LEGE nr. 453 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*)
privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
(actualizată până la data de 7 martie 2014*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 14 din 28 februarie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se consacră ziua de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România.


  Articolul 2

  (1) În localităţile unde trăiesc etnici tătari, autorităţile administraţiei publice locale pot organiza manifestări cultural-artistice dedicate zilei de 13 decembrie.
  ---------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014.
  (2) Fondurile necesare organizării manifestărilor prevăzute la alin. (1) pot fi asigurate din bugetele locale ale autorităţilor publice locale.
  ---------
  Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014.
  (3) Angajatorii pot acorda o zi liberă, în data de 13 decembrie, la cerere, persoanelor de etnie tătară, pentru participarea la manifestările prevăzute la alin. (1).
  ---------
  Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014.


  Articolul 3

  Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune pot transmite, în cadrul unor emisiuni speciale, aspecte de la aceste manifestări.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 6 decembrie 2006.
  Nr. 453.
  -------