HOTĂRÂRE nr. 944 din 14 august 2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Pentru asigurarea funcţionarii structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2 cu personalul diplomatic, de specialitate şi administrativ necesar reprezentării adecvate a României la Uniunea Europeană, numărul de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe la art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 733/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe se suplimenteaza cu 36 de posturi, conform lit. A din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
  2. Anexa privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 14 august 2003.
  Nr. 944.


  Anexa
  -----
  (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003)
  --------------------------------------------
  A. Structura posturilor suplimentare în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană:
  - 19 posturi de consilier diplomatic, încadrate cu specialişti, conform lit. B;
  - 3 posturi de consilier diplomatic, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe;
  - 14 posturi de specialitate şi administrative, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe, astfel:
  ● economist principal, 1 post;
  ● referent principal relaţii, 2 posturi;
  ● referent de specialitate, 2 posturi;
  ● funcţionar administrativ, 3 posturi;
  ● secretar-dactilo principal, 1 post;
  ● muncitor calificat, 1 post;
  ● sofer, 1 post;
  ● portar, 1 post;
  ● ingrijitoare, 2 posturi.
  Total = 36 de posturi
  B. Instituţii de la care vor fi detasati specialişti pentru încadrarea posturilor suplimentare
  Reprezentanţii următoarelor instituţii vor fi încadraţi în schema Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în funcţia de consilier diplomatic:
  1. Ministerul Finanţelor Publice - 2 posturi;
  2. Ministerul Apărării Naţionale - 2 posturi;
  3. Ministerul Economiei şi Comerţului - 6 posturi;
  4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului - 2 posturi;
  5. Ministerul Administraţiei şi Internelor - 1 post;
  6. Ministerul Justiţiei - 1 post;
  7. Banca Naţionala a României - 1 post;
  8. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 1 post;
  9. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - pentru activitatea de cercetare - 1 post;
  10. Secretariatul General al Guvernului - 1 post;
  11. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - 1 post.
  -------