ORDIN nr. 974 din 4 mai 2022pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 mai 2022
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 15/ALA/2022 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ghidul de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 26 noiembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Indicatorul de performanță a programului (I), gestionat și prelucrat de Autoritate, este reprezentat de testarea mecanismului pentru dimensionarea ulterioară a programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate, calculat, pe categorii de echipamente, astfel:
  Frigidere
  I2.1 = R x (F_G – F_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa A)
  I2.2 = R1 x (F_G – F_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa B)
  I2.3 = R3 x (F_G – F_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa C)
  I2.4 = R4 x (F_G – F_D) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa D)
  I2.5 = R5 x (F_G – F_E) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa E)
  I2 - consum total frigidere
  I2 = I2.1 + I2.2 + I2.3 + I2.4 + I2.5

  Mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător
  I3.1 = S x (MS_G – MS_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător clasa A)
  I3.2 = S1 x (MS_G – MS_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător clasa B)
  I3.3 = S2 x (MS_G – MS_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător clasa C)
  I3 - consum total mașini de spălat
  I3 = I3.1 + I3.2 + I3.3

  Mașini de spălat vase
  I4.1 = G x (MSV_G – MSV_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa A)
  I4.2 = G1 x (MSV_G – MSV_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa B)
  I4.3 = G2 x (MSV_G – MSV_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa C)
  I4.4 = G3 x (MSV_G – MSV_D) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa D)
  I4 = consum total mașini de spălat vase
  I4 = I4.1 + I4.2 + I4.3 + I4.4

  Aparate de aer condiționat
  I5 = U x (AC1_+ – AC1_+++) (kwh/an) (pentru vechile clase energetice la aparate de aer condiționat clasa +++ la răcire)
  I5 = consum total aparate de aer condiționat
  Uscătoare de rufe
  I6.1 = H x (UR_B – UR_+++) (kwh/an) (pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa +++)
  I6.2 = H1 x (UR_B – UR_++) (kwh/an) (pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa ++)
  I6 = consum total uscătoare de rufe
  I6 = I6.1 + I6.2

  Aspiratoare
  I7 = J x (AS – AS_E) (kwh/an)
  I7 = consum total aspiratoare

  Laptop
  I8 = K x (PC – L) kwh/an) (pentru laptop)
  I8 = consum total laptop

  Tablete
  I9 = N x (PC – TAB_PC) (kwh/an) (pentru tablete)
  I9 = consum total tablete

  I = indicator total
  I = I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7 + I8 + I9 (kwh/an)
  E = I6 x 0,23314* (kg CO_2 e/an),
  * 0,23314 - cantitatea de emisii de CO_2 pentru producerea unui kWh (kg/kWh), conform https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reporting.

