RECTIFICARE nr. 26 din 18 aprilie 2019referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2019
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 iulie 2019
    În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 19 aprilie 2019, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 10 [cu referire la art. 13 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 52/2011], în loc de: „- clasa 9140“ se va citi: „- clasa 9104“.
    ----