HOTĂRÂRE nr. 853 din 31 octombrie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 și 702 bis din 15 noiembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  HOTĂRÂRE
  pentru aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020, a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 și a Planului de acțiune în perioada 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020
  2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 2^1

  Se aprobă Planul de acțiune în perioada 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020, denumit în continuare Plan de acțiune în perioada 2018-2020, prevăzut în anexa nr. 3.
  3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 4^1

  Fondurile necesare implementării activităților cuprinse în Planul de acțiune în perioada 2018-2020 se asigură de către fiecare instituție publică cu atribuții în realizarea obiectivelor, în raport cu prioritățile, resursele disponibile și etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2018 și în estimările de cheltuieli pentru perioada 2019-2020, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.
  4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  5. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa^1) la prezenta hotărâre.
  ^1) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Rovana Plumb
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici


  București, 31 octombrie 2018.
  Nr. 853.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 784/2013)
  PLAN DE ACȚIUNE
  în perioada 2018 - 2020 pentru implementarea
  Strategiei Naționale Antidrog 2013 - 2020