HOTĂRÂRE nr. 908 din 8 decembrie 2016
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi este de 171, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  2. La anexa nr. 1, sintagma "Numărul maxim de posturi: 167" se înlocuieşte cu sintagma "Numărul maxim de posturi: 171".
  3. La anexa nr. 2 punctul II, nota va avea următorul cuprins:
  "NOTĂ:
  Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-46 pot utiliza un număr maxim de 5.800 posturi."


  Articolul II

  Alineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 129 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II «Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare."


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  p. Ministrul culturii,

  Oana Bogdan,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Bucureşti, 8 decembrie 2016.
  Nr. 908.
  ------