HOTĂRÂRE nr. 9 din 22 februarie 2021pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 februarie 2021
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, punctul XIX se modifică și va avea următorul cuprins:XIX. Comisia pentru românii de pretutindeni;

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 22 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 22 februarie 2021.
  Nr. 9.
  -----