ORDIN nr. 71 din 28 ianuarie 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi practicarea vânătorii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 9 februarie 2005  În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) şi ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată,
  conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 şi ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
  în baza Avizului nr. 1/2003 al Consiliului Naţional de Vânătoare,
  ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi practicarea vânătorii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 823/1993 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii, recoltarea şi valorificarea vânatului se abrogă.


  Articolul 3

  Gestionarii fondurilor de vânătoare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea statului competentă.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 mai 2005.
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Bucureşti, 28 ianuarie 2005.
  Nr. 71.


  Anexă

  REGULAMENT 28/01/2005