LEGE nr. 204 din 20 iulie 2018privind instituirea Zilei Limbii Elene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se instituie ziua de 9 februarie ca Ziua Limbii Elene.


  Articolul 2
  (1) Anual, cu prilejul sărbătorii Zilei Limbii Elene, în localitățile în care trăiesc membri ai comunității elene sau filoeleni se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale interesate pot sprijini logistic și/sau financiar organizarea manifestărilor dedicate sărbătorii acestei zile.(3) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni și/sau aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.


  Articolul 3

  În instituțiile de învățământ în care se predă limba elenă ca limbă maternă sau modernă, în ziua de 9 februarie se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 20 iulie 2018.
  Nr. 204.
  -----