LEGE nr. 383 din 16 decembrie 2005
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.159 din 21 decembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 6 septembrie 2005, cu următoarele modificări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei generale anticorupţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor au competenţa să efectueze, în condiţiile prevăzute de lege, activităţi de prevenire şi descoperire, precum şi actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor."
  2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Articolul 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
  «Art. 23. - Persoanele arestate preventiv în cauzele care sunt de competenţa Departamentului Naţional Anticorupţie sunt deţinute în locuri anume stabilite în cadrul Departamentului Naţional Anticorupţie, încadrate cu personal detaşat de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, sau, după caz, în secţiile de arest preventiv ale penitenciarelor ori în arestul Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.»"
  3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Drepturile prevăzute la art. 2 şi 3 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 16 decembrie 2005.
  Nr. 383.
  ____________