ORDIN nr. 3.186/3.049/1.611/2020privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Nr. 3.186 din 30 octombrie 2020
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 3.049 din 27 noiembrie 2020
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.611 din 12 noiembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1213 din 11 decembrie 2020
  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,
  ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru


  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.
  Adresa: Str. Republicii nr. 1, orașul Plopeni, județul Prahova
  Cod unic de înregistrare: RO 13741804
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUILEI RECTIFICAT
  pe anul 2020

  -----