ORDIN nr. 1.580/1.098/2.220/2022pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.580 din 5 iulie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 1.098 din 7 iulie 2022
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.220 din 15 iulie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 iulie 2022
  În temeiul art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor, ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator“ și nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la acesta, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ și anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.(4) Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.


  Articolul 3

  Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 147 alin. (1), (1^1), (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1)și (1^1), art. 174 alin. (5) și (6),art. 220 alin. (1) și (2) și art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.


  Articolul 4

  Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul 6

  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii iunie 2022.


  Articolul 7

  Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate și structurile subordonate sau cele care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății,
  Aurel-George Mohan,
  secretar de stat


  Anexe nr. 1-7

  ANEXE
  privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind
  obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală
  a persoanelor asigurate"