist).
  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Bucureşti, 12 decembrie 2002.
  Nr. 14.
  -------------