LEGE Nr. 69 din 15 iulie 1994
pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 12 august 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  România adera la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973.


  Articolul 2

  Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului exercita atribuţiile de organ de gestiune, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. a) din convenţie.
  Academia Română şi, după caz, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice exercita atribuţiile de autoritate ştiinţifică, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. b) din convenţie.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN

  CONVENTIE 03/03/1973