DECRET nr. 409 din 26 decembrie 1985
privind majorarea contribuţiei persoanelor fără copii
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 76 din 26 decembrie 1985  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Contribuţia fixa lunară datorată de persoanele fără copii, căsătorite sau necasatorite, în vîrsta de peste 25 de ani, care muncesc în unităţile economice de stat şi instituţiile de stat, se majorează şi se stabileşte după cum urmează:
       
    Retributia tarifara lunara de incadrare - lei -Contributia fixa lunara - lei -
    Pina la 1.65080
    1.651 - 1.75090
    1.751 - 1.850110
    1.851 - 2.000135
    2.001 - 2.150150
    2.151 - 2.350165
    2.351 - 2.550180
    2.551 - 2.750205
    2.751 - 3.000225
    3.001 - 3.350285
    3.351 - 3.750330
    3.751 - 4.150375
    4.151 - 4.550420
    4.551 - 5.000480
    5.001 - 5.500570
    5.501 - 6.500675
    6.501 - 8.000825
    Peste 8.000925

  Contribuţia prevăzută la alin. 1 se datorează şi de persoanele fără copii, căsătorite sau necasatorite, în vîrsta de peste 25 de ani, încadrate cu contract de muncă în organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti şi de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, în celelalte organizaţii obşteşti, precum şi în asociaţiile economice intercooperatiste şi cooperativele agricole de producţie.


  Articolul 2

  Contribuţia persoanelor fără copii, care realizează venituri din agricultura, se majorează şi se stabileşte după cum urmează:
  a) Membrii cooperativelor agricole de producţie, precum şi celelalte persoane retribuite de aceste unităţi, în vîrsta de peste 25 de ani, căsătorite sau necasatorite, care nu au copii, vor plati o contribuţie anuală diferenţiată în funcţie de mărimea venitului, astfel:
       
    Venitul anual - lei -Contributia anuala - lei -
    Pina la 5.00060
    5.001 - 10.000150
    10.001 - 15.000225
    15.001 - 20.000450
    Peste 20.000750

  b) Producătorii cu gospodării agricole individuale, pe numele cărora se stabileşte impunerea, în vîrsta de peste 25 de ani, căsătoriti sau necăsătoriţi, care nu au copii, vor plati o contribuţie anuală diferenţiată astfel:
       
    Marimea suprafetei - ha -Contributia anuala - lei -
    Pina la 1 ha60
    De la 1,01 - 2 ha80
    Peste 2 ha150


  Articolul 3

  Contribuţia persoanelor fără copii, datorată de personalul încadrat în alte unităţi decît cele socialiste, oamenii de litere, arta şi ştiinţa, liber-profesioniştii, meseriaşii, cărăuşii, proprietarii de bunuri închiriate şi alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate pe cont propriu, în vîrsta de peste 25 de ani, căsătoriti sau necăsătoriţi, care nu au copii, se majorează şi se stabileşte după cum urmează:
       
    Venitul anual - lei -Contributia anuala - lei -
    Pina la 3.00060
    3.001 - 6.00077
    6.001 - 9.00096
    9.001 - 12.000120
    12.001 - 15.000180
    15.001 - 18.000240
    18.001 - 21.000300
    21.001 - 24.000420
    24.001 - 30.0001.080
    30.001 - 36.0001.440
    36.001 - 42.0001.800
    42.001 - 48.0002.160
    48.001 - 54.0002.520
    54.001 - 60.0002.880
    60.001 - 72.0003.420
    72.001 - 84.0004.200
    84.001 - 96.0004.980
    Peste 96.0006.000

  În cazul persoanelor care realizează venituri ce se impun lunar, contribuţia persoanelor fără copii se determina prin raportarea la 12 luni a contribuţiei anuale corespunzătoare venitului obţinut în fiecare luna.


  Articolul 4

  Modul de stabilire, calculare şi de plată a contribuţiei persoanelor fără copii, reglementată prin prezentul decret, este cel prevăzut de Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor socialiste de stat, Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol şi Decretul nr. 1086/1966 privind majorarea impozitului pe veniturile persoanelor fără copii.


  Articolul 5

  Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare, decurgind din aplicarea prevederilor prezentului decret, în volumul bugetelor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1986.


  Articolul 6

  Prevederile prezentului decret se aplică începînd cu veniturile aferente anului 1986.
  Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga orice alte dispoziţii contrare.
  --------------------