ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 8 martie 2001
privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului a unui credit fără dobânda acordat Societăţii Comerciale "I.C.P.P.A.M." - S.A. Balotesti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 martie 2001



  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Se împuterniceşte Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului ca, prin derogare de la dispoziţiile art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sa garanteze în proporţie de 100% un credit fără dobânda, în valoare de 10 miliarde lei, care urmează să fie contractat de Societatea Comercială "I.C.P.P.A.M." - S.A. Balotesti.


  Articolul 2

  (1) Creditul va fi garantat printr-un depozit bancar în valoare de 10 miliarde lei, constituit de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului la Banca Comercială Română - S.A. şi va fi utilizat pentru desfăşurarea activităţii Societăţii Comerciale "I.C.P.P.A.M." - S.A. Balotesti.
  (2) Depozitul bancar va fi constituit din sumele încasate de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în cursul anului 2001 prin diminuarea sumelor datorate bugetului de stat conform art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Creditul va fi contractat pentru o perioadă de 3 ani, cu o perioadă de graţie de un an, şi va fi rambursat conform contractului de credit care va fi încheiat între Societatea Comercială "I.C.P.P.A.M." - S.A. Balotesti şi Banca Comercială Română - S.A.


  Articolul 4

  Urmărirea utilizării şi restituirii creditului conform contractului prevăzut la art. 3 se va face de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Banca Comercială Română - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul Autorităţii pentru Privatizare
  şi Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ovidiu Natea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -------------