  E - cantitatea de CO_2 redusă prin aplicarea programului,
  unde:
  I2.1 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa A;
  I2.2 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa B;
  I2.3 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa C;
  I2.4 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa D;
  I2.5 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa E;
  I3.1 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat rufe, mașini de spălat cu uscător - clasa A;
  I3.2 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător - clasa B;
  I3.3 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător - clasa C;
  I4.1 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa A;
  I4.2 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa B;
  I4.3 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa C;
  I4.4 - economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa D;
  I5 - economia de energie electrică realizată prin program pentru vechile clase energetice la aparate de aer condiționat, clasa A+++;
  I6.1 - economia de energie electrică realizată prin program pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa A+++;
  I6.2 - economia de energie electrică realizată prin program pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa A++;
  I7 - economia de energie electrică realizată prin program pentru aspiratoare;
  I8 - economia de energie electrică realizată prin program pentru laptopuri;
  I9 - economia de energie realizată prin program pentru tablete;
  R - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică A;
  R1 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică B;
  R2 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică C;
  R3 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică D;
  R4 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică E;
  S - numărul de mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, achiziționate prin program cu clasa energetică A;
  S1 - numărul de mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, achiziționate prin program cu clasa energetică B;
  S2 - numărul de mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, achiziționate prin program cu clasa energetică C;
  U - numărul de aparate de aer condiționat achiziționate prin program cu clasa energetică A+++ (la răcire);
  G - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasa energetică A;
  G1 - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasa energetică B;
  G2 - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasa energetică C;
  G3 - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasa energetică D;
  H - numărul de uscătoare de rufe achiziționate prin program cu clasa energetică A+++;
  H1 - numărul de uscătoare de rufe achiziționate prin program cu clasa energetică A++;
  J - numărul de aspiratoare achiziționate prin program, cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;
  K - numărul de laptopuri achiziționate prin program;
  N - numărul de tablete achiziționate prin program;
  F_E - consumul de energie electrică al unui frigider clasa energetică E (referință frigider cu un consum de energie de 225 kWh/an);
  F_D - consumul de energie electrică al unui frigider clasa energetică D (referință frigider cu un consum de energie de 180 kWh/an);
  F_C - consumul de energie electrică al unui frigider clasa energetică C (referință frigider cu un consum de energie de 144 kWh/an);
  F_B - consumul de energie electrică al unui frigider clasa energetică B (referință frigider cu un consum de energie de 116 kWh/an);
  F_A - consumul de energie electrică al unui frigider clasa energetică A (referință frigider cu un consum de energie de 91 kWh/an);
  F_G - referință frigider clasa energetică G cu un consum de energie de 344 kWh/an;
  MS_C - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, cu clasa energetică C (referință mașină de spălat rufe cu un consum de energie de 344 kWh/an);
  MS_B - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, cu clasa energetică B (referință mașină de spălat rufe cu un consum de energie de 286 kWh/an);
  MS_A - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, cu clasa energetică A (referință mașină de spălat rufe cu un consum de energie de 233 kWh/an);
  MS_G - referință mașină de spălat rufe, inclusiv cu uscător, clasa energetică G, cu un consum de energie de 716 kWh/an;
  UR_B - consumul de energie electrică al unui uscător de rufe cu clasa energetică B (referință uscător cu capacitate de 6 kg cu un consum de energie de 445,2 kWh/an);
  UR_++ - consumul de energie electrică al unui uscător de rufe cu clasa energetică A++ (referință uscător cu capacitate de 8 kg cu un consum de energie de 212 kWh/an);
  UR_+++ - consumul de energie electrică al unui uscător de rufe cu clasa energetică A+++ (referință uscător cu capacitate de 8 kg cu un consum de energie de 177 kWh/an);
  MSV_D - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasa energetică D (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 81 kWh/an);
  MSV_C - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasa energetică C (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 71 kWh/an);
  MSV_B - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasa energetică B (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 60 kWh/an);
  MSV_A - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasa energetică A (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 50 kWh/an);
  MSV_G - referință mașină de spălat vase, clasa energetică G, cu un consum de energie de 112 kWh/an;
  AC1_+ - consumul de energie electrică al unui aparat de aer condiționat clasa energetică A+ la răcire (referință aparat de aer condiționat 12.000 BTU cu un consum de energie de 191 kWh/an);
  AC1_+++ - consumul de energie electrică al unui aparat de aer condiționat clasa energetică A+++ la răcire (referință aparat de aer condiționat 12.000 BTU cu un consum de energie de 140 kWh/an);
  AS - consumul de energie electrică al unui aspirator (referință aspirator cu un consum de 80 kWh/an, în regim de funcționare de 40 de ore/an);
  AS_E - consumul de energie electrică al unui aspirator (referință aspirator cu un consum de energie de 43 kWh/an, în regim de funcționare de 40 de ore/an);
  PC - consumul de energie electrică al unui calculator personal (referință calculator personal compus din unitate centrală și monitor, cu un consum de 600 kWh/an, în regim de funcționare de 2.920 ore/an);
  L - consumul de energie electrică al unui laptop (referință laptop cu un consum de 300 kWh/an, în regim de funcționare de 2.920 ore/an);
  TAB_PC - consumul de energie electrică al unei tablete (referință tabletă cu un consum de 45 kWh/an, în regim de funcționare de 2.920 ore/an).

