ORDONANȚĂ nr. 13 din 29 august 2018pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. XI.1 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  ARTICOL UNIC

  După alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În bugetul Ministerului Economiei se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente proiectelor de investiții din domeniul public al statului, al căror beneficiar este Societatea de Conservare și Închidere a Minelor «Conversmin» - S.A., operator economic care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu, secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 29 august 2018.
  Nr. 13.
  -----