ORDIN nr. 123/123/2015privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 123 din 29 ianuarie 2015
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 123 din 27 februarie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
  În baza:
  - art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;
  - art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată;
  - Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,
  în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

  Articolul I

  Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  p. Președintele
  Institutului Național de Statistică,
  Elena-Mihaela Iagăr,
  vicepreședinte


  Anexă

  LISTA
  ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și
  completează Clasificarea ocupațiilor din
  România - nivel de ocupație (șase caractere)

  1.

  asistent de farmacie licențiat

  226204

  2.
   

  asistent medical balneofizioterapie,
  balneofiziokinetoterapie și recuperare

   
  226924

  3.
   

  asistent medical balneofizioterapie,
  balneofiziokinetoterapie și recuperare

   
  325909

  4.

  asistent medical de farmacie

  321303

  5.

  asistent medical de pediatrie

  325905

  6.

  asistent medical generalist

  325901

  7.

  asistent medical igienă și sănătate publică

  226921

  8.

  asistent medical igienă și sănătate publică

  325907

  9.

  asistent medical laborator

  226920

  10.

  asistent medical laborator

  325904

  11.

  asistent medical nutriție dietetică

  226918

  12.

  asistent medical nutriție dietetică

  325902

  13.

  asistent medical obstetrică-ginecologie

  325906

  14.

  asistent medical radiologie

  226919

  15.

  asistent medical radiologie

  325910

  16.

  asistent medico-social

  226923

  17.

  asistent medico-social

  325908

  18.

  expert relații sociale

  441903

  19.

  manager servicii private de securitate

  134919

  20.

  specialist educator în penitenciare

  242904

  21.

  tehnician în fizică

  311120

  22.

  psiholog

  263411

  - Se modifică denumirea grupei de bază 5414 din Paznici în Lucrători în servicii private de securitate.
  - Se mută ocupația agent conducător câini de serviciu din grupa de bază 5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate și va avea codul 541412.
  - Se mută ocupația director departament securitate din grupa de bază 1330 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor în grupa de bază 1349 Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare și va avea codul 134920.
  - Se mută ocupația șef obiectiv servicii de securitate din grupa de bază 1213 Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate și va avea codul 541414.
  - Ocupația agent de intervenție pază și ordine se redenumește agent de securitate intervenție și va avea același cod 541406.
  - Ocupația agent cu atribuții pe linia ordinii și siguranței publice în incinta arenelor sportive se redenumește agent de securitate competiții sportive și va avea același cod 541413.
  - Ocupația șef formație pază și ordine se redenumește șef serviciu pază și va avea același cod 541405.
  (la 25-03-2015, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 747 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015 )