ORDIN nr. 207 din 5 noiembrie 2021privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2022
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1119 din 24 noiembrie 2021
  Având în vedere:– art. 5.9 și 7.2 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanța, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002, cu modificările ulterioare;– Referatul Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și a operațiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 401.093 din 1.11.2021,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Contractul-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 322/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1096 din 18 noiembrie 2020.

  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Daniel Grigoroiu-Norocel

  București, 5 noiembrie 2021.
  Nr. 207.

  ANEXĂ


  CONTRACT CADRU
  de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul
  2022