HOTĂRÂRE nr. 310 din 28 martie 2007
pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Începând cu luna martie 2007, tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome este prevăzut în tabelul de mai jos:
       
    Categoria suprafeţelorTariful de bază (lei/m2)
    Suprafaţa locuibilă0,84
    Suprafaţa antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC0,34
    Suprafaţa teraselor, pivniţelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor0,19
    Suprafaţa garajelor1,27
    Suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă şi altele asemenea1,27
    Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor din mediul rural0,02

  (2) Tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) se actualizează în funcţie de rata anuală a inflaţiei prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an.


  Articolul 2

  (1) Tariful de bază lunar al chiriei pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din comune este de 0,02 lei/mp, din oraşe este de 0,03 lei/mp, iar din municipii este de 0,04 lei/mp.
  (2) Chiriile pentru aceste terenuri se diferenţiază pe categorii de localităţi şi pe zone prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Radu Stroe
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 28 martie 2007.
  Nr. 310.
  -------