  Pentru consumurile și referințele pentru noile clase de eficiență energetică s-a folosit ca sursă următorul website: https://www.label2020.eu/.
  2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Finanțarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziționarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic, denumite în continuare echipamente, după cum urmează:
  a) 400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având cel puțin noua clasă energetică C;
  b) 400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puțin noua clasă energetică D;
  c) 400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++;
  d) 400 de lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puțin noua clasă energetică E;
  e) 400 de lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++;
  f) 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;
  g) 500 de lei pentru laptopuri;
  h) 300 de lei pentru tablete.
  3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:– achiziția de mașini de spălat rufe/vase, uscătoare de rufe, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, din clasele energetice prevăzute la art. 5 alin. (1);– aspiratoare, laptopuri și tablete, prevăzute la art. 5 alin. (1);– TVA aferentă echipamentelor achiziționate prin program.4. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) termenul «zi» sau «zile» reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor. Prin excepție, termenul de valabilitate a voucherului se calculează ținând cont de prima și de ultima zi, indiferent dacă acestea cad într-o zi nelucrătoare;
  5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  Publicarea pe pagina de internet a Autorității a informațiilor necesare demarării programului(1) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării comercianților se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității, care se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum o zi înainte de data programată pentru deschiderea acesteia. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere a persoanelor fizice se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității, care se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea acesteia. Pe parcursul programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.
  6. La articolul 14 alineatul (7), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate la data înscrierii comerciantului în aplicația informatică.
  7. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În schimbul achiziționării mașinilor de spălat vase având clasa energetică cel puțin D, precum și a uscătoarelor de rufe cu clasă de eficiență energetică veche cel puțin A++, se poate preda oricare dintre echipamentele electrice și electronice de uz casnic prevăzute la art. 5 alin. (1), cu excepția celor de la lit. g) și h).(3) În schimbul achiziționării oricăruia dintre echipamentele menționate la art. 5 alin. (1) lit. g) și h) se va preda fie un echipament de tip calculator personal, compus din unitate centrală și monitor, fie un alt echipament descris la art. 5 alin. (1) lit. a)-f).8. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16

  Înscrierea solicitanților(1) Înscrierea persoanei fizice în aplicația informatică se realizează numai după publicarea listei cuprinzând comercianții validați și anterior lansării primei etape de generare a voucherelor, prin crearea unui cont de utilizator pe baza datelor de identificare (numele, prenumele, localitatea, județul și CNP), conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia, a adresei de e-mail, a unui număr de telefon valid și prin recepționarea unui SMS de confirmare. (2) Înscrierea solicitanților se realizează conform procedurii stabilite prin dispoziția președintelui Autorității.(3) Ulterior creării contului, solicitantul procedează la introducerea următoarelor informații:
  a) declarația pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislației naționale în vigoare la data înscrierii;
  b) acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.
  (4) Înscrierea solicitanților se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicația informatică și după generarea unui mesaj automat de confirmare în acest sens.(5) Ulterior parcurgerii etapelor prevăzute la alin. (1)-(4), persoanele fizice procedează la selectarea, prin completarea în aplicația informatică, a tipului de EEE care se achiziționează, precum și a declarației pe propria răspundere prin care se obligă să predea un EEE uzat, potrivit art. 15, în momentul achiziționării. Echipamentele incluse în program vor fi disponibile etapizat. Fiecare etapă cuprinde trei categorii de echipamente definite conform prevederilor art. 5 alin. (1) și va avea un buget stabilit prin dispoziție a președintelui Autorității. În cazul în care bugetul alocat etapei de înscriere nu este consumat, acesta se reportează și devine disponibil la organizarea unei noi sesiuni de înscriere.(6) În contul de utilizator este disponibilă opțiunea de încărcare a documentelor, respectiv BI/CI și declarația pe propria răspundere.(7) Autoritatea pune la dispoziția solicitantului declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la ghid. Declarația trebuie însușită prin semnătură de către solicitant și încărcată în aplicația informatică în contul de utilizator până la momentul utilizării voucherului, inclusiv.(8) În contul de utilizator solicitantul va încărca și o copie a BI/CI până la momentul utilizării voucherului, inclusiv.(9) Declarația pe propria răspundere și copia BI/CI al/a solicitantului pot fi încărcate și de către comerciantul validat până la momentul utilizării voucherului, inclusiv.
  9. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În maximum 7 zile de la publicarea listei cu solicitanții aprobați, aceștia se adresează comercianților validați în vederea utilizării voucherelor.10. La articolul 19, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Voucherul este valabil 7 zile de la data publicării listei solicitanților aprobați prevăzute la art. 17 alin. (2), perioadă în care trebuie utilizat la un comerciant validat, sub sancțiunea pierderii dreptului de utilizare.11. La articolul 19, după alineatul (6) se introducdouă noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins: (7) Persoana fizică care a selectat, dar nu a utilizat voucherul nu mai poate selecta un voucher pentru aceeași categorie pe parcursul aceluiași an calendaristic. (8) Persoana fizică care a beneficiat de un voucher dintr-o categorie nu mai poate beneficia de același tip de voucher pe parcursul aceluiași an calendaristic.12. La anexa nr. 1 la ghidul de finanțare, „Contract de decontare“, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Durata contractului
  Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la 31 decembrie 2022, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.
  13. La anexa nr. 1 la ghidul de finanțare, „Contract de decontare“, la articolul 3, punctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 3.1. Decontarea se face prin încărcarea în aplicația informatică și transmiterea cererii de decontare după data de 20 a fiecărei luni, până la sfârșitul lunii respective. Ultima cerere de decontare în cadrul programului se depune până în data de 10 decembrie 2022.14. La anexa nr. 1 la ghidul de finanțare, „Contract de decontare“, la articolul 10, punctul 10.3 se modifică și va avea următorul cuprins: 10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire, noi, reprezentanții legali ai comerciantului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.15. Anexa nr. 2 „Formular de raportare pentru comercianții validați în cadrul Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic“ la anexa nr. 1 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna

  București, 4 mai 2022.
  Nr. 974.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 2 la contractul de decontare)
  FORMULAR DE RAPORTARE
  pentru comercianții validați în cadrul Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate
  cu unele mai performante din punct de vedere energetic

  Tabelul nr. 1
  ComerciantCUIPunct de lucruProducător*)Nr. de înregistrare în Registrul producătorilor de EEETip EEE**)Marca
  Cod
  produs
  Clasa energeticăCantitate (buc.)
  12345678910
  Total

  *) În cazul în care comerciantul are contract cu mai mulți producători, se vor completa informațiile pentru fiecare producător în parte.
  **)
  a) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având clasa energetică A;
  b) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având clasa energetică B;
  c) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având clasa energetică C;
  d) mașini de spălat vase având clasa energetică A;
  e) mașini de spălat vase având clasa energetică B;
  f) mașini de spălat vase având clasa energetică C;
  g) mașini de spălat vase având clasa energetică D;
  h) aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire A+++;
  i) aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire A++;
  j) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică A;
  k) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică B;
  l) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică C;
  m) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică D;
  n) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică E;
  o) uscătoare de rufe cu eficiență energetică A+++;
  p) uscătoare de rufe cu eficiență energetică A++;
  q) aspiratoare;
  r) laptopuri;
  s) tablete.

  Tabelul nr. 2
  ComerciantCUIPunct de lucruColector*)Categorii de echipamente electrice și electronice uzate**)
  Cantități de echipamente electrice
  și electronice uzate preluate
  Număr de unitățiTone
  1234567
  Total


  *) În cazul în care comerciantul are contract cu mai mulți colectori, se vor completa cantitățile pentru fiecare colector în parte.
  **)
  a) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător;
  b) mașini de spălat vase;
  c) aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile;
  d) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare;
  e) uscătoare de rufe;
  f) aspiratoare;
  g) calculatoare personale.

  Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt adevărate.
  Data ........................................
  Reprezentant legal,
  ...............................................
  (numele și funcția, semnătura)