LEGE nr. 147 din 23 iulie 2012
pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 139. - (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
  - 1 şi 2 ianuarie;
  - prima şi a doua zi de Paşti;
  - 1 mai;
  - prima şi a doua zi de Rusalii;
  - Adormirea Maicii Domnului;
  - 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
  - 1 decembrie;
  - prima şi a doua zi de Crăciun;
  - două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  Bucureşti, 23 iulie 2012.
  Nr. 147.
  --------