DECIZIE nr. 489 din 6 decembrie 2019pentru numirea domnului Dragoș Lucian Rădulescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 6 decembrie 2019
  În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoș Lucian Rădulescu se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase


  București, 6 decembrie 2019.
  Nr. 489.
  ----