HOTĂRÂRE nr. 585 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 29 august 2016
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 34 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Viceprim-ministru, ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul comunicațiilor și pentru
  societatea informațională, interimar,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu

  București, 10 august 2016.
  Nr. 585.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială